Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2007

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

 

Kerstboom bij Wissellaan

BILTHOVEN - Elk jaar plaatsen vrijwilligers van de vereniging van eigenaren appartementengebouwen De Wissel (hoek Middellaan - Leijensweg) kort na Sinterklaas een grote kerstboom. Het plaatsen van een kerstboom van ca. 7 meter hoog is best een zware klus waar nogal eens tegenop wordt gezien. Dit jaar echter was het een peuleschil; het toeval wilde dat op vrijdag 7 december, dag waarop de boom zou worden opgezet, een uitzonderlijk grote kraan verscheen. Deze kraan was ingehuurd door een bedrijf dat op de bovenste etage een groot zonnescherm zou monteren. De machinist van de kraan was zo vriendelijk om de boom overeind te takelen en op zijn plaats te zetten; voor hem een peuleschil en voor de vrijwilligers Veenendaal, Van Vulpen en Van den Broek bleef nu slechts het optuigen van de grote boom over. (BBC, 17 december)

Tunnelvariant via Spoorlaan wordt uitgewerkt

De gemeenteraad heeft besloten dat de tunnelvariant via de Spoorlaan verder uitgewerkt wordt. Het unanieme advies van de klankbordgroep, waarin ook onze wijkvereniging zitting heeft, is daarbij van groot gewicht geweest. De uit te werken variant staat op deze webpagina (2 december 2007).

Villa Genista

Dankzij Fred Meijer kon er een ansichtkaart (uit 1912!) geplaatst worden van Villa Genista. Deze villa werd in 1910 gebouwd op de hoek van de huidige Weidmanlaan en Prins Hendriklaan, en is gesloopt in de jaren vijftig. Zie ook de uitgebreide beschrijving.

Hoorzitting over bouwaanvragen (verslag)

Voor Spoorlaan 48 is een bouwaanvraag ingediend voor sloop, splitsing van het kavel en bouw van dubbele woning, en voor Spoorlaan 46 een bouwaanvraag voor splitsing van het kavel en bouw van een tweede woning. Een ruime kring van omwonenden heeft hier formeel bezwaar tegen aangetekend. De verdichting staat haaks op het karakter van onze wijk. Op donderdag 31 januari was er een hoorzitting in het gemeentehuis waar zo'n 25 buurtbewoners hun betrokkenheid lieten blijken. De algemeen en specifieke bezwaren werden aan de commissie voorgelegd, die scherp en kritisch luisterde - vooral leek het naar het verweer van de gemeente. De uitspraak volgt over 14 dagen.

Wijkrenovatie

Er is een groep van tien mensen verenigd in een werkgroep die zich met de wijkrenovatie gaat bezighouden. Op 30 november was de eerste bijeenkomst. De eerste nieuwsbrief van de werkgroep is inmiddels verspreid. Men komt 18 december weer bijeen.

Sloop en verdichte nieuwbouw?

 

Het ruime karakter van de wijk komt onder druk als oorspronkelijke huizen gesloopt worden om op het kavel dan twee of zelfs meer nieuwe woningen te bouwen. Ook al is het ontwerp in jarendertigstijl. Hier het einde van Prins Hendriklaan 26 (zomer 2007). Hetzelfde dreigt te gebeuren met Spoorlaan 48 en 24.

Ledenvergadering
13 december 2007

lees de notulen

Op donderdag 13 december om 20.00 uur was er weer een jaarlijkse ledenvergadering in de Julius Röntgen-zaal in de muziekschool. Zo'n 30 buurtbewoners werden door de werkgroepen  geïnformeerd over de spoortunnel, de wijkrenovatie en de aktie tegen sloop en verdichting van de wijk, en voor een beter bestemmingsplan. 2008 wordt een belangrijk jaar voor de wijk! De zaal ondersteunde het bestuur van harte in het door haar gevoerde beleid. De financien van de vereniging waren op orde, maar de vergadering besloot dat de jaarlijkse bijdrage tot 10 euro kon worden verhoogd, ook om voorbereid te zijn op mogelijk hogere kosten voor de betrokkenheid bij de omvangrijke projecten die op stapel staan. Daarnaast zou het aantal leden van de vereniging nog wel wat omhoog kunnen.

