Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Prins Hendriklaan

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Huizen en bewoners van de Prins Hendriklaan
(uit adresboeken van De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐en ┘ geven twee onder een kap aan). De Prins Hendriklaan is een aantal maal opnieuw genummerd.

De Prins Hendriklaan behoort historisch in zijn geheel tot Park Vogelzang. Met de hele straatnaamgeving van Park Vogelzang kreeg ook de Prins Hendriklaan bij besluit van 24 juli 1903 zijn naam. De oudste bebouwing werd tussen 1907 en 1912 gerealiseerd in de vorm van grote villa's die niet onderdeden voor die aan de Soestdijkseweg en de Nachtegaallaan. Het ontstaan van de wijk Jachtplan en het verdwijnen van de grote villa's ten zuiden van de Leijenseweg, met bouw van eensgezinswoningen, heeft het oorspronkelijk karakter van de laan echter aangetast. Gelukkig wordt de Prins Hendriklaan ten noorden en zuiden van de Leijenseweg door de gemeente tegenwoordig weer als een geheel gezien, wat in gelijke bestrating tot uitdrukking zou moeten komen. Maar in bijvoorbeeld de bestarting en de plaatsing van straatlantaarns (op kavel of stoepgrens) is dat in de realisatie niet het geval.

In de beginjaren waren er de nodige herstellingsoorden en pensions aan de Prins Hendriklaan.

Rond 1984 werd het nieuwbouwwijkje aan de noordzijde gerealiseerd die bij raadsbesluit van 27 september 1984 ook tot de Prins Hendriklaan ging behoren. 
 
ONEVEN NUMMERS
  Jachtlaan
 

Het begin van de Jachtlaan, gefotografeerd tussen 1935 en 1941 door fotograaf Valks. Het huis is nu Prins Hendriklaan 3. Utrechts archief nr 129794. Met dank aan Fred Meijer.

De Jachtlaan gekeken naar de Prins Hendriklaan en Soestdijkseweg toe. Nog een zandpad in de jaren vijftig.

Links waren volkstuinen. Zie de pagina van de familie Sophie voor foto's daarvan. Ook op de luchtfoto's van de wijk uit de jaren dertig zijn ze goed te zien.

De Jachtlaan heette rond 1900 de Doodlaan (doodlopende weg), er werden in 1901 en 1902 een aantal arbeiderswoningen gebouwd. Bij besluit van 24 juli 1903 werd de nieuwe naam Jachtlaan geintroduceerd. Tot in de jaren twintig werden de huizen er echter met Soestdijkseweg aangeduid. Onderstaande gegevens zijn nog incompleet.

2,4        1902: twee woningen, kavel D1378, aanvrager: Teunis Meijer, de Bilt
2: 1909: Soestdijkseweg oudnr 43 / 1920: oudnr 1 / 1922,1940: H. Voorhaar, tuinman  &  (1922) E. Evertsen  &  (1922) G. Voorhaar, dienstmeisje  &  (1940) G. Pater; 1981: J. v.d. Born
4: 1909: Soestdijkseweg oudnr 41: A.Schouten; 1920: oudnr 2 /1922,1930: J. v.d. Horst, gem.-werkman; 1934,1981: E. v.d. Born, wegwerker  &  (1981) R. v. Haaften

6,8        1901: dubbel huis, kavel D1384, aanvrager J. van Woudenberg (opm. lijst C 211 vermeldt 'herbouw woning')
6: 1909: Soestdijkseweg oudnr 39 / 1920: oudnr 3: A. Appeldoorn (1918, voerman, Lommerlust,1922 abusievelijk? op nr 8); 1922: A. v.d. Horst, bode; 1929: C.G. Dekkers, tuinman; 1930: H.J. Berkelder; 1934,1940: T. van Kooten, voerman; 1981: T. van Buren  &  nr 6a  P.R. v.d. Heuvel

oudnr 4: 1918: C. Schoon, Schoenmaker
8: 1909: Soestdijkseweg oudnr 35 / 1918,1920: oudnr 5 /1927,1930: T. van Kooten Tz, voerman; 1934: J. van der Horst, gem. werkman, 1937,1940: D. Christiaanse, 1981: J. v. Vulpen Bouw B.V.

   
2007, Jachtlaan 8-6    

10         1901: woning, kavel D1378, aanvrager: T. Meijer, de Bilt, mr timmerman (opm. lijst C216 vermeldt kavel D1380)
10: 1909: Soestdijkseweg oudnr 37 / 1920: oudnr. 4 / 1927,1937: C. Schoon, schoenmaker  &  (1922) C.F. Schoon-Fellman  &  (1922)  S. Schoon, dienstbode  &  (1922) Z. Schoon, dagdienstbode; 1940: Mevr. Wed. C. Schoon - Fellmann; 1981: G. v. Ginkel-Marchal

12: 1927-1929: E.D. van Gorkum, metaalbewerker; 1930,1934: A. Melissen, tuinman; 1937-1940: A. Verschuur; 1981: A. Brummel  &  F.C. v.d. Voet

14: 1909: Soestdijkseweg oudnr 33 / 1920: oudnr 6 /1922,1940: J. Scharrenburg, arbeider  &  (1927,1940) H. Scharrenburg, Auto Besteldienst Bilthoven - Utrecht, T. 26212 (Bestelhuis H. Rijkse, 1929: vh v.d. Horst); 1981: G. Scharrenburg

In 1981 ook nrs 18-24 en nrs 1-19.

3 1927,1930: oudnr 44 / 1934,1940: G. van Laar, agent van politie [met Tuindorp als werkterrein, het huis in de stijl daarvan gebouwd]
1969: H.J. van Laar - Henken
1981: A. Boers  &  H. Walet 
2000: E.A. Walet
 
   
2007, nr 3    
5

1907: oudnr 40, villa, pension "Klein Jachtlust", kavel D2172, aanvrager C. Dekkers

"Klein Jachtlust", gebouwd in 1907 in opdracht van C. Dekker die tot zeker 1922 pensionhouder was. Naast pension was het ook een uitspanning met terras (er staat "ingang" op het witte hek). De tuin liep over de Prins Hendriklaan door tot de Soestdijkseweg.

Ansichtkaart met poststempel 1916, maar uitgave voor 1911. Geen uitgever genoemd. Ook groot beschikbaar.

2006:

1909,1918,1920: oudnr 40 / 1927-1930: oudnr 42 / 1934-1940: C. Dekkers, pensionhouder (1909,1927), Melkslijter, Klein Jachtlust (1918), veehandelaar (1929,1930), poelier (1934), h. "Klein Jachtlust"   &  (1934)  Ru, M. de, Assuradeur, Giro 187287  &  (1934,1940) H.A. Sterkenburg, bakker  &  (1940) Mevr. Wed. J.G.A. Boon geb. Kuylenburg
(1934,) 1969,1981: H.A. Sterkenburg  &  (1969) L. Hoving
2000: M.J.W.G. Sterkenburg
´Klein Jachtlust´ 

De heer De Beij herinnert zich: Dekkers hield een melksalon. De oost-west poot van de Prins Hendriklaan was oorspronkelijk het oprijpad van Klein Jachtlust. Een laanboom aan de Soestdijkseweg tussen de Jachtlaan en de Prins Hendriklaan - die ieder een eigen ingang hadden - heeft nog decennia lang een smeedijzeren constructie gedragen waaraan het uithnagbord van de melksalon had gehangen. De boom is omgehakt bij de reconstructie van de wegen daar. Dochter Cor Dekkers was getrouwd met H.A. Sterkenburg, "tante" Cor en "oom" Henk waren eenvoudige, hartelijke mensen.
In het rechterdeel van Klein Jachtlust woonden diverse passanten. De rij werd geopend door de gerepatrieerde familie Vincent: vader van ambtenaar in Nederlands-Indië geweest, dochters Ellen en Ine maakten zeker indruk. Laat ook de heer Grevecoeur, kapitein bd, die veel wist over de vooroorlose versie van de "dikke DAF".

7

1908: oudnr 38, villa "Aletta", kavel D1999, aanvrager: W. Saraber, ontwerp: G.H. van der Haar

1909,1918,1920: oudnr 38 / 1927,1930: oudnr 40,  W.P.C. Saraber, commies N.S., h. "Aletta"
1934,1981: M. J. Karnas, Kweeker-Tuinarchitectuur,  tel. 2998 (1951), giro 236449  (komt van nr 8)  &  (1934,1940)  Mevr. de Wed. W. P. C. Saraber geb. A.E. Varenkamp (zij was pleegmoeder van Karnas en is naar Sonnewende aan de Soestdijkseweg gegaan)
Het verhaal over Saraber, Karnas en villa Aletta is beschreven in Gerrit Bloothooft (2021), Maurice Julien Karnas gaf tuinen in Bilthoven vorm, De Biltse Grift 30, 3.

2000: G.A. Reeskamp-Slechte
Villa "Aletta" in de beginperiode. Ook groot beschikbaar (fotoverzameling Historische Kring De Bilt)
 

 


2010, nr 7 bijna niet veranderd

Een mooie interieurfoto van de brandende haard in villa "Aletta" (fotocollectie Historische Kring De Bilt).

