Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Spoorlaan

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 


Huizen en bewoners van de Spoorlaan
(uit adresboeken De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐en ┘ geven twee onder een kap aan) 

De Spoorlaan kreeg zijn naam op 24 juli 1903. De eerste bebouwing vond echter pas tussen 1910 en 1913 plaats, uitgevoerd door de aannemers van der Sterre en van As. De huizen die het verst staan van de Soestdijkseweg werden gebouwd door van As. Van der Sterre en van As waren zogenaamde eigenbouwers, ze zochten naderhand kopers voor de woningen. Verschillende woningen hebben dezelfde bouwtekening (of zijn gespiegeld).

De toenmalige bedrijvigheid aan de Spoorlaan is opvallend. Het "eiland" tussen Koppellaan en Spoorlaan had wel bijna geheel een woonbestemming.

ONEVEN NUMMERS
  Soestdijkseweg
 
Begin van de Spoorlaan met rechts café-restaurant De Bonte Koe aan het Emmaplein (later tot 2012 Chinees Restaurant Fong Cheng). Daarachter is nog net Spoorlaan 3 "Huize Pasoemah" te zien.

Ansichtkaart met poststempel 1944. Geen uitgever. Ook groot beschikbaar.

 

3 Gebouwd in 1913
Utrechts Nieuwsblad 1-6-1916

1920: oudnr 3, J(ohannes). B(althasar). Lambeek Architect Lambeek was betrokken bij de bouw van De Bonte Koe (Emmaplein 1), Emmaplein 5-7, en diverse villa's in Bilthoven -Noord waaronder de herbouw van Parckwijk (ontworpen door Berlage en in 1913 verplaatst van het Vondelpark in Amsterdam naar de Soestdijkseweg-Noord). Hij woonde van 1912 tot 1921 in Bilthoven (eerst Leijenseweg 1, daarna Spoorlaan 3). Hij overleed in Bilthoven in 1934.
1922: Mr. A. van de Sande Bakhuysen  "Pasoemah"  T 6673  Giro 51149
1927,1929: W. Sprée, tandarts, h. "Pasoemah", T. 26173,  G. 25582 (verhuisd later naar Soestdijkseweg 261, Viken)
1930,1940: J.A. de Witte, autogarage
1969: P.J. Bindervoet  &  P.M. Looijaard
1981: H. Beek - Looyen  &  T. Beek  &  M. Beek
2000: J.G.C.M. Peterse
3a/bis: J.W.Th. BeekM.I.N.B. Fuhring
in het handelsregister van de KvK staan hier maar liefst 67 opgeheven bedrijven of rechtspersonen geregistreerd
3: 2000: Tandartsenpraktijk Beek & Oosterlaan, Mega Medium BV
2012: gesloopt in verband met aanleg spoortunnel
 
 
1944, Spoorlaan 3 2007  

 

Er stond aan de Spoorlaan tegenover de Koppellaan buiten de geluidswal van het spoor een authentieke ploegbaaskeet voor het wegonderhoud langs de spoorlijn. Laatstelijk deed het gebouwtje dienst als bergplaats van Strukton. In september 2007 is het gesloopt.
 
 

 

 

 

 

april 2007    
9-11 waar de weg wijkt van het spoor

1919: gebouwd, kavel D 2938, oudnr 29
1922-1969: E.H. Strübbe, timmerman, metselaar, aannemer, T 6644 (1922) T. 26144 (1934) tel. 3003 (1951)
De  kinderen Polée van nr 40 kwamen in het begin van de dertiger jaren graag in de timmerwerkplaats van Strübbe waar meesterknecht Radix de scepter zwaaide. Het maken van doodskisten, en vooral de bekleding met satijn, maakte indruk. Nummer 9 was werkplaats  [11a is nieuw]. De zoon van Strübbe heeft het bedrijf voortgezet, samen met Gerrit Pastunink. Deze was op zijn beurt de zoon van A. Pastunink, die aannemer was in De Bilt en betrokken was bij de bouw van een aantal huizen in De Bilt Station. Er waren regelmatig leerlingen in opleiding.

In 1971 werd het bedrijf Pastunink en Strübbe door de hoge ouderdom van de eigenaren verkocht aan de gebroeders C.J. en D.J. van Rossum, onder de naam Bouwbedrijf v/h Pastunink en Strübbe b.v.

Zie de advertenties van Pastunink en Strübbe

1981: nr 9,  Bouwbedrijf v/h Pastunink en Strübbe b.v.
1981: nr 11, Gebr. v. Rossum bv
2000: nr 9, J.J.H. Groenewegen
Tot ca 2015 is het pand woonhuis en Theetuin Bilthoven (mw Groenewegen), " nog jonge ecologische, zelf ontworpen tuin met veel aparte soorten planten, Franse potager, Engelse tuinkamers, boompioenenhoek, rozenborders, vruchten- en notenbomen. Extra mogelijkheid: koffie/thee met gebak en verkoop van curiosa en stekjes."
 
 
Spoorlaan 11-9, rechts nog als werkplaats in gebruik 2006  
11a recent
2000: R.J.I. Tiesman Parastatidis
13 1920: gebouwd, kavel D 2979
1922-1940: B. van der Weijden, tuinman (1929, 1930), Concierge Juliana- en Chr. U.L.O. School  &  (1922) D. de Groot, onderwijzeres Giro 63248  &  (1922) M. Lubbe - Bakker, onderwijzeres  &  (1922) G. Molenbeek, ambtenaar N.S.  &  (1927) M.  Bleeker, koster Biltsche kapel
1969: D.J. v.d. Weijden  &  N. van der Weijden
 
   
2006, Spoorlaan 13    
15  ┐ 1920: gebouwd, kavel D 2978
1922: T. Tadema, Woningbureau
1927: C. Kemp, handelsreiziger
1930,1934: R.K. Landsman, Telefoon 26431, Giro 45367
1937,1940: Wed. J. Tadema - de Ruiter
1951: A. de Jong  tel. 2069
1969 - 1997: G.P.M. Kraanen (ook foto Mayfair)
Hier heeft ook een dierenarts gewoond, mevr. Knopper, met praktijk aan huis, en daarna een rapportagefotograaf (Kraanen?) met kleine studio aan huis.
In 2007 is gerenoveerd, met aanbouw van serre, en is er een (half)rietgedekt bijgebouw gekomen.
 
