Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2010

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2010

Oude foto's van Smitt BV

Instrumentenfabriek Smitt aan de Middellaan 3-5 werd in 1984 verlaten en in 1997 gesloopt. We hadden niet eerder een oude foto van de fabriek. Maar hier is er een, uit het album ter gelegenheid van de 25 jarig jubileum van directeur Loeff in 1984. Meer foto's van de receptie op onze fotosite. En een aantal op de pagina van Smitt zelf. Eronder nog een herinneringsbord bij het 40-jarig bestaan van het bedrijf in 1942 (20 december 2010).

Nieuwsbrief december

De eindejaars nieuwsbrief (20 december 2010).

Sneeuw!

De wijk zag er 19 december sprookjesachtig uit nadat er 20 cm sneeuw was gevallen die prachtig op de takken bleef liggen. Veel meer sneeuwfoto's van onze wijk en Houderingen staan op de fotosite van de wijk (19 december 2010)

Inhaalspoor?

Op 16 december heeft de Tweede Kamer de motie Slob aangenomen:
 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij station Bilthoven ongelijkvloerse spoorwegovergangen worden gecreŽerd en dat inhaalsporen bij dit station nodig zijn voor een betrouwbaarder dienstregeling richting noord- en oost-Nederland, frequentieverhoging richting Baarn en het doortrekken van de Valleilijn naar Utrecht;

verzoekt de regering de kosten voor de realisatie van inhaalsporen bij station Bilthoven inzichtelijk te maken en bij de gebiedsontwikkeling de viaducten zo uit te voeren dat ze voldoende breed zijn voor toekomstige realisatie van deze inhaalsporen

Het is niet precies duidelijk hoe inhaalsporen gerealiseerd zouden moeten worden, maar het zou de huidige tunnelplannen, en alles wat daaromheen gepland staat, ernstig verstoren. En mogelijk ook onze wijk niet ongemoeid laten (17 december 2010).

Alle renovatiefoto's

200 foto's die tijdens de wijkrenovatie zijn gemaakt staan nu op de Google fotosite van de wijkvereniging. Iedereen die ook foto's heeft gemaakt wordt uigenodigd die even naar Koppellaan 2 te brengen om ze erbij te laten zetten (17 december 2010).

Nieuwsbrief Hart VOOR Bilthoven

Hier is de laatste nieuwsbrief van Hart VOOR Bilthoven (13 december 2010).

Hawda

Het pand Prins Hendriklaan 72, waar nu de Koninklijke Boekverkopersbond huist, werd in 1904 gebouwd en stond indertijd te boek als villa "Hawda". Deze merkwaardige naam was tot nu toe onverklaard, maar de achterkleinzoon van de toenmalige opdrachtgever ir. A.G.A. Everts, bericht dat het de voorletters van de namen van zijn kinderen waren: Hans, Anton, Willem, Dirk en Antoinette! Met het vertrek van de familie Everts in 1912, en de komst van jkhr. van Merlen, verloor het huis haar naam (27 november 2010).

Madjoe

Alweer kregen we een leuke reactie op onze website. Ditmaal van Dik Beker, de kleinzoon van Gijsbert Beker die rond 1920 in het pand waar nu Zwambag zit het sigarenmagazijn "Madjoe" (Maleis voor voorwaarts) had. Achter was toen de sigarettenfabriek van K. Slager gevestigd. Hier is de fraaie foto van het pand uit die tijd, met hier zoon Gijs van 4 jaar oud voor het huis. Meer hierover op de pagina over de bedrijven in dit pand, of bekijk de foto groot (16 november 2010).

Paaltjes

Er is de afgelopen week weer gewerkt. Er zijn paaltjes geplaatst aan de Leijenseweg. Het uitrijden is daar nog niet ideaal, maar het zicht is wel beter. Verder is er aan de boomvoeten gewerkt, met tegels en stabilizer. Nu de rest van de lijst nog (30 oktober 2010).