9 1908: oudnr 34, villa, kavel D1995, aanvrager: J.M. van Mens, ontwerp: G.H. van der Haar; in 1907 al een houten zomerhuisje op kavels D1995 & D1997, ook aangevraagd door J.M. van Mens naar ontwerp van G.H. van der Haar.
 

Ansichtkaart, ingekleurd: uitgever onbekend, nr 347/3413, stempel 21-11-1914. Ook groot beschikbaar.


Op deze ansichtkaart uit 1916 is rechts ook een stukje van het dak van villa "Genista" te zien, mogelijk omdat het atelier alweer gesloopt is,  wat op de iets oudere bovenste foto nog niet het geval is.

Ansichtkaart, Uitg. J. van Bodegraven, de Bilt, nr r.b. 49, geen stempel, circa 1916. Ook groot beschikbaar.

De "Johanna Hoeve" of  "Hanna Hoeve", gebouwd door de koopman J.W. Mens. Van Mens was gehuwd met Johanna Maria Josephina Goosens wat de naam verklaart. In 1907 werd het houten zomerhuis op stenen fundament - rechts op de bovenste kaart - gebouwd dat later als atelier dienst deed, maar in 1916 alweer is gesloopt. Mens overleed in 1913 en het pand werd verkocht aan W.P. MacLaine Pont, fabrikant van borstels en kwasten. De woning werd in 1937 met een verdieping verhoogd in opdracht van Ir. W.A. Boekelman, naar ontwerp van architect P.J. Heusinkveld.

In het voorjaar van 1946 - het huis heette toen "Lindenhof"  - woonde daar nog de familie Solleveld, maar als spoedig namen de families Rutten, Lieuwen en Van Dijk (de bekende fotograaf W.C. van Dijk, voorheen van het Emmaplein) er hun intrek. Het huis werd toen dus in gedeelten bewoond. Daarna hebber er nog de families Broeksma en Jobse (in)gewoond, waarna het huis in zijn geheel is bewoond door kol.-tandarts A.J. Boom. Deze heeft het huis inwendig gemoderniseerd en omgedoopt tot "Rozenhof" (de reusachtige linde ten zuiden van het huis was toen inmiddels geveld). Aan de zuidzijde van het huis bevond zich in elk geval in 1946 al een houten serre met onderbouw, met daarop een balkon. Na de verkoop, in de late jaren vijftig, vermoedelijk aan hetzelfde Hilversumse bouwbedrijf als waaraan de ernaast gelegen villa Genista en (oudnr) 19 werden verkocht, is het bewoond geweest door een Amerikaans militair gezin, de familie Williams. Het is uiteindelijk niet gesloopt maar weer in particuliere handen gekomen. Bij de nieuwbouw aan de Prins Hendriklaan is het oorspronkelijke oprijpad een algemene inrit voor de achter die huizen gelegen garages geworden.

Ansichtkaarten, ingekleurd: uitgever onbekend, nr 347/3413, stempel 21-11-1914, zwart-wit: Uitg. J. van Bodegraven, de Bilt, nr r.b. 49, geen stempel, circa 1916. Zowel ingekleurd als zwart-wit ook groot beschikbaar. 

1909: oudnr 34, J.M. van Mens  "Johanna Hoeve"
1918,1920: oudnr 36, W.P. Maclaine Pont  "Hanna Hoeve"
1927,1930: oudnr38, A.G. Middelbeek, meubelfabrikant, T. 26264
                  oudnr 34a, W.P. Maclaine Pont, borstelfabrikant, T. 26069, G. 10625
1934,1940: oudnr 11, W.A. Boekelman, Werktuigk. Ingenieur, Tel. 26264, Giro 158581.  
1951: oudnr 11, Ir. A.J. Rutten, tel. 2480
1969: M.A. Moons
1987-: N. Holtrust
was ook 'Lindenhof' en 'Rozenhof'
 
   
2007, nr 9    

21-35 1910: kavel D1997-2000, aanvrager J.M. van Mens (8-12-1909), ontwerp & bouw: Rigter en van Bronkhorst, Bussum en Baarn
Opmerkelijk dat J.M. van Mens als aanvrager wordt genoemd, omdat die al in de Johanna Hoeve woonde. Jan van de Heijden noemt bij onderstaande ansichtkaart H.M. de Burlet als aanvrager (en onjuist bouwjaar 1914-1916), maar die zou wellicht van van Mens gekocht kunnen hebben. Er is een ansichtkaart van Villa Genista met poststempel 1912.
1918,1920: oudnr 34 / 1927-1930: oudnr 36, Dr. H.M. de Burlet, arts-anatoom, h. "Genista", T. (270)71, G. 63919
De Burlet was later hoogleraar anatomie in Groningen, waar hij in de Tweede Wereldoorlog pro-Duits rector-magnificus was.
1933,1963: oudnr 15, H.B. Struivig de Groot, Electrotechnisch Ingenieur, Tel. 26628, Giro 75066, tel. 2628 (1951)
afgebroken, nieuwbouw eensgezinswoningen nrs 21-35
 

Ansichtkaart poststempel 14-8-1912. Ook groot beschikbaar. Deze foto is kort na de bouw genomen, de bomen zijn nog klein en het huis is prachtig zichtbaar. (foto van Fred Meijer)
 
Alle foto's zijn naar het zuiden toe genomen midden op de kruising van de Kortelaan / Weidmanlaan en de Prins Hendriklaan (links).
 


 


Villa" Genista" [latijnse naam voor brem] werd bewoond door Dr Herman Maximilien de Burlet, prosector van het Anatomisch Instituut. De naam Genista staat in steen op de voorgevel boven het middelste raam op de eerste verdieping. In 1933 werd electrotechnisch ingenieur H.B. Struivig de Groot eigenaar. Deze overleed in 1963. Er lag een groot grasveld terzijde en achter het huis. Het huis en grond is uiteindelijk gekocht door een projectontwikkelaar. Na verkoop van de woning is het tot de sloop bewoond geweest door het gezin van een Amerikaanse militair, de familie Siworski, gestationneerd in Soesterberg. Na sloop zijn er op het terrein eensgezinswoningen gebouwd voor de uitbreiding van het Jachtplan.


Ansichtkaart uitgave H. van Reenen, Bilthoven, poststempel 1918. Ook groot beschikbaar.


Ansichtkaart uitgave Nauta Velsen, nr 8048, poststempel 1919. Ook groot beschikbaar.

2006:

  Weidmanlaan
37-53 1934,1951: oudnr 19, P. Maas Geesteranus, Ingenieur der N.V. Mij. Wegenbouw Utrecht, Tel. 26627, tel. 2627 (1951)
Een somber-romantisch aandoend huis, ca 45 graden gedraaid ten opzichte van de laan. De veelstammige boom aan de Weidmanlaan stond oorspronkelijk in de punt van de achtertuin van dit huis.
afgebroken; nieuwbouw eensgezinswoningen nrs 37-53
37-53 1909: oudnr 32 G. van Meurs
1918,1920: oudnr 32 / 1927- 1930: oudnr 34 / 1934-1937: oudnr 23, Wilhelmus van Huizen, Gemeente-arbeider, tuinman
1940: oudnr 23, Ch. van Neerbos
afgebroken; nieuwbouw eensgezinswoningen nrs 37-53
37-53 1907: oudnr 30, aanvrager K. Hein; in 1908 daarbij op kavel D1979 een later afgebroken stal met tuinmans woning en in 1909 op kavel D2038 een later afgebroken schuur, beiden aangevraagd door K. Hein naar ontwerp van G.H. van der Haar
1907,1918,1920: oudnr 30 / 1922: oudnr 25 / 1927: oudnr 32 / 1929-1940: K.F.  Hein, dir. Steenk. Handelsver.,  tel. 7 (1915), T. (260)07, G. 97959
1951: oudnr 25, E. Laming - Boden  tel. 2672 tot 1962
grote villa, laatstelijk bewoond door een uit Zuid-Afrika afkomstige fotograaf, afgebroken; nieuwbouw eensgezinswoningen nrs 37-53
 

De Prins Hendriklaan zuidwaards gefotografeerd vanaf de Leijenseweg. Villa Genista staat hier op de achtergrond (beter te zien op grote afbeelding). De villa van K.F. Hein, gebouwd in 1907, staat op de voorgrond. De vrijgezel Hein, directeur en commissaris van de SHV, woonde er tot begin 1945 toen hij bij een verkeersongeluk om het leven kwam.  In 1962 verdween de laatste bewoner en vijf jaar later werd de uitbreiding van het Jachtplan uitgevoerd. Hier staan nu eensgezinswoningen. (er is ook sprake van dat er aan deze zijde van de Prins Hendriklaan in de Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd en dat er slechts fundamenten restten).

Ansichtkaart met poststempel 1923. Uitgave Kiosken Onderneming Hollandia, Rotterdam. Ook groot beschikbaar.