   
2006, Spoorlaan 17-15    
17  ┘ 1920: gebouwd, kavel D 2978
1922,1930: H. Troostheide, assuradeur (1922-1927), drukker-uitgever en wethouder van financiën (1929-1930), T. 26011  G. 59046 (gaat naar Spoorlaan 40)
1937,1940: A. Veensma
1951: J.L.M. de Booy  tel. 2891
1969,1981: K. Gunnink
2000: C.C. van Eykelenborg
Hier woonde een politieagent en daarna Groenewegen die de serre liet aanbouwen. Het huis is ook even eigendom geweest van van Ling die een deel van het kavel bij zijn werkplaats erachter trok.
In 2008 is er aan de zij- en achterkant uitgebreid, met behoud van het rietgedekte dak.
19  ┐ 1921: gebouwd, aangrenzende stroken van kavels D 1890 en D 2977 (de kavelgrens loopt door het midden van het huis),  aanvrager J. van Alphen uit de Bouwstraat, Utrecht. In latere jaren zijn de zijvleugels van de woningen aan de achterzijde verhoogd tot de schuine daklijn aan de voorkant. Nog later zijn de vleugels in zijn geheel verder verhoogd tot een plat zijdak.
 
bouwtekening 1921, voorgevel achtergevel zijgevel   voor-achter

1922: H. Rolman
1927,1930: Joh. van der Heiden, telegrafist N.S.
1934,1940: W. van Loo, fouragehandelaar (in 1930 Leijenseweg 7)  &  (1940) G. Neef
Later doorgeschoven naar nummer 21. Met een hittekar, een kar getrokken door een klein paardje, bracht Wim van Loo stro naar de manege.
1969,1993: H. Ligtermoet
Daarna woonde hier Henk Ligtermoet, eigenaar van het transportbedrijf "Van A tot Z", die van Koppellaan 4 kwam. In 1992 is het huis gekocht door Martin van Ling die het eind 1993 ging bewonen. Hij bouwde de werkplaats van aannemerij van Ling op het achterterrein (met recht van overpad).
1993-2019: Martin W.J. van Ling

 
Winterse foto van Spoorlaan 21 en 19 in de jaren zeventig. Nr 19 werd toen bewoond door Henk Ligtermoed. 2006, Spoorlaan 21, met het (over)pad naar Wim's dierenspeciaalzaak  
21  ┘ 1921: gebouwd, zie boven
1922: . . . .
1927,1940: N. Bierman, expl. woningbureau  &  (1930) H. van 't Hoenderdaal
1940: nr 21bis,  Mevr. Wed. A. v. Schaik geb. de Zwart
1969,1995: C. van Loo  &  (1969) W. van Loo
1991-: M.W. Maarsen
Op enig moment gekocht door Wim van Loo. Bij het kavel hoorde niet alleen het huis maar ook het terrein waar nu de Wim's dierenspeciaalzaak zit. Indertijd stond daar een houten keet en er was opslag van strobalen voor de fouragehandel van van Loo. Wim van Loo bezat ook Spoorlaan 50, dat in 1959 verkocht werd aan Theo van Ling. Wim van Loo behield inwoning in Spoorlaan 50 en zijn zoon Coen woonde op nummer 21. Coen van Loo heeft bij beëindiging van de fouragehandel dat deel van het terrein verkocht aan Hak die er een dierenspeciaalzaak begon. Om er te komen werd er recht van overpad gegeven. Coen had bij de fouragehandel ook een kippenhok dat hij wilde behouden en dat deel hoort nog bij het kavel van nr 21. Naast de dierenspeciaalzaak stond er aan de zuidkant van het terrein ook nog een opslagruimte die enige tijd door een schilder (Aan der Stegge, zie nr 29) is gebruikt. 
Van huis nr 21 is in 1998 een uitbouw aan de zijkant gerealiseerd en in 2004 aan de zijkant. In 2007 volgde een atelier op het achtererf. Nadat Wim's dierenspeciaalzaak is afgebrand, werd dat terrein verdeeld tussen Spoorlaan 21 en Spoorlaan 23, en verdween het overpad.
21a Toegangspad
1981,2000: Dierenspeciaalzaak L. Hak
Daarna Wim's dierenspeciaalzaak, hondentrimsalon Claudia.
Afgebrand.
23  ┐ 1924: gebouwd, kavel D 1890
1927,1929: F.W. Groesz, gep. chef de bureau N.S., h. "Catharina"
1930: _ _
1930,1940: F.J. van Rossum, Brandstoffenhandelaar, Tel. 26099 
1940,1951: Takken's Brandstoffenh. N.V., Afdeling Bilthoven, tel. 2151
1969: C.L.D. v. Rossum - Wogau
 
       : Fortuin
1997-2001: van Dam
2002-: R.M Westrhenen & C.H.J. vd Waals
 
   
2006, Spoorlaan 25-23    
25  ┘ 1924: gebouwd, kavel D 1890
1927,1934: H.C. Hagelaar, h. "Catharina"  &  (1934) Hagelaar jr., H. M., Magnetiseur
1937,1940: W. Bergman
1969,1981: G. Westeneng
Het huis heeft een naam gehad: G.U.N.D.A. (Gun Uw Naaste De Arbeid, zie artikel van Hans de Groot in de Biltse Grift 1998). Gekocht geweest door boer Westeneng voor boerenarbeiderspaar.
199x : Catrien Posthumus Meyjes
 
   
Spoorlaan 25, met oudere huisnaam    
  Tegenover de afslag Koppellaan (westzijde); tussen de Koppellaan en de Leijenseweg stonden tot 1937 aan deze zijde nog geen huizen. Zie de luchtfoto uit 1930-1934.
27  ┐ ~1937: bouw
1937: C. van Ommeren
1940: Mej. J.H. Paling  &  E. v.d. Broek
1951,1981: C.H.A. Fay, Adj. Dir. N.V. Gebr. Nefkens' Auto-Mij.  tel. 2687
2000: M.K. Flipse
 
   
2005, Spoorlaan 29-27    
29  ┘ ~1937: bouw
1937: Wed. A.C. Schurink - Kampers  &  C.J. v. d. Steen
1940,1951: J.H. Veldhoven, Verhuiz., Woninginr., tel. 2704
1969: H.J. a.d. Stegge
1981: J.W.J. Daalhuizen
2000: A. van Brugge & C.A.E. Nanninga
Eigendom van de PUEM geweest die op het terrein erachter kantoren had. De PUEM is later naar de Vinkenlaan gegaan. Vervolgens zat schildersbedrijf  Aan der Stegge hier.
31  ┐ ~1938: bouw
1940,1951: v. Vessem, Schildersbedr., tel. 2495
1969,1981: H.M. Groenewegen
2000: W.A.J. Hoorneman
 
   
2005, Spoorlaan 33-31    
33  ┘ ~1937: bouw
1940,1969: P.C. van Oort  &  (1940) Mevr. S. de Rijk
1981: F.A.A. Lablans
2000: R.P.F. vd Mark
35 ~1937: bouw
1940: J.G.A. Bakker
1953-: fam. ir. J.L. Flipse
 
   
2005, Spoorlaan 35    
37  ┐ ~1937: bouw
1937,1940: C. van Ommeren
1951: Fr. v. Gelder  tel. 3231
1969,1981: P.Marks
2000: W. de Kruijf
 