Bestemmingsplan Stationsgebied in de raad

Het bestemmingsplan Stationsgebied wordt 28 oktober in de raad behandeld. Donderdag 14 oktober werd het in de commissie Openbare Ruimte besproken. Er was erg veel publieke belangstelling omdat gelijktijdig ook het bestemmingsplan Kwinkelier aan de orde kwam. Onze wijkvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen een extra bouwlaag aan de Spoorlaan, daar waar de bypass van de Soestdijkseweg onder het spoor doorgaat. We willen overal dezelfde bouwmaten in dat gebied (3 bouwlagen en een kap). Of het lukt weten we 28 oktober, de wethouder zal kijken of dit binnen de exploitatie kan, hij leek niet onder de indruk van de onevenredige hoogteverschillen die zullen ontstaan. Hier is onze inspreektekst. Ter informatie is hier ook de inspreektekst van Hart voor Bilthoven (15 oktober 2010).

Op 28 oktober hield wethouder Ditewig vast aan het Masterplan 2009, en dat betekent dat de bouwhoogten niet zullen veranderen in het bestemmingsplan. Dus een afsluiting van 4 bouwlagen plus kap aan de Spoorlaan. (30 oktober 2010).

Afronding renovatie

Zoals meestal wegen de laatste loodjes het zwaarst. Na het werk bij de Spoorlaan-Prins Hendriklaan, moeten er nog de nodige paaltjes geplaatst, en boomvoeten afgewerkt worden. Onze checklist is bij de gemeente bekend. Veel aandacht willen we ook voor de uitritten naar de Leijenseweg: paaltjes moeten parkeren langs de Leijenseweg onmogelijk maken in de eerste vakken links en rechts. De foto's hieronder maken dat overduidelijk! (24 oktober).


Je ziet niets!

Duurzaam

Onze mooie straatklinkers blijken het ook qua duurzaamheid goed te doen. Bij het productieproces is de CO2-uitstoot lager dan van betonklinkers, en ze gaan ook nog eens veel langer mee! (26 september 2010).

Foto's

Bekijk de prachtige foto's van het wijkfeest en de opening op onze fotosite! Met dank aan Gerard de Jong en Els Bonten (30 augustus 2010).

Wijklied

wijs: glory, glory, halleluja

refrein

Onder al die mooie bomen
Zullen wij steeds samenko-o-men
Ja, het is hier heerlijk wo-o-nen
Lang leve Vogelzang!

couplet  1

Heel erg lang geleden, zeker meer dan honderd jaar
Kwam er een stationnetje voor elke Biltenaar
Het eerste huisje werd gebouwd
Zo ontstond de wijk
Ons eigen koninkrijk

couplet 2
Middel-, Spoor-, en Koppellaan, Prins Hendrik en de Kruis
Zijn de namen van de lanen, ieder voelt zich thuis
De club bestaat nu tien jaar
En we gaan nog even door
Dus zingen wij in koor!

Onze wijk feestelijk heropend!

Dat ook de weergoden onze wijk gunstig gezind zijn, en we temidden van grote buien nu net tijdens het openingsfeest prachtig zonnig weer hadden, was een passende entourage voor een zeer geslaagd openingsfeest van Wijk Vogelzang. Nadat 's middags de partytenten en parasols in stelling waren gebracht, kwamen rond 4 uur zo'n 150 buurtbewoners en genodigden naar het pleintje. Daar - en tijdens een rondwandeling - opende wethouder Ditewig de wijk door de onthulling van een vijftal borden met daarop een historische ansichtkaart en een foto van voor de renovatie, die opgesteld stond op de plaats waar de oude foto ooit was genomen. Ondertussen vertelde voorzitter Gerrit Bloothooft allerlei wetenswaardigheden en anecdotes over de huizen op de foto's en de bewoners. Teruggekeerd op het pleintje kregen wethouder Ditewig, technisch begeleider Bart van Malsen, uitvoerders Agterberg en Meijerink, en ontwerper Marco van Renswoude als dank voor de zeer geslaagde renovatie ieder een vogelhuisje: symbool voor het goed nestelen in Vogelzang. Daarna werd het wijklied, geschreven door Monique Bolink en gearrangeerd door Els Bonten, ten gehore gebracht. Geslaagd was ook het schilderij Panorama Vogelzang, 9 meter lang, naar oude foto's opgezet door Marjan Nagtegaal en tijdens het feest voltooid door de aanwezigen. De borrel ging moeiteloos over in een fantastisch buffet, met tal van heerlijke gerechten en toetjes - waar iedereen een bijdrage aan had geleverd -, en waar de wethouder en zijn vrouw samen met ons van genoten. De kinderen verzorgden de bar, het was een prachtig feest. Foto's komen nog op de site.