2006:

Leijenseweg
61 1920: oudnr 24 / 1927,1930: oudnr 30 / 1934,1951: oudnr 29, C.C. van Westrhenen, Timmerman en Aannemer, Tel. 26241, Giro 87655,  tel. 3102 (1951)

Zie het verhaal van van Westrhenen

1951: oudnr 29, Jkvr. E. Lith de Jeude, Heilgymn., mass.  tel. 3102
1969: S.H.F.M. Derksen
1981,2007: C.J.M. Rozier
gekocht door de Jong
 
   
2006, nr 61 gezien vanaf de Leijenseweg    
63  ┐

1911: oudnr 22, 2 villa's, kavel D1074, aanvrager en ontwerp? J. van As
1918,1920: oudnr 22, M. Remijnse
1927,1930: oudnr 28 / 1934-1937: oudnr 31, Dr. Th. J. H. Snijders, arts, Gen. Maj. b.d. Oud-Inspecteur v.d. Geneesk.  Dienst der Landmacht, T. 26241 (1927), Tel. 26230, Giro 77151
1940: _ _
1951,1969: Mevr. Wed. Jan Sirks geb H.L. Mol, tel. 2361
1981: A. Ebskamp
 
 
2006, nr 63-65 Bouwtekening 1911,  63-65
met andere dakconstructie
 

65  ┘ 1911: oudnr 20, 2 villa's, kavel D1074, aanvrager en ontwerp? J. van As
1918: oudnr 20, G.R. Deelman, Oud-leeraar M.O.
1920: oudnr 20, W.J. Tromp
1927,1930: oudnr 26 / 1934, 1937: oudnr 33, Dr. A. A. Piepers, Rustend Geneesheer, Tel. 26515 &  (1927) Mej. H. Piepers  &  (1927-1929) Mej. A. de Kempenaer, h. "Koolmees"
1940: _ _
1969: J. Wentzel & A.C.C. Sluijs
1981: F.H. Eicher - Vink
2000: Mirande Waterlaat
nieuwbouwwoningen  nrs 67-69, 71-73. Dit hele terrein behoorde oorspronkelijk grotendeels bij villa "Slamat" (zie nr 77)
Er schijnt in de jaren vijftig ook een soort ruïne te hebben gestaan, mogelijk van tuinhuisjes of garage (?).
67: 2000: J. Verhoeff
69: 2000: J.J. Jekel
71: 2000: C.J. vd Ham & E.B.H. van der Ham
73: 2000: C.M.C. Nagtegaal
75 1958: gebouwd
   
2007, nr 75    
77, 79, 81, 83 1908: villa "Slamat", aangevraagd door J.E.C. Geuns,  ontwerp G.H. van der Haar; in 1911 nog een schildersatelier (ooit gebouwd?) bij de achterliggende Middellaan, aangevraagd door J.B. Lambeek, architect t.b.v. J. van Geuns.
1915,1918,1920: oudnr 18,  J.E.C. v. Geuns, Ingenieur-directeur der Utr. Asphaltfabr.,  tel. 11, h. "Slamat" (1918 ook Mej. C.J. van Geuns)
Op 2 oktober 1925 werd de buitenplaats "Slamat" wegens vertrek bij notaris Rab in Utrecht geveild. Het kavel besloeg 1 ha, 1 are en 60 centiaren en liep achter door tot de Middellaan. Het tegenoverliggende terrein aan de Prins Hendriklaan van 26 aren en 21 centiaren hoorde er ook bij. De omschrijving luidde: Beneden: hall, waarop uitkomende 4 kamers, dienkamer en eetkamer (5 voorzien van groote waranda's), keuken, bijkeuken, ruime kelders, badkamer en vestibule. Boven: 7 kamers, waarvan 6 met balcon, galerij, badkamer en zolder. Voorts uit eene garage met bergzolder, sier-, moes- en vruchtentuinen met groote loods, dennenbosch met 2 tuinhuizen, berceau en verdere aantrekkelijkheden. Te veilen in 13 percelen, in combinatie of in massa. Uitermate geschikt voor vestiging van sanatorium, rusthuis, etc.
1927,1930: oudnr 24 / 1934: oudnr 41,  M.A.F. Eyck van Zuylichem, h. "Slamat", T. 26141
1937,1940: C.G. Rautenberg
1951: oudnr 41, J.W. Termijtelen, Vice Admiraal b.d., tel. 2324
De grote loods stond tussen Slamat en Eik en Hoek en was speelplaats voor de kinderen (ook voor de jongens L'Honoré Naber)
77, 1969:  W.E. Kakebeeke - Kronenberg (komt van Prins Hendriklaan 74)
      1981: J.M. L'Honoré Naber
    
 2000: A. Janssen
79, 1969: L. Löb
      1981: W. Schoenmaker
    
 2000: Th. W. Ruijgrok
81, 1969,1981: R.G.G. Vitringa
      2000: M.E.I. Schipper
83, 1969: F. van Gelder
      1981: W.F. Prins
     
2000: W.A.T. Mosterd & H.B.M. van Schaik
´Slamat´
 


Devia

Hawda (met schuur/garage overzijde)
De Eiken [links van de weg]
Mabenti [links van de weg]
Zonnehof (met garage, alles afgebroken voor 1955)
KRUISLAAN
Eik en Hoek [links van de weg] (afgebroken rond 1960)

Slamat [links van de weg] (huis met loods (later afgebroken))
kadastrale kaart eind jaren 30. Zie topotijdreis

85,87

1904: oudnr 12, villa "Eik en Hoek", kavel D1839, aangevraagd door A. de Rijk, Utrecht (signeert ook bouwtekening); in 1912/1913 vraagt H.J. Quarles van Ufford namens Jkvr H.C.H. van Hengst (zijn echtgenote) een verbouwing aan (eerst niet, later wel uitgevoerd), naar ontwerp van (1912) M.E. Kuitert, architect, Utrecht / (1913) C.T. Kibbeling, aannemer, Utrecht. Henri Jacob Quarles van Ufford (1858-1930) en Henriette Everharda Hillegonda van Hengst (1866-1959)
 

Op de zuidwesthoek van de Prins Hendriklaan en de Kruislaan werd in 1904 Villa "Eik en Hoek" gebouwd naar ontwerp van Anthonius de Rijk jr uit Utrecht. Eigenaren waren H.J. Quarles van Ufford en zijn echtgenote Jkvr H.C.H. van Hengst. Reeds in 1912 werd het pand door C.T. Kibbeling, aannemer te Utrecht, fors verbouwd.

Ansichtkaart met poststempel 1915. Uitgave H. van Reenen -de Bildt- Station. Ook groot beschikbaar.
Onder: bouwtekening (negatief) van een verbouwing van Eik en Hoek ivm het aanbrengen van diverse dakkappellen, maart 1912. Dwarsdoorsnede gezien vanaf de Prins Hendriklaan.

Utrechts Nieuwsblad 7-04-1916


1909,1915: oudnr 12 / 1918,1920: oudnr 16 / 1927-1929: oudnr 22, Jhr. H.J. Quarles van Ufford, h. "Eik en Hoek",  tel. 5, T. (260)05, G. 61742 (1929)
1930,1951: oudnr 43, Douair. Jhr. H.E.H. Quarles van Ufford - v. Hengst, Tel.26005, tel. 2005 (1951), Giro 61742  &  (1934) jonkvr. C. F. I. Quarles van Ufford, Tel. 26005, Giro 61321, "Eik en Hoek"
jonkvr. Cornélie Frédérique Irma Quarles van Ufford (1894-1986), ongehuwd, gaat rond 1959 naar het tegenoverliggende Mabenti en bewoonde daar de benedenverdieping rechts van de voordeur.

Na het overlijden van de douarière in 1959, is het pand verkocht en afgebroken; op het terrein zijn in 1963 nieuw gebouwd nrs 85 en 87 (als 1e), Kruislaan 13 op de hoek (als 3e), en Kruislaan 15 (als 2e)
85, 1969,1981: H.M.J. de Vries - Verheul  &  (1981) J.A. Buné
87, 1969-heden: C.A.M. Witteveen

Kruislaan (nr 89 ontbreekt)
91 1904: villa "Westklip", kavel D1776, aanvrager: Mevr. J.W. Weusman-Luitjes; daarbij een koetshuis op hetzelfde kavel, aangevraagd door Wed. J.W. Weusman; deze is in 1908 ingericht als woning, afgebroken in 1910 en daar is in 1911 villa "Jacoba" gebouwd (zie nr 93-95)
Mevr. Wilhelmina Hester Luitjes (1846-1914) was getrouwd geweest met Jacobus Wilhelmus Weusman (1827-1894)
 

Bouwtekening (negatief) van een villa in Park Vogelzang. Uit de Inventarisatie bouwvergunningen:
174.  Prins Hendriklaan 91. Kadaster: sectie D, nr.1776.
Vergunning: 6 november 1903. Voltooiing: 26 mei 1904.
Zie ook de nrs.176 (bouw stal en koetshuis), 284 (inrichten koetshuis als woning) en 371a (afbraak voorm.koetshuis en bouw villa).
Archief: 1903-579 en B.W.T. (voltooiing: 1904-324).
Merk op dat alleen de linkervleugel van de villa is getekend. Dat klopt met de beschrijving in de onderstaande advertentie uit 1909. In de advertentie van 1925 is er sprake van 8 kamers. Toen was de rechter vleugel blijkbaar aangebouwd, en daarmee had de villa de huidige, symmetrische vorm.


1909: oudnr 10,  -   "Westklip" 

Fotokaart van de oorspronkelijke villa, voor de uitbreiding met de rechter vleugel.   