   
2005, Spoorlaan 39-37    
39  ┘ ~1937: bouw
1937,1981: J.A.L.Th. Evera tel. 2720 (1951) 
2000: E.M. Vermeulen
Evera bezat oorspronkelijk een kavel die ook een boomgaard omvatte die achter de huizen 31-39 omliep. Deze behoorde waarschijnlijk bij de in 1936 gesloopte boerderij Lindenhoeve, die stond op de hoek van de Spoorlaan en de Leijenseweg. De boomgaard is op een gegeven moment gesplitst en verkocht als achtertuin voor de voorliggende huizen. Een enkele oude appelboom resteert nog.
41 1939: bouw
1940,1951: D. v.d. Made, Radio en Electrotechn. Installatiebur. Soerabaia,  tel. 3056
1969-: ir. G. Alberda
in een blok met Leijenseweg 26-28
 
 
2005, Spoorlaan 41 en achterzijde blok Leijenseweg 2007, Spoorlaan 41  

Foto uit de jaren vijftig van het begin van de Spoorlaan bij de Leijenseweg, links Spoorlaan 41 met tussen de bomen het puntje van nummer 35. Eigenlijk is er hier niet zo veel veranderd, ook al zijn een aantal grote bomen verdwenen.

EVEN NUMMERS
 

nrs 2/A - 2/L  recent

afslag Prins Hendriklaan

2 Utrechts Nieuwsblad 27-12-1912, op 30-12-1912 opgehouden voor f 2250
 
Utrechts Nieuwsblad 27-08-1913

1913: woon- en winkelhuis, kavel D 1949, aanvrager en ontwerp: Willem Sebastiaan van der Sterre, Station de Bilt; Melksalon van Breunis van Altena
   
Bouwtekening    

Utrechts Nieuwsblad 10-5-1916

1918: oudnr 1,  Daniël.  Elve, Catharina, Caféhouder
1920: oudnr 1, D. Elve, "Catharina", Melksalon

In 1913 gebouwd op de hoek met de Prins Hendriklaan als woonhuis en winkel door W.S. van der Sterre. Volgens de opschriften van de ansicht en op de etalage was hier een melksalon gevestigd. Is Breunis van Altena hier begonnen en heeft hij zijn bedrijf in 1916 verplaatst naar "In de Bonte Koe" op de hoek Spoorlaan / Emmaplein? Van 1917 tot ca. 1919 zit hier winkelier / melksalonhouder Daniël Elve.

Ansichtkaart, uitgegeven door H. van Reenen - de Bildt - Station, stempel 1-8-1914. Ook groot beschikbaar.
 


2007

1922: E.W. BrinkhorstIn 1922 werd de melksalon omgebouwd tot slagerij (vleeschhouwerij en varkensslagerij staat er op de etalageramen) door E.W. Brinkhorst. De stempel op de achterzijde van de ansichtkaart vermeldt 1e Bilthovensche Vleeschhouwerij, E.W. Brinkhorst, Bilthoven, telefoon 6674, 5. MRT. 1922. De slagerij heeft er slechts vier jaar tot 1926 gezeten. Daarna verhuisde slager Brinkhorst naar de Julianalaan naast de drogist (nabij huidige Emmaus).

Evert Willem Brinkhorst kwam oorspronkelijk uit Soeren, en had voor hij naar Bilthoven kwam een slagerij in Waddinxveen, waar hij in 1914 trouwde met Anna van Helden. Hier staat hij bij de deur van de winkel. De jongen met de fiets is zijn zoon Henk (later keeper bij BVC en betrokken bij zwembad Brandenburg). De man naast het huis is neef Henk Brinkhorst, hij bezorgde. De foto op groot formaat.


Karkassen in de etalage. De foto op groot formaat.

1927,1940: J. van Zijl, café "Spoorzicht", Tel. 26030. (vanaf 1926)
Van Zijl begon hier in 1926 caf é-restaurant ´Spoorzicht´.

In 1926 wordt hier café-pension Spoorzicht gevestigd. De caféhouder J. van Zijl laat het café in 1931 en 1934 aanmerkelijk uitbreiden.

Interieur van café-restaurant "Spoorzicht" na de grote uitbreidingen in 1931 en 1934. Zit van Zijl zelf voor de bar? Na de oorlog (1947) was het L.M. van Laar die de zaak nieuw leven inblies. Volgens de gedrukte mededeling op de achterkant konden 250 gasten worden bediend.

Uitgave: Café-restaurant "Spoorzicht", nr r.b. 483649, jaar van uitgifte 1931-1937. Ook groot beschikbaar.

1951: Logement Café-Rest. "Spoorzicht",  H.J. v.d. Laar,  tel. 3185 (hij woonde Ruysdaelplein 6)
Na de Tweede Wereldoorlog was het café van Laar, en ook wel hotel restaurant Spoorzicht. Rond 1948 zijn er mensen uit Indië ingekwartierd geweest.
1960: Restaurant "Ajoe"
In de jaren zestig zat hier een Chinees (of gezien de Javaanse naam: Indisch) restaurant, met een TV toestel waar kinderen voor 5 cent TV konden kijken.

Van 1966-1968 was hier de Bilthovense Handelscoöperatie Alucano U.A. gevestigd
1969: B.P. Klomp
1981: Schipper b.v.
Een showroom van jaloeziën en zonweringfabriek Schipper (nu schuifdeuren in De Bilt). Daarna woonhuis.

Gevonden in de wijk: aluminium zonwering van Schipper.

2000: R.J. Wilhelm Spijkstra

2a 1927,1929: W.P. de Waard, tuinbaas
1930: A. Hofman
1934,1937: G. Kuus, tuinbaas
1969: A.W. Maarschalkerweerd
1970-1973: R. Hauer

Spoorlaan 2a, begin jaren 70 vlak voor sloop ten behoeve van de appartementenbouw. Deze woning stond dus niet tussen Spoorlaan 2 en 4 in, maar kwam als eerste vanaf de Soestdijkseweg Zuid nog voor de Prins Hendriklaan. De woning en bijgebouwen was toen eigendom van TAP (zie de begraafauto op de tweede foto). De situatieschets verduidelijkt.
4 1916: gebouwd
1918: oudnr 2, H.Eshuis, Handelsreiziger, Henny
1920: oudnr 2 / 1922: H. van der Lecq, Schoenmaker, h. "Henny"
 
Vroege foto van huize "Henny", met de familie ervoor. Ook groot beschikbaar. Belijnde ongelopen fotokaart.