Na het opruimen zijn er spullen die nog niet bij de juiste eigenaar terecht zijn gekomen. Loop even langs op Koppellaan 2, en zoek uit. (29 augustus 2010).

Blank!

Ook na de renovatie kan bij hevige regenval de straat (weer) blank komen te staan, hier het einde van de Spoorlaan. Overigens was het water snel weg(gepompt). na een uur was alles weer droog (26 augustus 2010).Laatste werkzaamheden wijkrenovatie

Ook al wordt de wijk 28 augustus feestelijk 'her'opent, er moet nog het een en ander gebeuren. Het belangrijkste is:

  • Rioolwerkzaamheden aan het begin van de Spoorlaan, en afronding van het straatprofiel daar. Dit zal op 30 augustus worden begonnen en in september worden afgerond. Vanaf 30 augustus zal het niet meer mogelijk zijn om de Spoorlaan bij de Soestdijkseweg met de auto in of uit te rijden. In overeenstemming met de renovatieplannen, zal dat definitief zijn.

  • Het aanrijden van de wegverhogingen bij de Leijenseweg verloopt te steil. Dit zal aangepast worden en geleidelijker plaatsvinden (het fietspad blijft onveranderd op hoogte).

  • De boomvoeten zullen worden afgemaakt. Deels door er achterom alsnog stoeptegels te leggen, deels door opvulling met stabilizer verharding.  Dit zal per boom worden bekeken.

  • Er zullen hier en daar nog een aantal paaltjes worden geplaatst, waarschijnlijk ook bij de Leijenseweg om parkeren dicht bij de uitrit te voorkomen zodat het zicht zo goed mogelijk blijft.

  • Het planten van een aantal nieuwe bomen, en groen (bij de Kruislaan/Soestdijkse weg) zal deze winter plaatsvinden omdat dat een beter plantseizoen is. (20 augustus 2010)

Artikel Vierklank

Over de afronding van de renovatie, en andere actiepunten van de wijk stond een groot artikel in de Vierklank (4 augustus 2010).

Gezichtspunt over Bestemmingsplan Stationsgebied

Er is een nieuw bestemmingsplan over de driehoek tussen Spoorlaan, Soestdijkseweg-Zuid en het spoor in de maak. In verband met de aan te leggen tunnel zal het hele gebied daar op de schop gaan, dwz gesloopt worden met nieuwbouw. De randvoorwaarden daarvoor staan in het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied. We maken vooral bezwaar tegen de mogelijkheid om tot 5 woonlagen te bouwen - waar het al vastgelegde masterplan tot 4 woonlagen toelaat. Ook de mogelijke massiviteit van het gebouw willen we niet. De wijkvereniging heeft haar gezichtspunt hierover ingediend. Behandeling in commissie en raad volgt in het najaar (1 juli 2010).

Sloop aan de Leijenseweg?