Utrechts Nieuwsblad 26-6-1914

Utrechts Nieuwblad 29-06-1914, Westklip is als Prins Hendriklaan 14 geveild en verkocht voor f 7800 aan P.G.A. Gerlings
Utrechts Nieuwsblad 9-11-1917, Gevraagd een nette Dienstbode, loon f 150, die netjes kan werken, zich te vervoegen Prins Hendriklaan 14 De Bilt-Station

1918: oudnr 14, G.A. Vos, Dir. van de spaarkas "Nederland", Per Aspera ad Astra
1920: oudnr 14, H.J.A. van Son, "Per Aspera ad Astra" (naar de sterren via moeilijkheden)
1927: oudnr 20, J.W.L. van de Linde, h. "De Eiken"
1929,1930: oudnr 20 / 1934,1951: oudnr 45, Douairière Jhr. Mr. C. M. R. Radermacher Schorer - de Geer, Tel. 26375, tel. 2375 (1951) Het betreft Jkvr. Anna Maria Adriana Cornelia de Geer, vanaf 1920 weduwe van Jhr.Mr. Christiaan Matthias R. Radermacher Schorer waarmee ze in 1887 was gehuwd. Zij was de dochter van de Utrechtse hoogleraar Romeins Recht en politicus Mr. Barthold Jacob Lintelo baron de Geer, Heer van Jutphaas. Eerder woonde het echtpaar op huize Schoonoord aan de Holle Bilt te De Bilt, het ouderlijk huis van Radermacher Schorer. Daarvoor van 1907-1922 op huize Arenberg in De Bilt. Zij overleed in 1937 in huize Arenberg.
1940, 1951: Jkvr. M.A. Radermacher Schorer Het betreft dochter Mathilde Adriana (1895-1963). Zij woonde er met vier bouviers.
1969: H.A. Noordegraaf & H.A. Roode - Stam & P.C. van Woerkom
1981: Sticht. De Opbouw  &  Dependence de Eiken
2000: Orthopedisch Projekt Leefeenheden Utrecht De Eiken
 

 
NRC, 29 juni 1925

2006, nr 89   NRC, 6 juli 1925
93,95 1911: in 1911 gebouwd als villa "Jacoba" op de plaats van het koetshuis van villa "Westklip" (zie nr 91)
1918,1920: oudnr 12b / 1927-1930: oudnr 18, G. v. Heerde, (1918: Hoofd der School voor U.L.O.), oud-hoofd eener school (eerste hoofd van de Van Dijckschool), h."Jacoba", G. 63115
1934: oudnr 47
1937,1940: oudnr 47, C.M. v. Doorn

 

De woning in 1995, vlak voor de sloop. Het pand had markante markiezen aan de zuidzijde, en grensde aan de noordzijde met een blinde muur direct aan het kavel van nr 97. Na afbraak in 1995 is het kavel gesplitst en zijn er twee nieuwe huizen gekomen

95: 1969,1981: P. Paar (hoofd van de Leijensewegschool; hij was een verwoed tuinier, wat op bovenstaande foto niet meer te zien is. "het huis van Paar" had oorspronkelijk een rookkanaal dat in een boog liep van de linkerkant van het gebouw tot de aanzet van de schoorsteen bij de rand van het dak; het huis had daardoor een soort theeketel-uiterlijk.)
1995: sloop en nieuwbouw twee woningen
93: 2000: K.Kok
95:

97 kavel F2151. Het terrein tussen PHlaan oudnrs 47 en  53 behoorde, voordat de huidige huizen gebouwd werden, bij villa Hawda er tegenover (Prins Hendriklaan 72). Er was een bloementuin en er stond een schuur en een werkplaats (garage met smeerkuil voor de auto van de douariëre van Merlen). De tuinman werd 'Bos' genoemd, maar was mogelijk Kuus die in Spoorlaan 2a woonde. Hij had er ook apen in de jaren vijftig (PvS). 's ochtends werd hij door een dienstmeisje van douariëre van Merlen voor de koffie geroepen, waarop hij met een lang ' jaaá'  antwoordde. De jongens L'Honoré Naber immiteerden weleens eindeloos het dienstmeisje, tot zijn grote verwarring.

2000: J.L. de Graaf
 
99
gebouwd in de jaren 60
1969,1981: G.M. van Boetzelaar (baron)
101
gebouwd in de jaren 60
1981: H.R. Swietert
103  ┐ 1910: dubbele villa, kavel D1982, aanvrager en bouwer: W.S. van der Sterre
1918,1920: oudnr 12, (E.A. Bannier)  Wed. J.A.R.J. Schouten - Kerkhove, pensionhoudster  "Vredenburch"
1927,1930: oudnr 12 / 1934-1969: oudnr 53, Ir. M.E. de Eerens, ingenieur N.S., Giro 213674, tel. 3592 (1951) (hij speelde vals viool)
1981-: A. v.d. Kaay
 


De Nederlander 21-7-1915

Dubbele villa, gebouwd in 1910. Architect en opdrachtgever was W.S. van der Sterre. Vanaf 1914 wordt het huis bewoond door de evangelist Johan Anthonie Rinius Justus Schouten (1863-1918) met diens gezin, een kinderjuf, twee dienstbodes en tal van pensiongasten. Op een andere kaart stond geschreven dat dit de kinderen van mevr. Schouten zijn, mogelijk Johan Antonie (1909), Rokus Titus (1911), en Maria Eliza (1913). In dat geval is de foto te dateren rond 1915.

Foto uitgegeven door Christelijk pension rustoord "Vredenburgh", nr 13777, poststempel 10-8-1916. Zie ook pagina van der Sterre

2006:

105  ┘

1910: zie 103
1927,1930: oudnr 10 / 1934-1940: oudnr 55, Mevr. de Wed. M. J. van Merkestein-de Kruijff, h."Margaretha"  &  (1930) Mej. A. P. G. van Merkestein
1951: oudnr 55, Bereden Peleton, Woonh. Cdt., tel. 3518
Het huis was eigendom van defensie en werd verhuurd aan staf. Tussen 1953 en 1963 woonde hier de familie van Schaik (Paul en Brünhilde Muriel van Schaik - Sanders, kinderen Evert Jan, Marjolein en Paul). Paul van Schaik begon zijn carriëre bij de landmacht in Indië, en was later kolonel bij de luchtmacht in Soesterberg. Werd in 1963 gestationneerd in de US. Zoon Paul herinnert zich nog veel uit die tijd. Dat ze via de tuin van Paar (PHlaan 95) naar Hypsos gingen om daar oude maquettes te krijgen. En dat ze bij Paar speelden toen die een aantal dagen op vakantie was en de buitenkraan per ongeluk hadden laten open staan, waardoor het terras werd weggespoeld. Ze speelden met de jongens Naber van de overkant (villa Devia), en deelden in het kattenkwaad. Vooral het bosgebied tussen TAP (hoek Spoorlaan) en villa Devia waren speelterrein.
1969: J.A. Steenbakkers
1981: A.J. Ipenburg - de Kogel
2000: A.P. Madsen
 
2006, nr 103-105 1955, nr 105 (oudnr 55), gefotografeerd en afgedrukt door Paul van Schaik in de eigen donkere kamer in het zolderkamertje

107  ┐

1910: dubbele villa, kavel D1982, aanvrager en bouwer: W.S. van der Sterre
Utrechts Nieuwsblad 22-04-1913

UN 23-08-1912

1918,1920,1930: oudnr 8/ 1934,1937: oudnr 57, Wed. J. de Bruijn geb. C. Heymans, "Sunny Cottage" (1920),  h."Sunny Home" (1918,1927)  &  (1927,1937) Mej. M. C. de Bruyn, Ass. Openb. Leeszaal.
1940: oudnr 57, Mej. M.C. de Bruyn
1969: M. Henneveld - de Heus  &  S. Westerbaan (Siep), hielden kippen in de jaren 50
1981: E.P.M. v. Nispen
 
2006, nr 107-109 vroege, ongedateerde foto
  bouwtekening

109  ┘ 1910: zie 107

1918: oudnr 6,  F.D. de Witte, Kapt. magazijnmeester der Artilerie
1920: oudnr 6, Wed. F.W. Pistoor - van Heusden
1927: oudnr 6, E.J. Holtrust, h."Maggy"
1929: oudnr 6, A.J. Werkhoven, reiziger
1930: _ _
1934: oudnr 59, H. Magerkordt, vertegenwoordiger
1937: _ _
1940: oudnr 59, Wed. H.J. Jansen - van Soest
1969,1981: J.A. Meijeringh
111  ┐ 1913: dubbele villa, kavel D1949, aanvrager en bouwer: W.S. van der Sterre
1918,1920,1929: oudnr 4, J. Buwalda, afd. chef N.T.M., G. 22643, h."Johanna"
1930: oudnr 4 / 1934-1940: oudnr 61, R.A. Burgemeester, Handelsagent, Tel. 26504.   
1969: J.F. Smaling
1981: J. v.'t Land
Na de familie Van 't Land heeft de familie Oosterwijk hier gewoond. In die periode is het huis opgeknapt en de huisnaam weer in ere hersteld: 'Johanna'
 