1927,1934: Drukkerij  Wed. P. van der Hert, Electr. Boek- en Handelsdrukkerij (1934 Uitg. Biltsche Post), Tel. 26522.   &  L.J. Staal, typograaf, Tel. 26522.
1937: _ _
1940: J. v.d. Brink
afgebroken en nieuwbouw
1969,1981: A. Schuurman
2000: C. Sparenberg

6 1912: kleine villa, kavel D 1981, aanvraag en ontwerp: W.S. van der Sterre
identiek maar gespiegeld aan nrs 8, 10 en 12 (zie 12)
 
 
jaren zestig? 2007, Spoorlaan 6  

1918,1920: oudnr 9 / 1922:, Mevr. de Wed. M.W. Kok - van Dijken  "Ambon"  Giro 18484  & (1920) Mej. C. Tehupeiory &  (1922) J.H. Kok, jur. stud.  &  (1922) M.W.H. Kok, apoth.-ass.te.  &  (1918,1922) C. Tehupeiory  & (1922)  F.J. Domela Nieuwenhuis, jur. stud.
1927-1929: Mej. D. de Groot, onderwijzeres, h. "Ambon", G. 63247  &  (1927) Mej. M.J.F. Lubbe Bakker, onderwijzeres  &  (1927) E.W. Beth
1930-1969: N.T. v. Dijk, melkhandel, tel. 26638, tel. 3108 (1951)  &  (1930) C.J. Schaecken  &  (1934-1937) Mevr. J.M. Brinkman-Clausen &  (1940) Mevr. Wed. M. de Heus geb. v.d. Zouw
Deze melkhandel zat er in de jaren zestig nog, maar werd toen gerund door zoon Kees (die er zelf niet woonde). De oude Van Dijk is een zoon van Klaas van Dijk. De laatste was, evenals zijn broer Gijsbert, ook al melkhandelaar. Gijs, gehuwd met Trijntje Westeneng,  zou een melkhandel in Bilthoven hebben gehad.
1981: P.E.J. Groenen

8 1912: gebouwd
1918,1920: oudnr 10 / 1922: C. Wigt, Ambtenaar Gem.Gasfabr. Utrecht,  "Christina"
1927,1940: M.J. Hoencamp, vertegenwoordiger
1969,1981: C.F. van Dijk
 

1920, Spoorlaan 8


2010, Spoorlaan 8

 


2007, Spoorlaan 8


NRC, 18 juni 1917 (oudnr 10)

    NRC, 7 april 1924


Het Centrum, 11 april 1924

We kijken vanuit het oosten de Spoorlaan in, het is omstreeks 1920. We zien links waarschijnlijk huis nrs 6 (verscholen in de bomen), 8 met toograamjes, en 10. Rechts het hek van een bedrijfsgebouwtje van de spoorwegen.

Ansichtkaart met poststempel 1926. Uitgave A. Havekotte, Bilthoven. Ook groot beschikbaar

2006:

10 1913: kleine villa, kavel D1981, aanvrager en ontwerp: W.S. van der Sterre
identiek aan nrs 8 en 12, gespiegeld aan 6  (zie 12); zowel links als rechts later aangebouwd.

1918,1920: oudnr 11,  W.A. Vrugtman  "Berkenrust"
1922,1940: P. Oudhaarlem, handelsreiziger,  Pension "Berkenrust"  &  (1922) B. van den Bruinhorst, dienstbode  &  (1922) E.J. van de Kamp, student
1951: J.J.W. Hoefnagels,  tel 2128
Zoon Erwin Hoefnagels. Ze hadden, evenals melkboer van Dijk op Spoorlaan 6, al vroeg een televisie waar de kinderen van de wijk kwamen kijken. De familie reed in een Renault Dauphine (PvS)
1969: G. van der Marel - de Bock  &  H.W. Odink
1981: W. Hoefnagels
2000: T.J.G. Liefting
 
 
2007, Spoorlaan 10 2011, Spoorlaan 10  
10a 1924: gebouwd
1927,1940: W. Valk,  kapper.
Een echte oude barbierszaak. Er stond een ladenkast met in elk laatje de scheerspullen van een klant.
1951: Huize De Meteoor, Kapsalon, parfumerie, tabaksart., tel. 3542
Later notaris F.W. in den Bosch, (eerder geassocieerd met notaris H.J. Nagtzaam, zie Soestdijkseweg 251). Toen dit kantoor vakant kwam is het van 1-10-1997 tot 1-4-1998 waargenomen door notaris mevr. van den Berg - Pheifer (zie ook Soestdijkseweg zuid 180), die ook de akten overnam.
1981: Chir. Instrumenten b.v. West
2000: ACMS BV (Advanced Career Management Support)
nu Volvox consulting b.v. en Aureus Managementdiensten b.v. komen van Soestdijkseweg 267
 
 
2007, Spoorlaan10a 2010, Spoorlaan 10a  
12 1913: kleine villa, kavel D2359, aanvager en ontwerp: W.S. van der Sterre, Station de Bilt
identiek aan nr 8 en 10,  gespiegeld aan 6
 
 
bouwtekening 1916, Spoorlaan 12  

1915,1918,1922: oudnr 12, C. Valkenburg, accountant, Gep. marine-officier, "Gretha", tel. 30
oudnr is in dit geval gelijk aan uiteindelijk nummer
1927: H.A. Egels, bloemenmagazijn
1930,1969: W.J.C. van Angeren, Mr. Smid, Tel. 26048, tel 2951 (1951), Giro 133449.  (hij begon in 1927 op Spoorlaan 18)
De woning is in 1973 afgebroken en er is nieuwbouw gekomen.
Vanaf 1961 Loffelds Metaaldraaierij (H.J. Loffeld en T.J.M. Voorveld)
1981,2000: Metaaldraaierij Loffeld
2000: Th.J.M. Voorveld

   
2007, Spoorlaan 12    

De Spoorlaan vanuit het zuidwesten gezien omstreeks 1915. Het huis rechts, broodbeschuit... staat er boven het raam,  toont de daklijst van de huidige garage van Zwambag (Spoorlaan 20/22). Daar kwam in 1921 de fabriek van Egyptische sigaretten. Het witte huis is het in 1973 afgebroken nr 12, dat qua bouwplan gelijk was aan nr 8.  De eikjes zijn nog erg jong (geplant in 1904)! En de postbode ging er eens voor staan.

Foto 1910-1915: Beeldbank Rijksarchief Utrecht nummer 8421. Ansichtkaart met poststempel 1918. Uitgave H. van Reenen, de Bilt-Station. Ook groot beschikbaar.

2006: vrnl 20/22, 14-18, 12, 10a

14  ┐ 1919: gebouwd
1920: oudnr 13,  H. Vonhof, banketbakkerij
1922: C. v. Middelkoop, wasch- en strijkinrichting
    nr 16?: J. Ooms, Kapper
1927,1934: W. Boerhout, vleeschhouwerij, T. 26336  &  (1927-1929) C. van Middelkoop, wasscherij
1937,1951: G. Schoeman, Vleeshouwer, tel. 2336
1969: W. Linnenbank, kippenpoelier
Hier woonde in de jaren zestig (kippen)poelier Linnebank. Dit dubbel huis werd daarna door een gescheiden paar bewoond. Zij had op nr 14 een sigarenwinkel, hij was herenkapper op nr 18 (?), dit was Kapper van Beurden.