Er worden plannen gemaakt voor de spoortunnel in de Leijenseweg. Door de tunnelbak zal de afslag naar de Anne Franklaan niet meer mogelijk zijn. Er wordt daarvoor een nieuwe weg gepland die vanaf de bouwmarkt langs het spoor over de tunnelbak gaat, dan achter de brandweer en politie om, en door de volkstuinen weer naar de Leijenseweg. De aansluiting nabij de Tweede Brandenburgerweg is dan een probleem. Een plan is om het laatste woningblok aan de Leijensweg 32-34-36 te slopen, een aantal tuinen aan de Spoorlaan in te korten,  en een rotonde te realiseren waarbij de nieuwe weg in het verlengde van de Tweede Brandenburgerweg komt te liggen. Dat heeft de nodigde onrust veroorzaakt bij de bewoners, en het laatste woord is er zeker nog niet over gesproken (17 mei 2010). Inmiddels zijn de politieke partijen geinformeerd tijdens de informele commissie-inspraak op 20 mei, en is er een toezegging dat een klankbordgroep geformeerd zal worden rond het project van de Leijensewegtunnel (29 mei 2010).


Moet de Tweede Brandenburgerweg dwars door de huizen gaan of is er een alternatief met een kleine wegverlegging mogelijk?

Vlag uit!

Steek zaterdag 28 augustus de vlag uit ter gelegenheid van de opening van de wijk! En houd er rekening mee dat de wijk tussen 16.00 en 17.00 voor autoverkeer grotendeels gesloten zal zijn in verband met de wandeling die met de opening gepaard gaat (25 augustus 2010).

Wijkopening 28 augustus

Op zaterdag 28 augustus zal wethouder Ditewig om 16.00 uur de wijk feestelijk heropenen. De feestcommissie heeft een mooi programma gemaakt, en alle wijkbewoners, aannemers, ontwerpers, gemeentemedewerkers worden uitgenodigd. Er is al een nieuwsbrief over verspreid. Aanmelden graag bij Monique Bolink (Prins Hendriklaan 63) of Mura Franssens (Prins Hendriklaan 76). Het kan ook per email naar een bestuurslid - het geld komt dan wel later (27 juni 2010).

Boomvoeten

Veel details zijn inmiddels afgewerkt. Zoals de afsluiting van de Kruislaan, de verplaatsing van de straatnaamborden, de afwerking van de rioolputten met extra dikke waalstenen. De boomvoeten zijn van nieuwe grond voorzien. Maar dat is nog niet de uiteindelijke situatie. Het oppervlak zal nog met zogenaamde stabilizer worden opgevuld. Dat is beloopbaar en water en luchtdoorlatend materiaal. Wat impressies (18 juli 2010).

nieuwe afsluiting van de Kruislaan, opvuling met groen volgt nog

aangekondigd met bord

boomvoeten over de hele breedte

en elders weer minimaal

auto's rijden er gewoon dwars overheen

ook bij het parkeren...

Checklist renovatie

Alle lanen zijn weer berijdbaar, maar er zijn nog wel de nodige zaken af te maken. Het belangrijkste probleem lijkt de hoek Spoorlaan - Prins Hendriklaan te worden. Daar blijkt (opeens?) een aansluiting op het riool vanuit de nieuwe tunnel onder het spoor te moeten komen. Daarom wordt de weg daar nu improvisorisch dichtgemaakt. Daar zijn we helemaal niet blij mee. Overleg zal volgen.
Daarnaast hebben we een checklist gemaakt met tal van punten die gedaan moeten worden. De aannemers gaan daarmee aan de slag. Hieronder een aantal voorbeelden (27 juni 2010).

boomvoeten en stoep moeten worden afgemaakt

straatnaamborden staan midden op de stoep op de Kruislaan en de Prins Hendriklaan; dat geldt ook voor de lantaarnpalen op het pleintje

(water)putten moeten worden ingebed, ze steken soms boven de stoep uit

kapotte stoeptegels moeten worden vervangen

paaltjes plaatsen in de vakken bij de uitritten aan de Leijsenseweg om parkeren onmogelijk te maken

overhangend groen is nog niet overal weggesnoeid

improvisorische afronding bij begin Spoorlaan (?) wegkantelende waaltjes bij putten door dikkere vervangen

Geslaagde opruimactie groenstrook Spoorlaan

Een flinke groep bewoners heeft zaterdagochtend 12 juni de handen uit de mouwen gestoken en de groenstrook aan de Spoorlaan van troep ontdaan. Er kwam een aanhangwagen vol materiaal uit plus de nodige vuilniszakken. Dood hout werd tegen de geluidswal gestapeld. Zo is het een nog prettiger stuk wijkgroen om door te lopen. Er staat zelfs een bijzondere orchissoort. Na een uur was het meeste werk alweer gedaan en was er koffie en koek. We gaan dit zo af en toe herhalen en verder werken aan het opknappen van de strook (12 juni 2010).