   
2006, nr 111-113    
113  ┘ 1913: zie 111
1918,1920: oudnr 2, Dr. A. Hulshof  "Cornelia", Conservator a. de Universiteitsbibliotheek te Utrecht
1927,1929: oudnr 2, J. Vink, procuratiehouder, h. "Vinkenoord", G. 30456
1930: _ _
1934: oudnr 63, A. G. H. M. van Muijden, koopman, Tel. 26560.
1937,1951: oudnr 63, J.A. Berveling, Employé de korenschoof N.V.  tel. 3572
1981: H.M.A. Koopmans
2000: B. Hulstaert
  Spoorlaan
EVEN NUMMERS
  Soestdijkseweg
2 1911: villa, kavel D2172, aanvrager: M vd Haar, bouwer: A. Pastunink (aannemer in De Bilt)

1918: oudnr 33, Mevr. M. Lader-Menage, Sussanna
1920: oudnr 33, Wed. G. Vester  &  Wed. M. Rinkel, geb. de Vos  "Sussanna"
1922: oudnr 33, Van Rheenen,  "Suzanna"
1928: oudnr 33, Mevr. S. Koose van Dellen
1930: oudnr 33, D. Berghege
1934-1937: C.F.  Weiland, vertegenwoordiger
1940: G. Priem
1951: A.W. Sorber, bedrijfseconoom, tel. 3132
1969: L. van Ginkel  &  T. van Brenk
1981: H. Nieuwenhuis
2000: J.P.G. Loch
 

Gebouwd in 1911 in opdracht van M. vd Haar door A. Pastunink. Het huis was tussen 1945 en 1950, de tijd waaruit deze anscihtkaart dateert, bewoond door de fam. C. Houtzagers. De foto werd genomen naar de Soestdijkseweg toe.

Ansichtkaart met poststempel 27-9-1947. Geen uitgever genoemd. Ook groot beschikbaar.


Gezien vanaf de Soestdijkseweg, jaren 70?

 
2007

4     ┐ 1937, 1940: A.C.E. Brosius
1969: W. Rebel
1981: R.G. v.d. Voet
 
   
2007, nr 4a-4    
4a   ┘ 1937: P. Marks
1940: Mevr. Wed. F. Willemze geb. Bakker
(tijdens de bezetting woonde hier de Ortskommandant)
1969,1981: G.A. Ettekoven
2000: J. ten Berg-vd Meer
6 1912: villa, kavel D2371, aanvrager:  W. van Domselaar (aannemer/timmerman)
 

Gebouwd in 1912 als herstellingsoord "Dennenheim", met serre en een prieel in de tuin. Bouwaanvraag  was van W. van Domselaar en de villa werd gebouwd in de "achtertuin"  van de eveneens door hem gebouwde villa aan de Soestdijkseweg Zuid 191. Het huis werd geleid door de verpleegsters C.M. Privé en J.C. van der Weg. Rond 1925 is het herstellingsoord verhuisd naar Soestdijkseweg Zuid 249, en nam daarbij de naam mee.

Ansichtkaart, uitgave Brinio, Rotterdam, nr 839/2. Ook groot beschikbaar.


Een zeldzame interieurfoto.
 

Ansichtkaart, uitgave Brinio, Rotterdam, nr 839/1 (poststempel 1917). Ook groot beschikbaar.

1918,1920,1922: oudnr 31, Mej. J.C. van der Weg, Verpleegster, Herstellingsoord "Dennenheim"  &  (1920) A. Adama  & (1922) C.M. Privé, Verpleegster  &  (1922) Wed. J.Th.  v. Schaik  &  (1922) Mej. E.M. Collard
het herstellingsoord ging met behoud van naam rond 1925 naar Soestdijkseweg Zuid 249
1927,1929: oudnr 31, Dr. J.D. Koster, gep. Dirig. officier van gezondh., h. "Bulgesteijn", G. 30456
1930: _ _
1934: W.A. Heynings, Tel. 26555, Giro 2621
1937: A.J.G. Borsje  &  A.H. Krop
1940,1951: Ir. J.W.H. v.d. Meene, Hfding., Ned. Spoorwegen, tel. 3383
Familie Hahn (memoires dr K.J. Kahn, "Standplaats Europa"), de voordeur is door hen naar de zijkant van het huis verplaatst.
1969,1981: prof M.J. Langeveld
heden: fam. H.A. L'Honoré Naber
 
   
2007, nr 6    

8     ┐

1929,1930: oudnr 29 / 1934: S.D. Stevens  &  (1934) Visser, Mej. J. W.
1937, 1940: M.J. Karnas (gaat naar nr 7)
1969: C.M. Verdonk  &  R.R. Bakker C. Favejee
1981: C. v. Ginkel
 
   
2007, nr 10-8    

10   ┘ 1929: oudnr 27, A. Baars, ingenieur
1930: oudnr 27, W. Dop
1934: A. Bakker, Pension
1937: J.G.C. v. Vloten
1940: _ _
1946-1995: J. de Beij, tel 2156
2000: S.H. Lugard
12   ┐ van nrs 12-14, 16-18, 20-22, 24-24a zijn 12-14 en 20-22 identiek, en opgeleverd rond 1934; ook 16-18 en 24-24a zijn identiek, maar iets later opgeleverd
1937: D. v.d. Made
1940: H.J. Nijk
1951: B. Jongsma  tel. 2458
1969: D.O.E. Gebhart
2000: J.J.A. Schreuder
 
   
2007, nr 14-12    
14   ┘ 1934: J. Godschalk
1937: C. v. Oosten
1940: W. Hölzenspies
1951: G. de Jong, Hfdonderw.  tel 3440
1969: B.H.G. v.d. Meer
1981: J. v. Woudenberg
2000: P. Leermakers
16   ┐ 1937: C. v. Oosten
1940: C. v. Schagen  &  Mevr. Wed. J. Mekel geb. v. Schagen (eerder nr 18)
1969: A.J. M. Jansen
1981: E.J. v. Schouwenberg
2000: Drs H.K. Saarnio & Finndesign Agencies Benelux
 
   
2007, nr 18-16    
18   ┘ 1937: Wed. J. Mekel geb. v. Schagen (gaat naar nr 16)
1940,1951: Ir. J.F. Deenik, Hoofding. N.S.  tel. 2703
1969: W. Berger
1981: Chr. Berger
20   ┐ 1934-1969: T. Poelstra, tandarts, tel. 3116 (1951)
1981: J.D. Nagtegaal
 
   
2007, nr 22-20    
22   ┘ 1934: Ir. F. W. Burger, Houtvester, Giro 14409
1937: _ _
1951: Mevr. A. Flentge - van Schaaik, tel. 2761
1969: J. Schoonderbeek
1981: W.L. Westerhout
2000: R. Voorendonk
24   ┐ 1937,1940: L.H. Louwe Kooymans
Familie Zuurdeeg (ir Zuurdeeg's terugkomst uit Indonesië, hij was reserve-officier, ging met feestelijkheden gepaard)
1969: S. Hammelburg
1981: M. Hammelburg - Baas
2000: Elisabeth Visser & J.J.C. vd Linden & T. vd Veen & Vastvisie BV
 
   
2007, nr 24a-24    
24a ┘ 1937,1940: Wed. C.C. Bos geb. Westerveld
Familie van Bemmel, kleermaker
1969: J.W. Elferink
1981: J.H. Hamminga
26 Dit pand grensde aan de achterkant aan de kwekerij van Danthius aan de Soestdijkseweg (nu parkeerterrein van de Jong).
1929: oudnr 23, N. Willems, chauffeur
1930: oudnr 23, B. v.d. Hout
1934,1937: H. Jakobs, Vertegenwoordiger.  
1940,1951: J. Zwaardemaker Czn., tel. 3494
1969,1981: O.E. v.d. Brug
In 2007 wordt op het kavel sloop aangekondigd en de bouw van twee woningen. De sloop/nieuwbouw start 28 januair 2008 en in oktober van dat jaar worden de huizen betrokken (nr 26 en 26a).
26: 2008- : Hans en Gerda van der Brugge
 
2007, nr 26 Sloop/nieuwbouw 2007/2008 2011(nr 26 rechts)
  Kortelaan

De Kortelaan is inderdaad niet meer dan een honderdtal meters lang, en er staat een huis en loodsen van bouwbedrijf De Jong (opgericht in 1934)

nr 2, 1981: Bilthoven's Bouwbedrijf B.V. De Jong &  Bilthoven's Loodgietersbedr. B.V.
        1984: nieuwbouw loodsen De Jong
 

Loodsen van bouwbedrijf De Jong aan de Kortelaan voor de verbouwing (boven), en in 1994 (onder)


nr 8, 1927,1930: J.P. Boot
 
       1934,1940: G. Boot, Timmerman, metselaar, aannemer, Tel. 26184,  Giro 162007;
        1951:  Boot's Bouwbedrijf, Nieuwbouw en repar., tel. 2184

G. Boot (geb. Waarder Z.H.  1895) vestigt zich met een timmer-, metsel- en aannemersbedrijf in 1919 in Bilthoven. In 1922 tot 1930 staat hij in de adresboeken op de Soestdijkseweg oudnr 99 (nu nr 219). In 1932 wordt er een faillisement uitgesproken, en vanaf 1934 wordt hij op Kortelaan 8 genoemd. 

Zie de advertenties van G. Boot

In 1951 doet G. Boot zijn bedrijf over aan J. de Jong (dan wonend Parklaan 75, met sinds 1948 een werkplaats aan de Leijenseweg 14 en sinds 1949 de bovenstaande loods aan de Kortelaan 6). Vanaf dat moment groeit bouwbedrijf De Jong verder met de hoofdvestiging aan de Kortelaan.