Het  bestuur moet wel dringend versterkt worden met nieuwe bestuursleden. Marcel Flipse kondigde zijn vertrek volgend jaar aan, en er is een nieuwe  secretaris nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

De ondertunneling van het spoor

November 2007. Het bestuur heeft een voorkeur uitgesproken voor de bypass variant, dwz een ondertunneling ten westen van het station, waarbij wordt aangetekend dat de exacte lokatie van de tunnel nog verdere uitwerking behoeft, alsmede enkele andere details zoals de verbinding voor fietsers en voetgangers uit de wijk naar de Soestdijkseweg. Met dit standpunt ondersteunt de wijkvereniging het (unanieme) advies van de klankbordgroep.  

Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente : www.debilt.nl onder Wonen en leven / Projecten / Aanpak spoortrace en stationsgebied.

Buurtfeest 2007

Begunstigd door fraai nazomerweer kwamen zaterdagmiddag 15 september zo'n honderd buurtbewonders naar het pleintje van de Kruislaan. Er moest in de wijk in groepjes gezocht worden naar de plekken waar 38 foto's waren gemaakt. Dat was soms lastig omdat gelet moest worden op voorwerpen waar je anders vaak aan voorbij gaat. De aansluitende maaltijd was een feest van heerlijke gerechten waaraan iedereen het zijne of hare had bijgedragen. Heerlijk smullen, en natuurlijk veel bijpraten, tot ruim in het donker. Hulde aan de feestcommissie voor hun inspanningen! Zie de foto's op onze Google Picasa site.

Nieuwsbrief

11 juli 2007

Nieuwsbrief van 11 juli 2007 met daarin:
Er staat veel te gebeuren in de wijk, de voorbereidingen van de renovatie in 2008 starten na de zomer, de ondertunneling van het spoor vraagt aandacht, er is een nieuwe secretaris nodig, er moet een nieuw bestemmingsplan komen.

Koninginnedag

Het was een zonnige Koninginnedag, maar met een frisse wind. 30 buurtbewoners hadden ingeschreven voor een lekker ontbijt met croissants, pistoletjes, broodjes, sap, koffie en thee. Het pleintje van de Kruislaan/Prins Hendriklaan was omzoomd met kleedjes met spullen voor de verkoop. Voor Unicef leverde de verkoop 37 euro op. Zie de foto's op onze Google Picasa site!
  Berichten over Koninginnedag, inclusief de wijkquiz.

By-pass spoortunnel via de Spoorlaan?

Lees de nieuwsbrief van Hart VOOR Bilthoven. Daarin staat o.a. als mogelijke oplossing van de spoorovergang van de Soestdijkseweg een lange by-pass spoortunnel via de Spoorlaan naar de Jan Steenlaan. Een tweede alternatief is een korte spoortunnel in de Soestdijkseweg. Deze voorstellen komen in juni ter bespreking in de gemeenteraad. (16 april 2007)

Verkeersobstakels geplaatst

Begin maart zijn drie verkeersobstakels geplaatst op de Spoorlaan, Koppellaan en de Kruislaan. En op 18 april volgde de laatste aan de Spoorlaan, hoek Koppellaan. En nu maar hopen dat het helpt en dat ze blijven staan.

 

 

Website in BBC

Deze website kreeg aandacht in de BBC van 7 maart 2007. Verschillende (oud-) bewoners reageerden op de oproep voor verhalen en foto's. Dat wordt gaandeweg zichtbaar onder <huizen en bewoners>. Zo komt de historie van de wijk tot leven!

Ledenvergadering
18 januari 2007

Lees de notulen

Op donderdag 18 januari 2007 was er weer een algemene ledenvergadering. Zo'n 25 bewoners trotseerde de zware storm en hoorden van voorzitter Marcel Flipse veel goed nieuws. De gemeenteraad heeft voor 2008 2 miljoen euro gereserveerd voor renovatie van de wijk. Riolen en het straatprofiel worden vernieuwd. Over het vandalisme is goed overleg met de gemeente en de politie, wat resulteert in een veel intensievere patrouillering in de nachtelijke weekenduren. Ook neemt de politie contact op met de ouders van de voor overlast zorgende jongeren. In februari zullen een aantal snelheidsremmende zuiltjes worden geplaatst. Op Koninginnedag zal 's ochtends een klein vrijmarktje met verdere aktiviteiten worden georganiseerd. Bewaar alvast uw oude spullen! Ten slotte zit de wijkvereniging op het vinkentouw als het gaat om ontwikkeling rond het spoor, en het centrum van Bilthoven. Voorop staat dat we een groene, prettige woonwijk willen blijven!

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2