Leijenseweg weer bereikbaar

De aansluitingen van de Spoorlaan, Middellaan en Prins Hendriklaan op de Leijenseweg zijn voltooid met het asfalteren van het fietspad. Daarmee zijn alle lanen nu weer berijdbaar. De komende periode zal gewerkt worden aan de hoek Spoorlaan - Prins Hendriklaan, waarbij de Spoorlaan daar dan definitief voor autoverkeer gesloten zal worden. Nu de renovatie bijna voltooid is zal ook op het correct parkeren worden gelet. Er zal gehandhaafd worden. Impressie met de klok mee: geasfalteerd fietspad Leijenseweg, toegang Middellaan, hoek Spoorlaan - Koppellaan, pallets op de Spoorlaan  (12 juni 2010).

De laatste stukken

De renovatie is zover gevorderd dat het laatste stuk Spoorlaan en de aansluitingen op de Leijenseweg aan de beurt zijn. Het plantsoen van het pleintje bij de Kruislaan is opgehoogd. Er komen meer halve parkeerplaatsen, mogelijk ook aan de even zijde in de Middellaan waar een grote meerderheid van de bewoners zich voor heeft uitgesproken. In de Middellaan hebben de bewoners op vrijdagmiddag 21 mei ook een borrel voor de stratenmakers georganiseerd. Dat werd zeer gewaardeerd, een stratenmaker zei dat hij dat in 20 jaar niet had meegmaakt. Impressie met de klok mee: opgehoogd pleintje, halve parkeervakken Koppellaan, verhoging Middellaan-Leijenseweg, einde Spoorlaan (29 mei 2010).
 

Bestekkaarten wijkrenovatie

Door misverstanden heeft het even geduurd, maar hier zijn de bestekkaarten van de wijkrenovatie, zoals toegezegd op de algemene ledenvergadering van 1 april:
Spoorlaan langs het spoor
Spoorlaan tot de Leijenseweg
Prins Hendriklaan tussen Kruislaan-Spoorlaan
Prins Hendriklaan tussen Kruislaan-Leijenseweg
Kruislaan
Middellaan
Koppelllaan

(17 mei 2010).

Het schiet op

Er wordt hard gewerkt: de Spoorlaan, Prins Hendriklaan en Kruislaan hebben al vorm, de Middellaan en de Koppellaan liggen open, en een aan het laatste stuk Spoorlaan wordt volgende week begonnen. Eerst wordt het werk op hoofdlijnen voltooid, waarna nog allerlei details en verbeteringen worden uitgevoerd. De wijkvereniging heeft daarvoor een hele lijst die nog afgewerkt moet worden. Waar de stoep erg smal dreigt te worden naast parkeervakken, zal de het parkeervak gehalveerd worden. Dat is aan het einde van de Koppellaan inmiddels gebeurd. Dat betekent wel dat er half op de straat moet worden geparkeerd. Bij passeren moet extra worden opgelet, maar het heeft ook een snelheidsremmende werking. Met de klok mee: begin Koppellaan, de nieuwe paaltjes, Middellaan wordt bestraat, en de kronkel in de Prins Hendriklaan (15 mei 2010).

Opruimen groenstrook Spoorlaan

Kom zaterdag 12 juni helpen om de groenstrook aan de Spoorlaan op te knappen! We gaan om 10.30 aan de slag, tot 13.00 uur. De strook is een mooi stuk natuur in de wijk, en met weinig werk nog aantrekkelijker te maken. Er ligt wat vuil - flessen, steen en ijzerwerk - dat afgevoerd gaat worden naar de gemeentewerf, en we willen het dode hout en ander groen afval wat beter ordenen. Leuk om te doen, en natuurlijk is er koffie, koek en ander lekkers! (2 mei 2010). Zie ook de nieuwsbrief van 9 mei.