        1969,1981: J. de Jong

Het verhaal van Bouwbedrijf De Jong

   
2007, Kortelaan 8    
28 1927,1930: oudnr 21 / 1934,1951: C. de Ridder, schildersbedrijf, Tel. 26443, Giro 125688, tel. 3254 (1951)
afgebroken
1981: v.d. Post b.v., Autobedrijf
1996-: Volvo Verkerk Bilthoven BV

In 1981 was hier gevestigd automobielbedrijf van der Post, en vanaf 1996 Volvo Verkerk
 
   
2007, nr 28    
30 1927,1930: oudnr 19, J. van Barneveld, voerman
1937: P.F. Verhoeff (komt van nr 32)
1940,1951: A. Emelaar, Garage Bilthoven.  tel. 2200,  ook Taxibedrijf Bilthoven

Vanaf 1956 was A. Emelaar gevestigd aan de Leijenseweg 3-5 (waar eerder het bedrijf van Sophie zat). Het bedrijf van Sophie werd in 1956 overgedaan aan L.A.J. Sophie die het voortzette aan de Prins Hendriklaan 30 (samenwerking tussen L.A.J. Sophie en S.G. de Klein in Fa. S. G. de Klein & Co. of Garage De Klein). In 1969 trad L.A.J. Sophie uit die vennootschap.

1969: S.G. de Klein (garage de Klein)

In 1981 was hier gevestigd automobielbedrijf van der Post, en vanaf 1996 Volvo Verkerk

 
   
2007, nr 30    
32   ┐ 1927: oudnr 17, N.H. van Kuijk, meubelmakerij (gaat naar Spoorlaan 50)
1929: oudnr 17, B. Mol, Handelsbladagent
1930: oudnr 17 / 1934:  P.J. Verhoeff, Grossier, Tel. 26665, Giro 58244
1937,1969: J.N. Klaversteijn, accountancy belastingzaken  tel. 3292 (1951)
1981-: A.C. v.d. Neut
 
   
2007, nr 34-32    
34   ┘

1927: oudnr 15, _ _
1929, 1930: oudnr 15 / 1934-1937: S. Luiks, machinist-monteur   &  (1934) D. van Uiting
1940: R. Jut
1969,1981: J.W. van Rooijen  &  (1969) H.C. Visser  &  (1969) M.A. Visser
2000: T.J.J.M. Bos & H.J. Peltekian

36 1927,1930: oudnr 13, Ch. van Buuren, hoofdvertegenw. Mij de Betuwe
1937,1940: H. Nagtegaal
1969: G. Nagtegaal - Rijnders
1981,2000: H.H. Smit
nieuw, of sterk vernieuwd
 
   
2007, nr 36    
38 1922,1930: oudnr 11 / 1934,1937: meJ. C. Visser,  Telefoon 26600, Giro 125465, "Ewoud"  &  (1922) T. Bukart
    (1927,1930) 11a, J.K. van Dingstee Jr. handelsreiziger, T. 26154, G. 26208
    (1927,1930) 11b, C. van Putten, bedrijfschef (1930, K. Rijper)
oorspronkelijk dubbel?
1940: _ _
Familie W. Zeelenberg tot in de jaren 50, geen dubbel huis.
1969: H. de Hart
1981: E. v. Brakel
40   ┐ 1934: J. Visser
1937,1940: J.P. Hinfelaer
1969: J.J. Jacobse
1981: Th. v.d. Leij
 
   
2007, nr 42-40    
42   ┘ 1937,1969: Fa. C.J. Schaecken, Kleding n. maat en conf., tel. 2867
44 1927,1929: Leijensche weg, hoek Prins Hendriklaan, J.C. v. d. Waals, brood- en banketbakkerij
1934,1940: C.G. Roodvoets, Brood- en Banketbakkerij, tel. 26347 (1934), tel. 3206 (1951)

Zie de advertenties van de bakkers van der Waals en Roodvoets
Bakker Roodvoets was kinderloos, maar een groot kindervriend. Zijn opvolger J. Moolenbeek, van de Utrechtse bakkersfamilie, woonde in de late jaren 50 aan de Soestdijkseweg-Zuid 233.

1969: J.J. Miltenburg  &  J.A.M. v.d. Heetcamp - Miltenburg
2000: Joris M. Mensink & D. Bersma & D. Bersma Fysiotherapie Bekkenbodem & D. Bersma Yoga Samsara
 
   
2007, nr 44    
  Leijenseweg
46 1924: gebouwd
1927,1930: oudnr 9m, M. Kleyne, particulier
         1930: oudnr 9n, J.C. v.d. Waals
1934: Mevr. Wed. M.A. Wouda van Kluijve,  giro 215767
1937,1940: C. Hille Ris Lambers. Vader van huisarts J.A.P Hille Ris Lambers (zie Leijenseweg 1). Hij was emeritus predikant, en was dat eerder in Jorwerd geweest (waar God verdween, Geert Mak).
1969,1981: M. v. Bruggen - Schavemaker
 
   
2007, nr 46    
48   ┐ 1927,1930: oudnr 9l / 1934,1940: A. Kampers, boekhouder Nat. Bank
1969: C.M. Kampers - Van Breukele  &  J. van Moorselaar
1981: T.W. Boot
 
   
2007, nr 50-48    
50   ┘ 1927: oudnr 9k, C.J. Willekes Jr., boekhouder Inventum
1930: oudnr 9k / 1934: P.Z.L. de Groot, Kashouder Ned. Spoorwegen, Giro 47650
1937,1940: Wed. W. Stolberg geb. M. v. Dijk
1969: C.R. Stolberg
1981: L.C. Noordermeer
2000: R.F. de Kanter Gezelle Meerburg
Naast nummer 50 lag de tennisbaan van het huis van Verloop, "De Leijen" aan de Soestdijkseweg-Zuid 247.
  nieuwe woningen nrs 52-54, 56, 58, 60, na ca 1970 gebouwd in de oorspronkelijk achtertuinen van de woningen aan de Soestdijkseweg die toen tot de Prins Hendriklaan doorliepen. Er waren in de jaren vijftig tennisbanen. 
52, 1969: H.L.J. Timmermans
      1981,2000: J.M.V.M. Mouwen
54, 1969: R.L. Leib
      1981: A.J.M. v. Riet
     
2000: G. de Graaf & R.G.H. Verheijen & OPC Management & Organisatie & WdG Communicatie & Organisatie
56, 1981: K. Schram
    
 2000: A.R. Bos
58, 1969: D.J. Rijksen
      1981: G. Rozendaal
60, 1969: J. Kreukniet
      1981- 2015: G. de Jong
  Kruislaan
 

Omstreeks 1920 vanuit de Kruislaan naar het noorden genomen foto van de Prins Hendriklaan met rechts Villa Hawda.

Uitgave J. van Bodegraven, de Bilt. Ook groot beschikbaar.

70 1903: villa "Zonnehof", kavel D1769 > D2258 > F106> F724 > F898 > F2147; toendertijd Kruislaan 10, de aanvrager was Thomas de Rijk, steenbakker uit  Utrecht. De Rijk bezat in Houten, op de grens met Utrecht, een steenfabriek firma De Rijk en Trooster (1887-1911). Bij de goedkeuring van de bouwaanvraag werd wel als gemeld dat als de directeur van Park Vogelenzang geen wegen zou aanleggen, de villa weer zou moeten worden afgebroken. " Zonnehof " was de eerst gebouwde villa aan de Prins Hendriklaan.
1909: oudnr 9, mevr. wed. Buena de Mesquita  "Zonnehof"
in 1913 nog een autogarage bijgebouwd op aanvraag van G. Starink t.b.v. dr. Guillaume Jean Henri Furnée
1918,1920,1929: oudnr 9, Prof. dr. J.H.F. Kohlbrugge, btg. hoogleraar, h.  "Zonnehof", t. 26142.
Zie zijn biografie (hij leefde van 1865-1941 en werd in 1913 benoemd tot buitengewoon hoogleraar etnologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht).
Hij huurde van de weduwe Furnée,Gijsbertje Veldman (haar man was in januari 1914 overleden, zij woonde in Asnières in Frankrijk). In april 1930 werd het huis verkocht aan buurvrouw Caroline van Notten vr. v. Jhr. Mr. Bernard Cornelis van Merlen, die het direct liet afbreken, zodat het de tuin werd van nummer 72 (Hawda), en samen verenigd werd in kavel F898.

Het is opvallend dat Thomas de Rijk ook Prins Hendriklaan 74 (Devia) liet bouwen, en die villa verhuurde aan Furnée. Zie Gerrit Bloothooft (2023), 'Een kraamkliniek in De Bilt Station', De Biltse Grift 32/1, pp15-18. Toen Furnée in 1914 overleed, bleef zijn weduwe ook daarvan eigenaar, al verhuisde ze met haar dochter naar Asnières in Frankrijk. In 1930 verkocht ze beide villa's.

Deze villa stond op het kavel wat nu Kruislaan 10 (en mogelijk 8 en 6) is. Volgens de kadastrale kaarten stond het huis vrij dicht aan de straat en was het naar het centrum van het grasveld gericht (net zoals Mabenti). Er stond een villa met garage.