1981: G.H.A. Linnenbank
2000: C. de Waal Lemmen
 
   
2007, Spoorlaan 14-18    
18  ┘ 1919: gebouwd
1920: oudnr 14, L.J. Sophie (1920) / 1922: Gebr. Sophie, smederij, constructiewerkplaats. Smeden, loodgieters, gasfitters, electriciens, handel in verlichting-, verwarmings- en huishoudelijke artikelen.  T 6605
Dit bedrijf start in 1919 en verhuist in 1926 naar de Leijense weg 3-5. Zie aldaar.

Het verhaal van smederij en garagebedrijf Sophie staat op een eigen pagina.
 

Smederij J. Sophie aan Spoorlaan 18 vlak na de bouw in 1919. Links wordt gevestigd de banketbakkerij van H. Vonhof, voor gebak, chocolade en suikerwerken zoals er op het bord staat. Fotoarchief Historische Kring De Bilt. Ook groot beschikbaar.

1927,1930: W. van Angeren, Electrische Smederij  &  Suikerwerkfabriek A.P. Verhoeven, woonhuis v. Dijcklaan 5
Smid van Angeren verhuisd in 1930 naar Spoorlaan 12
Suikerfabriek A.P. Verhoeven zou tussen 1923 en 1931 op Spoorlaan 18 gevestigd zijn geweest, wat blijkt uit een grensconflict met de cigarettenfabriek op nr 20/22.
1930: M.A. Rugers
1934,1936:  N.H. van Kuijk, Machinale Meubelmakerij, Tel. 26716, Giro 134940
Begonnen rond 1929 in Spoorlaan 50, toen hier en vanaf 1937 was Machinale Houtbewerking N.H. van Kuyk gevestigd aan Julianalaan 38. Werd N.V. Meubel- en Metaalwarenfabriek Floreat (opgericht 1937)
1937: _ _
1940,1951: J.J. Pos, Melkhandel, tel. 3020
Melkboer Jan Pos is hier begonnen tot die in de jaren vijftig een huis bouwde op Spoorlaan 24.
-1973: H. Kooy  &  J. Sukkel - van Engelenhoven
Henk Kooy kocht het pand van melkboer Jan Pos en begon er zelf een groentenhandel. Hij verkocht het in 1973 aan Gerrit de Haas, wiens vrouw een nicht van hem was.
1973-1976: Gerrit de Haas
Gerrit de Haas was in 1958 begonnen als timmerman bij de firma Pastunink & Strübbe op Spoorlaan 9-11. Hij herinnert zich de prachtige eiken planken in de loods. Hij werkte er tot 1964.
1976-: J.H. Achterberg
Achterberg dreef een handel in babyartikelen
2000: D. de Kock & MOM Motto Op Maat BV
Diverse inmiddels opgeven bedrijven waren hier gevestigd, nu Me.X Architects B.V.

20 / 22 1916: gebouwd
1918: Reier. Rijkse, Brood en banketbakker. Hij had een winkel en bakkerij op Emmaplein 6 (huidig nummer).
1920: oudnr 15, Gijsbert. Beker
Hij had hier een sigarettenmagazijn "Madjoe", terwijl achter de sigarettenfabriek K. Slager & Co gevestigd was.
 

Sigarenmagazijn "Madjoe" (Maleis voor voorwaarts) van Gijs(bert) Beker, omstreeks 1920. Voor de winkel zoon Gijs (4 jaar). Aan de zijkant is de ingang tot sigarettenfabriek K. Slager & Co. Ook groot beschikbaar. Met dank aan Dik Beker.


1922,1934: H. Spiron Antinion, Cigarettenfabriek (1922), N.V. Vereenigde Egyptische Cigarettenfabrieken v.h. S. Antoniou  &  (1927) Egyptian Cigarettes Import Company, tel. 26253.  (in 1934 opgeheven)
1940,1948: Fortis-Antiloodwitfabriek, Sjoerd van de Zee
In de Tweede Wereldoorlog is het pand gevorderd geweest door de Duitsers. Die hadden toen ook een wachtpost voor het pand aan de Spoorlaan (opm. J.J. Pos).
1949,1972: Hypsos Studio,  tel. 3454 (Het pand wordt verlengd en vult het hele einde van de kavel)
1981-: nr 20, J.C. Zwambag  &  De Studio
Mazda garage Zwambag, nr 20/22 (De voorgevel is in 1976 aanzienlijk veranderd ivm showroom voor auto's)

Het verhaal van de bedrijven op Spoorlaan 20-22  staat op een eigen pagina.

 
bouwtekening uit 1924 (i.v.m. verbouwing van de poort rechts) zijkant  
   
2007, Spoorlaan 20-22    
24 1914: gebouwd
1920: -  -
1922: G.A. Bakker, in steenen enz.  "Jolly Home"
1927: _ _
1929,1940: Herman.Tjapko. van Bergen, fabrikant handelaar in brandspuiten, Giro 129191. 
Dit was een filiaal van de Koninklijke fabriek van Auto-, motor- en handbrandspuiten firma H.T. & A.H. van Bergen jr. (ing.) met hoofdvestiging in Heiligerlee, die in 1929 op Spoorlaan 24 werd gevestigd. In de jaren vijftig koopt melkboer Pos (van nummer 14) en realiseert hier een nieuwe aanbouw.
1962,2006: fam. J.J. Pos
Melkboer Pos reed met een door een paard getrokken melkkar naar de klanten; mevr. Pos, een boerendochter, liep met een fiets met melkbussen. Pas later is er een bijgebouwtje gekomen met winkeltje. De familie had flink huizenbezit in Utrecht.

Na het overlijden van mevr. Pos besloten de erfgenamen tot splitsing van het kavel, tot sloop van het pand en het bouwen van een dubbel woonhuis en een woonhuis met garage, in de hoop die profijtelijk te verkopen. Dit leidde tot een storm van protest in de wijk. Uiteindelijk zijn die plannen niet doorgegaan en is het huis in oorspronkelijke staat behouden.
 

Op Spoorlaan 24 (oostelijke hoek Koppellaan) was een filiaal van  brandspuitenfabriek van Bergen gevestigd. Op deze reclamekaart met poststempel 1936, staat op de achterzijde:

Moderne Autobrandspuit
cap. 1800 tot 3500 L. min.
spuitafstand. 1 straal 50 Meter
     ,,            6 stralen 30 Meter
Wordt geheel naar wensch gebouwd.
--------------
Ook specialiteit in slangen, standpijpen,
koppelingen enz.