Halverwege

De wijk kent nu alle fasen van renovatie, van stukken die klaar zijn, lanen die bestraat worden, een zand/puinbaan in de Middellaan en nog een stukje oud plaveisel. Met overal stapels klinkers en stoepranden. Maar iedereen is het er over eens, het wordt mooi. Natuurlijk zijn er her en der wat problemen en vragen om aanpassing, maar die zullen naar verwachting aangepakt worden. Er is ook veel lof voor de uitvoerders, die tot veel medewerking bereid zijn. Met de klok mee: Middellaan, einde Koppellaan, Prins Hendriklaan einde, pleintje  (30 april 2010).

De Spoorlaan bijna klaar

De eerste auto's rijden weer door de vernieuwde Spoorlaan. De verhoogde aansluiting bij de Koppellaan ligt op gelijke hoogte als de stoep, en zal nog gemarkeerd worden met paaltjes. Voor kinderwagens en rollators is het daar dan eenvoudig oversteken. Ook de Prins Hendriklaan ligt er nu helemaal uit, aan de ene kant wordt al bestraat, aan de zuidzijde wordt de kronkelende weg rond de bomen zichtbaar. De aansluiting van de stoep bij Spoorlaan 12 is niet in orde, daar is een hoogteverschil van 25 cm. Dat zal veranderen. Ten slotte is ook de Kruislaan al flink bestraat. Bij de Soestdijkseweg zal de doorgang, in overeenstemming met de afspraak met de gemeente, nog in breedte worden gehalveerd. Met de klok mee: Spoorlaan, Kruislaan 12, Prins Hendriklaan zuid, en einde (16 april 2010).

stoep veel
te hoog

De wijk kleurt

Gestadig beginnen de trottoirs en wegen vorm en kleur te krijgen. Een impressie met Pasen. Met de klok mee: Spoorlaan, Prins Hendriklaan, Kruislaan, oude put  (5 april 2010)

Geanimeerde vergadering

Er waren ongeveer 40 buurtbewoners op de algemene ledenvergadering van 1 april. De bestekkaarten van de renovatie werden bestudeerd (komen nog op deze site). en er waren veel vragen voor Bart van Malsen van de gemeente. Over het algemeen was iedereen erg tevreden over de kwaliteit van het werk, terwijl ook de aannemers complimenten doorgaven over de betrokkenheid van de bewoners. Het idee om het hek langs de Spoorlaan weg te halen viel niet bij iedereen in goede aarde; tegen opruimen en verfraaien van de groenstrook erachter was geen bezwaar. Daarvoor komt nog een initiatief. Met instemming van de vergadering zal het bestuur worden uitgebreid met John van Zijl en Maaico Maarsen. Rond de 10e verjaardag van de wijkvereniging (29 augustus) zal een groot feest worden georganiseerd. IdeeŽn over muzikale omlijsting, straatwedstrijden, en een feesttent kwamen boven. Wie mee wil helpen: laat dat het bestuur even weten. Tot besluit werd er nog lang nagepraat. (2 april 2010)
De notulen van de vergadering, en de nieuwsbrief van 17 maart met uitnodiging.

Bestrating

De bestrating gaat in hoog tempo, een flink deel van de trottoirs in de Spoorlaan liggen er al in en volgende week wordt ook begonnen met de weg zelf. Hopelijk is voor de Paas het stuk van de Spoorlaan tussen de Prins Hendriklaan en de Koppellaan klaar. Dan is er voorlopig weer doorstroom mogelijk. Deze week is ook de Prins Hendriklaan (noord) van het asfalt ontdaan, gevolgd door aanpak van de rioolaansluitingen. Dat is nu even lastig, maar als de Spoorlaan gereed is geeft dat verlichting van de parkeermogelijkheden. Ook aan de Kruislaan wordt hard gewerkt en wordt het straatprofiel duidelijk. Er wordt op verschillende punten gewerkt, dat vergroot nu de overlast, maar het betekent ook dat het werk sneller klaar zal zijn.
De rode waaltjes (de straatstenen) zullen bij gebruik van de weg snel wat donkerder worden. (27 maart 2010)