In 1968 bouwde architect Mühlstaff in het kavel wat eerst de zijtuin van villa Hawda was een nieuw huis, dat werd Prins Hendriklaan 70.
Hij ontwierp ook het naastliggende huis, het huidige Kruislaan 10.

1968-: T.H. Mühlstaff
 

Villa "Zonnehof", met naam bovem de voordeur, los fotoarchief Hist.Kring, ook groot beschikbaar.

   
72 1904: villa "Hawda", kavel D1881, aanvraag en ontwerp: Anthonius de Rijk jr. Tolsteeglaan 6, Utrecht, voor eigenaar ir. A.G.A. Everts. In 1912 nog een schuurtje en een aanbouw links en rechts op aanvraag van Jkhr mr B.C. van Merlen naar ontwerp van Rigter en van Bronkhorst, architecten, Bussum / Baarn; en in 1913 nog een autogarage naar ontwerp van J.H. van Veluwen H.L.zn uit Arnhem.
 

Carolina van Merlen - van Notten met haar kinderen Jean Baptiste
en Arnolda (foto circa 1905-1907). Utrechts Archief.

Villa "Hawda",  in 1903-1904 gebouwd door architect Anthonius de Rijk jr uit Utrecht, in gelijke stijl als de naastliggende villa "Devia", maar groter. Ook villa "Waldo/Mabenti" en "Eik en Hoek" aan de Kruislaan behoren qua stijl tot deze groep. Het huis werd in opdracht gebouwd voor ir. A.G.A. Everts (1857-1937) die  "Chef van de dienst van Exploitatie" (Algemeen Directeur) bij de Staatsspoorwegen was. De naam "Hawda" wordt gevormd door de beginletters van de namen van zijn vijf kinderen: Hans, Anton, Willem, Dirk en Antoinette. Na vervroegd pensioen (vermoedelijk in 1912) verhuisde hij met zijn vrouw en jongste dochter eerst naar Mariahoek 1a in Utrecht en uiteindelijk naar Merano (Zuid Tirol). (met dank aan achterkleinzoon G.A. Everts voor deze informatie).

Na het vertrek van ir. Everts werd Jhr. Mr. Bernard Cornelis van Merlen (1862-1942, met echtgenote Carolina van Notten, 1873-1971), die voordien aan de Nachtegaallaan woonde, eigenaar/bewoner. Links op de foto staat een grote rodondendron. Het huis is van buiten vrijwel onveranderd behouden, maar ook binnen zijn er nog diverse originele elementen, waaronder de keuken. Binnen stond vroeger een grote Poolse kachel. Sinds 1965 is het pand in gebruik als kantoor, vanaf 1997 door de Koninklijke Boekverkopersbond. Die verkocht het huis in 2020 waarna het weer woonbestemming kreeg.

Ansichtkaart met poststempel 1916. Uitgave H. van Reenen, De Bildt (Station), nr 13477. Ook groot beschikbaar.

2006:

1909: oudnr 7, A.G.A. Everts "Hawda"

De heer Everts was ook betrokken bij een in 1905 opgerichte
explotatiemaatschappij, genoemd naar de nieuwe laan in De Bilt station.
Utrechts Nieuwsblad, 19-1-1905

1915,1918,1930: oudnr 7 / 1934,1940: Jhr. Mr. Bernhard. Cornelis. v. Merlen, (1862-1942), Prins Hendriklaan, tel. 14 (1915,1918), T.6514  (1922),  Tel. 26014 (1934),  Giro 37705. Hij was van 1807-1904 burgemeester van Heiloo, en woonde in 1909 op Nachtegaallaan oudnr 1. Het gezin woonde vanaf ongeveer 1912 in Prins Hendriklaan 72. Rond 1931 werd het kavel van de naastgelegen villa Zonnehof, Prins Hendriklaan 70 erbij gekocht. Die villa werd gesloopt en er werd een grote tuin gemaakt. Ook het tegenovergelegen kavel F2151 (nu Prins Hendriklaan 97) was vanaf 1912 eigendom, met tuin en garage.
1951: Mevr. Carolina. v. Merlen - van Notten, tel. 2014 (1873-1971)
Boven woonden twee kamermeisjes; ook Gary Adams, aalmoezenier van de US Air Force op Soesterberg, woonde er. Zie ook Prins Hendriklaan 97, met bloementuin, schuur en garage die bij villa Hawda hoorden.
1965-,1981: Centr. Bur. v. Won. inr. en Meubelbedr.
2000: Koninklijke Boekverkopersbond & Paepon & A&O Adviescentrum Opleidingsvraagstukken tot 2019

74

1903: villa "Devia", kavel D1880 > F108, aanvraag door Anthonius de Rijk jr, bouwkundige, Utrecht naar ontwerp van C. v.d. Zweep(?). Eigenaar was zijn vader Thomas de Rijk (1849-1931), industrieel in Utrecht, later in Hilversum. De naam Devia stamt van het Latijnse 'de via' = van de weg af
1903-1910: oudnr 5, Dr. Karel. Hendrik. Beijen  "Devia" [huurder]

Rob Herber schrijft in de Biltse Grift van juni 2007 over de zoon, en latere minister van Buitenlandse zaken, Johan Willem of Wim Beyen. Hij refereert aan diens biografie over zijn jeugdjaren 'De zin van het nutteloze. Rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20ste eeuw'. Geboren in 1897 in Utrecht, woonde hij van 1903 tot 1911 in Devia. Zijn vader was Karel Hendrik Beijen, de latere secretaris van de Staats-Spoorwegen, en Louisa Maria Coenen, die afkomstig was uit een familie van musici. Wim Beijen schrijft over zijn jeugdjaren onder andere: mijn ouders gingen wonen in wat nu Bilthoven heet (maar toen nog niet meer dan een tiental huizen telde), Bilthoven bestond uit bossen en wat heide en duingrond Als kind kon je daar vrijelijk ronddwalen, want gevaren dreigden niet. Het moet, dunkt mij, een zeer groot verschil maken in de geestelijke ontwikkeling van een menselijk wezen, of hij in een stad, een dorp of, zoals ik, in de bossen de eerste tien tot twaalf jaar van zijn bestaan doormaakt. Het dorp heeft iets gemoedelijks, er is een persoonlijke band tussen alle standen, hoezeer ze ook door sociale perken zijn gescheiden. Het land (het 'platteland' zoals men terecht zegt) brengt vrijheid; de omgeving van het kind bestaat naast zijn familie uit weinig mensen: de leveranciers die komen bezorgen, de postbode, de politieagent en in de Bilt al diegenen, die met 'het spoor' te maken hadden. Verder bestaan zijn vrienden uit dieren (van zijn eigen huis of van de boeren), uit bomen en heuveltjes en uit alles waaruit hij zijn innerlijk leven opbouwt. Hij speelt vaak alleen, omdat er niet altijd jongens of meisjes van zijn leeftijd zijn. De dingen die hem verrassen en opwinden zijn van dien aard, dat zij een stadsjongen nauwelijks zouden doen opkijken: een nieuwe bewoner, een andere postbode. Zijn wereld is dan ook eerder een droomwereld. Hij kent de natuur zoals een schilder of een dichter. De jongens van mijn leeftijd speelden Indiaantje (vreemd genoeg doen mijn kleinkinderen dat nog altijd); zij speelden Ridder onder de invloed van C. Johan Kievit: 'Dit was te veel voor Heer Gijsbrecht. Hij trok het zwaard uit de schede en trad op Vianen toe: „verdedig U, schoft, bulderde hij" is een zin, die mij zelfs nu nog vaak te binnen schiet. Voorts was 'Boer en Brit' in verband met de Boerenoorlog in zwang. We waren zeer anti-Brits; in Utrecht en omstreken misschien meer dan elders, omdat Oom Paul Kruger daar was gaan wonen. Ik speelde al die verschillende heldenrollen, meestal alleen, in de bossen van de Bilt....

Bilthoven - zoals het toen nog niet heette - ontwikkelde zich geleidelijk in de acht jaren dat wij er woonden maar het bleef nog 'buiten wonen' en onder de inwoners waren maar weinig figuren die de aandacht trokken. Van het begin af aan woonde er de weduwe van Carel Vosmaer, een destijds bekend essayist, een van die negentiende-eeuwers waarvan mijn vader de naam met een zekere eerbied uitsprak. Hij had een dochter en een voor mij interessante zoon Lex. Lex Vosmaer was om verschillende redenen een figuur om indruk te maken op een kind. Hij was ingenieur - wat voor mij toen nog een uiterst vaag begrip was; maar, wat meer betekende, hij had jaren in Amerika gewoond. Het was destijds al een heel grote uitzondering als iemand de Verenigde Staten bezocht had. Lex' technisch kunnen bracht hem ertoe in een weitje, waar de koeien van boer Doornenbal graasden, in een houten schuurtje tezamen met student Robert van Lynden een fabriekje van elektrotechnische artikelen op te richten, waarover alle gezeten Biltenaren het hoofd schudden, maar waaruit de nog steeds bloeiende fabriek Inventum is gegroeid. Als oud Biltenaar ben ik daar niet weinig trots op. (zie De Biltse Grift 1999, 8C jaargang p 7 ev, 47 ev, red.). Later kwamen in Bilthoven de heer en mevrouw Van den Broek wonen. Zij was een dochter van Anton Mauve. Zoon Jan, die een speelvriend van mij werd, vertelde mij dat zijn vader advocaat was in Alexandrië en wel honderdduizend gulden verdiende.