Ook groot beschikbaar.2007, Spoorlaan 24

Door onze mooie website komen er soms oude foto's uit de lade, waardoor we weer een klein stukje wijkgeschiedenis kunnen toevoegen. Zo kregen we van Jan Buys de bovenstaande foto uit 1919 van Spoorlaan 24, dat is vijf jaar na de bouw.Het verhaal bij de foto is bijzonder, want het hoort bij het ontwerpen van de Technische Hogeschool in Bandoeng - het eerste gebouw voor hoger onderwijs in Nederlands Indië - door Henri Maclaine Pont. Deze was tussen 1915 en 1919 in Bilthoven gevestigd (mogelijk bij W.P. Maclaine Pont aan Prins Hendriklaan 9). De opdracht werd door drie bouwkundig tekenaars uitgevoerd die in de winter van 1918-1919 in pension waren in Spoorlaan 24. Op de foto poseren ze voor het huis, van links naar rechts: H. Buys uit Capelle aan de IJssel, A. Heemskerk uit Rotterdam en A.J.C. Vernac uit Den Haag. Het huis heette indertijd Jolly Home zoals op de gevel te zien is. De foto is ook groot beschikbaar.

In 1919 werd in de krant gemeld dat Handelsmaatschappij Cobor op Spoorlaan 16 (oudnummer) was gevestigd en dat daar plaatsen konden worden geboekt voor een vlucht van Soesterberg naar Londen, uitgevoerd door de Britisch Aerial Transport Company. Dit is de eerste Nederlandse lijnvlucht (een aantal maanden voor de oprichting van de KLM). De oprichter van Cobor was luitenant-vlieger Louis Coblijn (1885-1945), die naar aangenomen moet worden in 1919 gedurende korte tijd hier in persion in Spoorlaan 16 heeft gezeten. In hetzelfde jaar ging de BAT company failliet, en ging Coblijn met Cobor verder in Amsterdam met de verkoop van luxe personenauto's. Zie artikel in de Biltse Grift.

 
  afslag Koppellaan (oostzijde)
26 1913: villa, kavel D2252 ook D2190, aanvrager en ontwerp: J. van As, Beverstraat 31, Utrecht
1918,1920: oudnr 17 / 1927-1930: N.A. de Bordes, directeur Utrechtsche Autogarage, h. "Tampet Inde"  T 6585 (1922) T. 26085
1934,1937: Mevr. N.A. de Bordes geb. M. Compaan, Giro 96924  &  (1937) Mej. J. v. Schaik (komt van Spoorlaan 28)
1940: J.H. v.d. Huizen
1969: H. Kelder
1981: L.F. Prépost
´t goede spoor´
 
 
bouwtekening 2006, Spoorlaan 26 vanaf de Koppellaan  
28 1913: villa, D2186, aanvrager en ontwerp: J. van As
1918,1920: oudnr 17a,  H.K.G.W. van Mens  "Mignon", Handelsreiziger 
1922: . . . .
1927: P.S. Pots, gep. predikant in Indië, h. "Mignon"
1929,1934: Mej. J. van Schaik, administratrice (gaat naar Spoorlaan 26)  &  (1934) Mej. W.H. van Beusekom
1937,1940: H.M. Velthuijsen
1969: A. Dikkers - Kelder
1981,2000: P. Boon & T.R. Noto Soeroto & Transart Vertaalbureau
'Mignon'
 
     
  2006, Spoorlaan 28 2010, Spoorlaan 28
30  ┐ 1912: dubbele villa,kavel D2190, aanvrager en ontwerp?: J. van As
Utrechts Nieuwsblad 10-7-1912, gevraagd een flinke Dienstbode die netjes kan werken, Pension Elise, Spoorlaan 18
1918,1920: oudnr 18,  B.E. Bouwman, Leraar M.O.,  "Andrena"
1927: G.G. Buitink
1929: A.G. Landzaad, behanger-stoffeerder
1930: F.W. Schmidt
   nr 30a, M. de Weger
1937: _ _
1940: J.P. Smeele
1951: F.D. Kamphuis  tel. 2423
1969,1981: J. van der Ham
2000: L.E.Goedman
 
 
bouwtekening 2006, Spoorlaan 30-32  
32  ┘ 1912: gebouwd
1918: E.J. Kempees, Ing. v.d. Rijkswaterstaat, Brem en Den
1920: oudnr 19, C. Stiemer  "Brem en Den"
1922: Smit   "Brem en Den"
1927,1969: Mej. L. Simonse, Zuster, magazijn Groene Kruis (1927), h. "Brem en Den"  T. 26119, tel. 3248 (1951), Giro 158974  &   (1930,1937) Wed. H.J. Jansen geb. G. v. Soest  &  (1940) M. v.d. Weitgrave  &  (1969) H. van der Kemp  &  (1969) A. Bos
1981,2000: Wanda en Koos Bouman
34 1914: gebouwd
1918,1920: oudnr 19a / 1922-1940,  G. Jonker, administrateur, uitgever (1930-1940), G. 111456, Giro 4649 (1930), h. "Lucia"   &  (1929) A. Hijmans, kellner
1969,1981: A.J. Otten
sterk gerenoveerd
36 1910: 2 villa's (+ nr38), gespiegeld tov elkaar gebouwd, kavel D1774, aanvrager: Mij De Toekomst, ontwerp: J. van As (bouwer)
Utrechts Nieuwsblad 21-12-1912, gevraagd net dienstmeisje, boven de 17 jaren, loon f 80, bij alleenwonende dame, Spoorlaan 20
1918: oudnr 20, J.A. de Nijs, Boekhouder, Our Home
1920: oudnr 20, G.G.A. v. de Wijngaard  &  J. A. de Nijs  "Our Home"
1922: P.J. Adema, boekhouder  "Our Home"
1927,1940: Th. L. Bloemen, gep. onderwijzer O.L.O., Giro 115920
-2003: M. Roeleveld vanaf de jaren vijftig
 
 
bouwtekening 2006, Spoorlaan 36  
38 1909/1911: 2 villa's (+ nr36), gespiegeld tov elkaar gebouwd, kavel D1774, aanvrager: Mij De Toekomst, ontwerp: J. van As (bouwer)
1918: oudnr 21, A.C.S. Schweers, Ing. S.S., Senta
1920: oudnr 21, J. Vlug  "Senta"  & .. H. Bemelaar
1922,1930: Mevr. H.P.J. Buttinger, h. "Senta"  &  (1922) Mej. H. Harteveld
1934: A.O. Flick
1937,1940: Wed. M.F.W. Flick geb. Buttinger  &  (1940) Mevr. Wed. M.F.W. Zanden - Thomeer
In de meterkast stond:
begin jaren vijftig: echtpaar De Groot met twee honden, maar geen kinderen;
daarna weduwe Hoek met 2 zonen;
vanaf 1953 (?) mevrouw De Bruin (zij was schoolarts) en heeft in 1958 de garage laten bijbouwen;
dominee Dijkstra (van de Morgensterkerk) (ook in adresboek 1969);
A.C. van Raab van Canstein (ook in adresboek 1981);
1983-1994: familie Reeskamp
vanaf juni 1994: Frieda Knol, Ben de Pater, Sophie en Ingeborg
 

 
voor 1958 met huisnaam 2006, Spoorlaan 38  
40 1911: kleine villa, kavel D2188, aanvrager en ontwerp: J. van As
Utrechts Nieuwsblad 23-06-1913 / 20-11-1912