Trottoirbanden

De contouren van het nieuwe straatprofiel worden langzaam zichtbaar in de Spoorlaan. De trottoirbanden zijn geplaatst. De Kruislaan ligt weer dicht en ook daar geven stokjes al aan waar de stoepranden komen. Een impressie. Met de klok mee: Spoorlaan 2x, begin Kruislaan, pleintje (21 maart 2010)

Algemene ledenvergadering

Op 1 april (geen grap!) om 20.00 in de Muziekschool in de Kwinkelier is de reglementaire jaarvergadering. Nu de renovatie goed op gang is gekomen, lijkt ons dat zeker ook een goed moment om de balans op te maken en vooruit te kijken.

De agenda:
(1) Opening en welkom
(2) Notulen vergadering 29 juni 2009
(3) Secretarieel en financieel jaarverslag 2009
(4) Bestuurssamenstelling
Els Bonten is niet herkiesbaar, Tjeerd Mijnster heeft zich teruggetrokken als secretaris.  We hopen een nieuw bestuursleden te kunnen kandideren. Maaico Maarsen en John van Zijl hebben zich al aangemeld.
(5) Wijkrenovatie
Bart van Malsen van de gemeente zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De detailkaarten van de renovatie zullen ter inzage liggen (maar de uitvoering ligt vast).
(6) Groenstrook Spoorlaan
We onderzoeken de mogelijkheid om het hek te verwijderen en als Wijkvereniging, dat wil zeggen met zijn allen, bij te dragen aan het onderhoud van deze strook en willen daarover jullie mening polsen.
(7) Festiviteiten
Brainstormen hoe we het gaan vieren als de renovatie klaar is.
(8) Ontwikkelingen spoortunnels
Wat betekenen de twee komende spoortunnels voor de wijk.
(9) Rondvraag
Hier is de uitnodiging (nieuwsbrief) met secretarieel jaarverslag. Het financieel verslag zal ter plekke beschikbaar zijn.

Gluren bij de buren 13 en 14 maart

Net als vorig jaar is er weer een Festival Gluren bij de buren / Kunstkriebels in De Bilt. Mede georganiseerd door onze buurtbewoner Marjan Nagtegaal. In totaal 25 huizen door de hele gemeente zijn of zaterdag 13 of zondag 14 maart open voor gratis optredens en exposities. Dat kan ook in onze wijk Vogelzang in Koppellaan 2: op zondag 14 maart is er om 13.00, 14.30 en 16.00 een optreden van de groep Liedje van de wind, luistermuziek. Aan de wand hangen schilderijen van Elske van Scherpenzeel. Iedereen is van harte welkom!
Alle informatie over de overige lokaties is te vinden op http://glurenbijdeburen.punt.nl/ (10 maart 2010).


Liedje van de wind

Spoorlaan in het donker

Waarschijnlijk door het raken van een kabel is de Spoorlaan sinds woensdagnacht verstoken van licht. We hebben onmiddellijk de gemeente en uitvoerder gevraagd daar wat aan te doen, omdat de puinbaan, met af en toe ook diepe geulen in de stoep voor gaswerkzaamheden, 's nachts goed zichtbaar moet zijn. [na een week van telefoontjes was de verlichting eindelijk weer in orde (10 maart 2010)]. Een aantal dagen later lag in een flink deel van deel van de wijk de stroom er helemaal uit. Verwarming, PCs, verlichting, alles deed het niet meer. Gelukkig wist Eneco (Joulz) dat binnen een uur te klaren.