Het interessantste aan Bilthoven was het spoor. Bilthoven heette dan ook nog 'Station de Bilt'. Rond de eeuwwisseling werd als dochtermaatschappij van de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen, de Centraal Spoorwegmaatschappij opgericht die spoorlijntjes exploiteerde naar Zeist, Baarn en Amersfoort. De aftakking van de lijn naar Zeist was in de Bilt, de aftakking naar Baarn in Soest. Verder reed de Centraal op de spoorlijn van de Staatsspoor naar Amersfoort. Men had het materieel van deze lijnen nogal koket uitgevoerd, ik weet niet naar welk buitenlands voorbeeld. Behalve dat de wagons een voor die tijd luxueus karakter hadden: smeedijzeren balkonnetjes, trucstellen (twee vierwielige onderstellen) voor de tweede klas rijtuigen, had 'Centraal' een apart soort locomotieven, die verschillend waren voor elke van de drie bestemmingen: voor Zeist een klein locomotiefje, voor Baarn een iets grotere locomotief, voor Amersfoort een locomotief van normale grootte, alle met een bel die geen rudimentair overblijfsel was van de Amerikaanse prairielocomotief maar belde als de trein op een niet afgezette spoorbaan door een bos reed. Dit gebel diende werkelijk om wandelaars te waarschuwen die de spoorlijn wilden oversteken en niet om imaginaire bizons af te schrikken....

In de Bilt heb ik tot mijn twaalfde jaar gewoond. In 1910 vond mijn vader dat het zo volgebouwd was dat hij net zo goed weer in Utrecht kon gaan wonen. Ik zou over de Bilt nog allerlei kunnen vertellen. Maar ik wil mij beperken tot een enkel woord over het dorp de Bilt, dat een half uur lopen van het Station de Bilt lag en voor ons nog 'het dorp' was, waar alles vandaan kwam wat niet zo werelds was dat het uit de grote stad Utrecht moest komen. Het had alle gezelligheid van een dorp, zoals de vriendschap met bakker, slager, smid (tegelijk doodbidder), kruidenier enz. Er was een uitspanning, zoals dat toen heette: Pol in de Bilt, café-restaurant met tuin en rustoord voor de studenten die met een gehuurd paard en rijtuig naar Zeist wilden en gewoonlijk bij Pol bleven hangen. (Het vergde de grootste menkunst een huurpaard voorbij Pol te krijgen; het dier liep er uit zichzelf de tuin binnen)....

Kraamkliniek in 1913

Na het vertrek van Beijen in 1910 werd Devia gehuurd door de arts G.J.H. Furnée (die zelf op Prins Hendriklaan 70, Zonnehof, ging wonen) die er in 1913 een (kraam)kliniek vestigde. Naar eigen zeggen kwam hier toen Mary, de dochter van J.H. Jonckers Nieboer, auteur van "Hoe Bilthoven groeide", ter wereld (de geboorteakte meldt dat overigens niet). Dit wordt mogelijk nog bevestigd omdat er in de jaren vijftig nog een bord was met belletjes vanuit de verschillende kamers (dat toen niet meer werkte overigens). In de geboorteakten van de Bilt zijn in 1913 drie geboorten gemeld op Prins Hendriklaan 5, op 19 en 23 augustus, en 8 oktober 1913 (in aanwezigheid van de huisarts Hendrik Willem Melchior, naamgever van Bilthoven). Dat duidt zeker op een (kraam)kliniek die er dan kortdurend heeft gezeten. Zie Gerrit Bloothooft (2023), 'Een kraamkliniek in De Bilt Station', De Biltse Grift 32/1, pp15-18.


Haagse Courant 21-8-1913

De kraamkliniek duurde niet lang omdat Furnée begin1914 overleed. Op 28 april 1914 werd de inboedel van het huis geveild (Utrechts Nieuwsblad):


1918: oudnr 5,  Albert. Pieter. Mol, De Vía. Hij werd rond 1918 eigenaar, en was hoofdinspecteur van het gevangeniswezen; hij verkoopt rond 1920. (1866 Linschoten - 1939 Hilversum)
1920,1930: oudnr 5 / 1934: Dr. Willem. Peter. Hubert v. Bleijenburg (1881-1936), Reserve kapt. der Art., Priv.-docent a.d. Universiteit te Utrecht (1920-1930),  (1934) Luit. Kol. der Art. b.d., Dir. Vreemdelingenverkeer Utrecht, h. "Devia"   T. 6534 (1922), T. 26034, G. 127172 (1929).
1937,1940: Wed. W.P. Hubert v. Blijenburgh geb. Marion. Rutherford Ovens,1882 Edinburgh - 1982 Edinburgh, kinderen Henriette, Johan Roberts, Ninian Jules Jacob Marie.
1951: J.M. Kakebeeke  tel. 2583 Hij koopt het huis rond 1941 [kavel F108]. In de Tweede Wereldoorlog zouden er joden zijn ondergedoken in de zolder (van het puntdak). Jacobus Marinus Kakebeeke (1881-1958) en Wendilia Elisabeth Kronenberg (1891-1991). Het huis werd rond 1955 verkocht. Hij overleed in 1958, zij woonde later in Slamat, Prins Hendriklaan 77. Hij had contacten met de literaire wereld (Bouterse) en ook kwam de zanger Heintje Davids regelmatig op bezoek met een dure auto. Hun dochter Wendilia Margaretha (Diet) Kakebeeke huwde Samuel (Sam) Adrianus L'Honoré Naber en zij kregen zes zoons Henri, Johan, Marco, Roeland, Floris en Michiel. Dat waren in de jaren vijftig de kwajongens van de wijk. Diet (W.) L'Honoré Naber -  Kakebeeke woonde later in Kruislaan 2.
1969,1981: S.A. L'Honoré Naber
2000: R.S. L'Honoré Naber & Fysiotherapie R.S. L'Honoré Naber
 Villa 'Devia' is als één van de eerste huizen aan de in 1903 aangelegde Prins Hendriklaan gebouwd en werd op 13 april 1904 voltooid. De villa is ontworpen door C. van der Zweep in opdracht van Anthonius de Rijk jr. uit Utrecht. Aan de noordzijde is een zeer fraai glas-in-loodraam.

Ansichtkaart met poststempel 3-7-1916, uitgever H. van Reenen, De Bildt (Station). Ook groot beschikbaar.

Foto, eveneens uit 1916.

1994: Historische Kring D'Oude School in De Bilt


Vanuit de lucht, jaartal onbekend

  nieuwbouw
76 (1976), 2000: G.J. Verschoor

78+ Sociale woningbouw SSW, 1985. Dit eerder onbebouwd achterterrein van de villa's (waaronder de bibilotheek) aan de Soestdijkse weg zou naar verluid eerst bestemd zijn voor twee villa's voor gemeenteambtenaren. Na protesten kwam het wellicht niet zo reëele voorstel om er een zigeunerwoonkamp van te maken. Deze zouden er niet willen wonen ivm de nabijheid van begrafenisondernemer Tap, waarna uiteindelijk het huidige plan gemaakt en gerealiseerd is. Voor de uitvoering van het plan moesten een groot aantal bomen gekapt worden die met een wit kruis gemerkt werden. De buurjongens L'Honoré Naber schilderden vervolgens op alle bomen een kruis, zodat niet meer duidelijk was welke bomen wel en welke niet gekapt moesten worden.


De eerste woningen aan de Viken-zijde zijn in 1985 opgeleverd, die aan de Tap-zijde een paar jaar later.
  Spoorlaan

 

Het begin van de Prins Hendriklaan (straatnaambordje) bij de Spoorlaan. Door de bomenrij zijn de huizen erachter niet te zien. Rechts het hek van de melksalon op Spoorlaan 2. Een dienstmeisje komt aanlopen.

Uitgave H. van Reenen - De Bilt-station, vermoedelijke uitgifte 1916. Ook groot beschikbaar.


Omnummeringen (niet genoemde nummers zijn onveranderd):

na 1922, heden voor 1922 1922 1927 1934 - >1951
2   33 33 2
3     44 3
5 40 40 42 5
6   31 31 6
7 38 38 40 7
8   29 29 8
9 34 36 38 (34a) 11
10   27 27 10
21-35 (nieuwbouw)   34 36 15
26 (nieuwbouw)   23 23 26
28 (nieuwbouw)     21 28
30     19 30
32     17 32
34     15 34
36     13 36
38     11 38
46     9m, 9n 46
48     9l 48
50     9k 50
37-53 (nieuwbouw)       19
37-53 (nieuwbouw) 32 32 34 23
37-53 (nieuwbouw) 30 25 32 25
61   24 30 29
63 22 22 28 31
65 20 20 26 33
70 (nieuwbouw) 9 9 9 70
72 7 7 7 72
74 5 5 5 74
77-83   18 24 41
85-87 (nieuwbouw) 12 16 22 43
91 10 14 20 45
93-95 (nieuwbouw)   12b 18 47
103   12 12 53
105   10 10 55
107   8 8 57
109   6 6 59
111   4 4 61
113   2 2 63

Aangepast op 04-02-2020
Webbeheerder:  Koppellaan 2