Utrechts Nieuwsblad 23-06-1913

1918: oudnr 22, Mevr. Langenberg, Johanna
1920: oudnr 22
1922,1927: H. Westers, Marine-Superintendent, h.  "Wianda"
1929,1930: mej. W. Ch. Westers
1930,1932: fam. Polée, hoofd Van Dijck school
Polée volgde in 1930 Tazelaar op als hoofd van de Van Dijck school, daarvoor was hij een jaar hoofd van de lagere school aan de Tuinstaat in De Bilt (en eerder in Oude Tonge en Ruurlo). De familie huurde het huis voor fl 900 / jaar, een groot bedrag. In de badkamer stond een grote roodkoperen geiser. De kinderen speelden in de serre, en de zoon had een eigen hobbykamer in de vroegere dienstbodenkamer, boven achter.  Op Spoorlaan 52 werd het kippenvoer gehaald. In 1932 kwam de woning voor het hoofd van de school vrij en verhuisde het gezin naar Jan Steenlaan 1.
1932-1937: H. Troostheide, Drukker-Uitgever, Tel. 26011, Giro 59046 (komt van Spoorlaan 17, wethouder, gaat naar Soestdijkseweg 219). Het bordje "leveranciers om den hoek" dateert mogelijk uit die tijd.
1940: _ _
1951: D.A.N. Vriesendorp, Hoofding. N.S., tel. 3135
1969,1981: J.S. ten Brinke
 
 
bouwtekening 2006, Spoorlaan 40  
Bij de voltooïng van de bouw in 1911 werd deze foto gemaakt, de schilders leggen de laatste hand. Ze poseren samen met de bakkers/slagersjongen voor de foto. Deze werd in 1912 als ansichtkaart door Jan verstuurd. De serre is later bijgebouwd, evenals de opbouw rechtsachter het huis.
42 1910: kleine villa "Christina" op terrein van Mij de Toekomst, kavel D1774, J. van As tbv J. Nieuwenhuizen
1920: oudnr 23 / 1922-1930: Wed. J.C. Nieuwenhuisen geb. W.P. Paling  &  (1918,1920) mej. H.C. Nieuwenhuizen, h.  "Christina"
1934: E.J. Nieuwenhuysen  &  L.J.A. Nieuwenhuysen, Privaat Onderwijzeres, Giro 201001
1937,1940: Gez. Nieuwenhuijsen
1951: Mej. R.G.G. Vitringa, Pianolerares, tel. 2125
1969,1981: H. M. van Dort (Port?)
'Vogelzang'
 
 
bouwtekening 2006, Spoorlaan 42  
44 1916: gebouwd
1918,1920: oudnr 24, D. van den Vondel  "Gerarda", winkelier (op Emmaplein 22, huidig nummer)
1922,1940: J.N. Balkenende,  procuratiehouder, "Cottage Pretoria"  T 6574 , vanaf 1934 Adj. Directeur A. W. Bruna & Zoon's Uitg. Mij
1969, 1981: P. van der Post
 
bouwtekening van de panden no 44 (noordelijke villa) en 46 (zuidelijke villa) (oudnrs 24 en 26)
   
  2006, Spoorlaan 44  
44a 2011: gebouwd, na kavelsplitsing van no 46
46 1916: gebouwd (tekening zie bij 44)
1918: oudnr 26: Freerk Gerlings, Dir. der N.V. Bedrijfsverzekering Mij. "Lucrum", 't Hoeveke, Tel. 57.
1920: oudnr 26/ 1922: Willem Cornelis van Wijk  "'t Hoeveke"  Giro 26035
1927,1930: F. Bronsing, bedrijfsingenieur der N.V. "Inventum", h. "'t Hoeveke"  T. 26382  G. 22049 (zoon op Soestdijkseweg 225)
1934: W.C. van Wijk, vertegenwoordiger Drukkerij J. D. de Boer, Tegal,  Cheribon, Poerwokerto, Tel. 26337, Giro 26035.  &  (1934) L.E. van Wijk, Ned. Litt. Dra., Giro 227591  &   (1937) W.J. Ouwerling geb. v. Beek
1940: D.J. Slager
1951: C. Ekama Gzn  tel. 3420
1969: F.M.J. Houtman  &  W.N. de Jong  &  C. Keus
Dit huis is vanaf de jaren zestig lang in tweeën bewoond geweest, en was eigendom van Nora Houtman die les gaf in Zen Boeddhisme.

1981: N. Houtman  &  C. Keus
2000: E. Rademaker
 
   
  2006, Spoorlaan 46  
48 1911: villa, kavel D1774, aanvraag en ontwerp?: J. van As
Utrechts Nieuwblad 28-05-1915, gevraagd Dagmeisje, niet beneden 17 jaar, hoog loon, reiskosten worden vergoed, zich aan te melden Spoorlaan 28
1918: oudnr 28, G.A.R. Zimmer, Mary
1920: oudnr 28 / 1922  H.J. van Aalderen  "Mary" herstellingsoord
1927: N.C.J. Minjer, em. pred.
1929,1937: Wed. E.J.A.W. Minjer-Felix, Giro 52087  &  (1940) Mej. A. Hornstra  &  (1940 Mej. H. Herzberg
1951: A. Stolk, tel. 2941
1957-2007: fam. J. Kuit-Kerkhoven leraar Nederlands, Werkplaats Kees Boeke
Na het vertrek van mevr. Kuit wordt de woning in 2007 verkocht aan wat uiteindelijk een projectontwikkelaar blijkt. Deze wil het pand slopen en er een dubbele woning bouwen. De wijkvereniging gaat hiertegen in verzet (zie het wijknieuws 2008). Het mocht niet baten. Op 25 september 2008 werd het huis gesloopt, en in 2009 is het nieuwe dubbele huis gebouwd.
 
bouwtekening, in spiegelbeeld gerealiseerd 2006, Spoorlaan 48 ontwerp nieuwe huis

In 1910 werd dit huis gebouwd door eigenbouwer J. van As. Het was in de beginjaren in gebruik als herstellingsoord Villa "Mary". Voordat aan dit westelijke deel van de Spoorlaan woningen werden gebouwd was de bestemming "boomgaard" wat aan de bomen in de tuin nog goed is te zien. Rechts is de villa Koppellaan 1 zichtbaar.