De afgelopen week is de hele Spoorlaan tot nummer 48 van asfalt ontdaan en zijn de stoeptegels verwijderd. Er wordt aan het riool gewerkt, maar daarvan ligt het zwaartepunt in de Kruislaan. Die is ook vrijwel geheel opgebroken, en daar wordt het hoofdriool vernieuwd.

Hieronder een foto impressie van de werkzaamheden. Boven Spoorlaan, dan met de klok mee: Spoorlaan, begin Kruislaan, pleintje 2x (5 maart 2010)

Echt van start

De wijk is deels afgesloten, de Spoorlaan is langs het spoor een puinweg geworden van wel wat meer dan de beloofde 200 m, riolen worden verwijderd rond het pleintje van de Kruislaan, borden en notities over de bereikbaarheid van Zwambag en Wim's dierenhandel hangen inmiddels overal. De start van de herinrichting is een feit, de overlast dus ook. (27 februari 2010)

Nu de winter lijkt geweken, gaat op maandag 22 februari de wijkrenovatie echt van start met rioolwerkzaamheden in de Prins Hendriklaan en de Kruislaan. Op het einde van de Spoorlaan wordt de herinrichting groot aangekondigd. (20 februari 2010)

OfficiŽle start wijkrenovatie

En de wijkrenovatie is van start gegaan met het lichten van wat stoeptegels door wethouder Ditewig, gadegeslagen door zo'n 25 wijkbewoners. Maar na een kopje koffie bij de Chinees, is het toch weer wachten tot de winter eindigt. (9 februari 2010)

Op maandag 8 februari om 13.30 zal wethouder Ditewig de officiele aftrap geven voor de wijkrenovatie (of het eerste stuk asfalt wegscheppen). Komt allen naar de hoek van Spoorlaan en Prins Hendriklaan. Na afloop is er koffie. Of er daarna echt begonnen wordt zal toch nog wel van het weer afhangen.

Zoals bekend wordt begonnen bij Spoorlaan 2, en dan wordt geleidelijk naar de Leijenseweg toe gewerkt. Ook wordt op een aantal andere punten al begonnen met rioolwerkzaamheden. Het hoofdwerk strekt zich steeds over een lengte van 200 m uit, waarbij echter maar 40 m echt onbegaanbaar zal zijn. (2 februari 2010)

Bestemmingsplan Bilthoven-Zuid vastgesteld

In de raadsvergadering van 28 januari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bilthoven-Zuid vastgesteld, inclusief het door ons gevraagde amendement. Dat betekent een veiligstelling van het groene en historische karakter van onze wijk voor de komende 10 jaar en langer. Een geweldig succes waar jaren voor geijverd is door de wijkvereniging! Zie het digitale video-verslag van de raadsvergadering op www.debilt.nl en dan Bestuur&Organisatie >  Digitale verslagen Raadsvergaderingen > Raadsvergadering 28 januari 2010. (30 januari 2010).

Het inspreken van de wijkvereniging op 14 januari was een succes. Het door ons voorgestelde amendement werd door de commissie en de wethouder omarmd. Daarmee is voorkomen dat een gesloten voorgevelfront kan worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de raad op 28 januari het bestemmingsplan goedkeuren, mogelijk met wat amenderingen die niet onze wijk raken. (15 januari 2010).

Inspreektekst met amendement

Op donderdag 14 januari 2010, 20.00 uur, wordt het eindvoorstel voor het bestemmingsplan Bilthoven-Zuid in de commissie Openbare Ruimte besproken. De wijkvereniging zal inspreken, en zijn steun betuigen aan het voorstel waarin voor onze wijk strengere eisen zijn opgenomen om het bijzondere cultuur-historisch karakter van de wijk extra te beschermen. Op de site van de gemeente zijn de stukken te vinden (> bestuur&organisatie > vergaderkalender/stukken > commissie openbare ruimte).  Op 28 januari beslist de gemeenteraad. (8 januari 2010)

Winterweer vertraagt start wijkrenovatie

Het zal niet verrassen dat door het aanhoudende winterweer de wijkrenovatie vertraagd gestart zal worden. (8 januari 2010)

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2