Uitgegeven tussen 1910 en 1916. Ook groot beschikbaar.NRC, 16 oktober 1924, het einde van villa Mary

  afslag Koppellaan (westzijde)
50  ┐ 1923: gebouwd
1927: S. Luiks, chef-monteur, h. "Hendrika"
1929: W. Palland, aannemer
1930: _ _
1937: D. v. Mansom  &  F.W. Lieberwerth
1940: Th.S.P. v.d. Velde  &  Mej. G. Sels
Hier was een sintelhandel gevestigd die sintels van de gasfabriek in Utrecht betrok, deze vermaalde en voor wegenbouw doorverkocht. Het pand is eigendom geweest van Wim van Loo (zie Spoorlaan 19 en 21) die het in 1959 verkocht aan Theo van Ling maar wel zijn inwoning bedong (tot zijn overlijden in 1970). Theo van Ling had er zijn eerste werkplaats.
1959-2008: Th.M. van Ling  &  (1969) W. van Loo
 
   
2005, Spoorlaan 50    
52   |
      
1929,1930: nrs 52-54 N.H. van Kuyk, Machinale Meubelmakerij (in 1934 in Spoorlaan 18)
1934,1969: K. Veldhuizen, Melkhandel, tel. 3578 (1951)
Deze melk- en kruidenierswinkel was tot de jaren zeventig een sociaal centrum van de straat. Zij werd wel het "nieuwsblad van de Spoorlaan" genoemd. Het huis is samengevoegd met nummer 54 en nummer 52 is opgeheven.
 
   
2006, Spoorlaan 52-54. Aan het grote raam is de voormalige melkhandel nog een beetje herkenbaar.    
54  ┘ Oorsponkelijk boven 52
1934: H.J. de Bruin, chauffeur
1937: K.C. Kramer
1940: C. Veldhuizen
1969: P.W.M. Zeijlmans
1981,2000: T. van Dool
56 1927,1940: B. Hietbrink, kantoorbediende, boekhouder vanaf 1934, h. "Tietsia" huis is vernoemd naar de dochter
1969: J.P. Rijdes
1981: H. Rijdes - de Goeijen
 
   
2005, Spoorlaan 56    
58 1923: gebouwd door J. v.d. Horst, Bilthoven
1923,1942: P. Ham, agent in levens- en brandverzekeringen, pensionhouder h. "Lewis" (van 1923 - 1942)
1951,1981: H.M. v. Dort Sr.  tel 3441 (1951)
van Dort had een kledingzaak op de Julianalaan.
 
Dit huis werd in 1923 gebouwd door J. v.d. Horst uit Bilthoven. De naam HUIZE "LEWIS" staat boven de ingang vermeld. De erker op de begane grond werd in 1924 met de 1e verdieping verhoogd. Het huis werd van 1923 tot 1942 bewoond door Pieter Ham, agent in levens- en brandverzekeringen. Hij was tevens pensionhouder.

Uitgave onbekend (fotokaart). In handschrift gedateerd 2-2-1940. Ook groot beschikbaar.2006, Spoorlaan 58
60 1927,1934: J.W.A. Cromsigt, Afd. Chef E.M.I. Utrecht
1937,1940: Mevr. Wed. G.W. Cromsigt-Rollman  &  (1940) M. Bleeker
1969,-2005: C. Hobo
 
   
2005, Spoorlaan 60    
62 Gebouwd in 1925
1927: G.H. Vermeulen
1929,1930: E. van Gich, handelsreiziger (in 1927 Leijenseweg 18)
1934,1937: J. Kool, tel. 26025, giro 110284
1940: T. de Bouter
1951: J. v. Eldik Thieme - Wefers Bettink, tel. 2398
1969,1981: A.B. Lamberts
 
   
voor renovatie in 2003 2005, Spoorlaan 62  
64 1920,1922: Kruislaan 15 / 1927-1937: Gerrit.Dirk. Lukkien, hoofd eener Openbare Lagere School,  Giro 63246 (Hij was het hoofd van de naastliggende Leijensewegschool; hij  gaat in 1939 naar de toen nieuwgebouwde Leyenseweg 32; hij  leefde van 1889-1990, en werd dus meer dan 100 jaar oud; was gehuwd met Jantje Rijpma)
In 1930 schrijft zijn dochter in het Algemeen Handelsblad:
HET MUSCHJE
Onze dierenvertelling. ELKEN morgen, als mijn vader naar buiten komt, komt een muschje naar hem toe en dan pikt het uit zijn hand. Vaak komt het in den tuin naar vader toe en als vader naar binnen gaat om wat te halen, blijft het op de stoep zitten wachten tot hij terug komt. Is dat niet leuk? Vader heeft dat muschje zelf zoo mak gemaakt.
BETTY LUKKIEN, oud 7 jaar, Spoorlaan 64, BILTHOVEN
1940,1981: A. v. Oudheusden, politieman  &  (1969) B.A. Heij
Afgebroken en nieuwbouw 1996, 64 - 66
 
  Deel van een zeldzame luchtfoto uit 1930-1934 met het einde van de Spoorlaan. Onderaan van links naar rechts, het huis nr 64 van hoofdonderwijzer Lukkien, dan nrs 62, 60, 58 (Hietbrink), en 56. De overkant is nog niet bebouwd. De schaduwrijke vruchtbomen van de Lindenhoeve zijn goed zichtbaar, en die boerderij met schuur ook. De verticale witte lijnen zijn scheuren in de foto. De hele foto is ook groot beschikbaar. Boerderijarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.
  Leijenseweg

Omnummeringen (niet genoemde nummers zijn onveranderd en dateren van na 1922):

na 1922, heden voor 1922
Spoorlaan 2 Spoorlaan 1
Spoorlaan 4 Spoorlaan 2
Spoorlaan 6 Spoorlaan 9
Spoorlaan 8 Spoorlaan 10
Spoorlaan 9-11 Spoorlaan 29
Spoorlaan 10 Spoorlaan 11
Spoorlaan 14 Spoorlaan 13
Spoorlaan 18 Spoorlaan 14
Spoorlaan 20/22 Spoorlaan 15
Spoorlaan 24 Spoorlaan 16
Spoorlaan 26 Spoorlaan 17
Spoorlaan 28 Spoorlaan 17a
Spoorlaan 30 Spoorlaan 18
Spoorlaan 32 Spoorlaan 19
Spoorlaan 34 Spoorlaan 19a
Spoorlaan 36 Spoorlaan 20
Spoorlaan 38 Spoorlaan 21
Spoorlaan 40 Spoorlaan 22
Spoorlaan 42 Spoorlaan 23
Spoorlaan 44 Spoorlaan 24
Spoorlaan 46 Spoorlaan 26
Spoorlaan 48 Spoorlaan 28
Spoorlaan 64 (nieuwbouw) Kruislaan 15

Aangepast op 04-02-2020
Webbeheerder:  Koppellaan 2