Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Middellaan

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Huizen en bewoners van de Middellaan
(uit adresboeken De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐en ┘ geven twee onder een kap aan) 

De Middellaan, naamgeving op 24 juli 1903, liep oorsponkelijk van de Leijenseweg door naar de Spoorlaan. In het stuk tussen de Leijenseweg en de Kruislaan stond in de beginjaren alleen de fabriek van Smitt aande westzijde. De meeste huizen stond wat nu het oostelijk deel van de Koppellaan is. Op de oudere prentbriefkaarten van de Koppellaan staat daarom nog Middellaan. Rond 1928 werd het zuidelijk deel van de laan in korte tijd bijna helemaal volgebouwd. Dat was meteen een reden om bij raadsbesluit van 28 februari 1929 de straat in te korten en de Koppellaan te introduceren. Op de oudere prentbriefkaarten van de Koppellaan staat daarom nog Middellaan.

Aan de Middellaan staan voornamelijk woonhuizen, maar zeer aanwezig was uiteraard wel de instrumentenfabriek van Smitt op Middellaan 3-5. Na het vertrek in 1984 stond de fabriek lange tijd leeg tot er in 1996 uiteindelijk nieuwbouw gerealiseerd werd. De Middellaan is verder bekend om de dramatische crash van een Duitse Junker op Middellaan 22 en 24 in de nacht van 24 maart 1944, waarbij negen mensen het leven lieten.
 
ONEVEN NUMMERS
  Leijenseweg
 

 
Wissellaancomplex (1997) aan de ingang van de Middellaan Situatie vlak voor de sloop van de Leijensewegschool
Midden jaren 90. Foto Wim Sjouw.

Nieuwbouw nrs 1, 1a en 3 in 1997
1:   2000: IJ. IJ. Kooistra
1a: 2000: R. Kromhof
3:   2000: J. de Vos Burchart

5 1913: fabriek van fijne instrumenten, op een terrein aan de Middellaan, kavel D2401, aanvrager: H.M. Smitt, Utrecht, bouwer: onleesbaar van Asch o.i.d.

Het verhaal van Smitt staat op een eigen pagina.

 
 

1915: oudnr 4 /  1922,1927, oudnr 12, / 1929,1984 N.V. Instrumentenfabr. H.M. Smitt, tel. 31 (1915); T. 6531 Giro 61180 (1927); Tel. 26031, Giro 33871 (1934);  tel. 2031(1951); nrs 1-5 (1981)
Vanaf 1928 tot 1946 was Middellaan 5 tevens woonhuis van Smitt die eerder op Koppellaan 2 (toen Kruislaan 9) woonde.
Gesloten in 1984, afgebroken; in 1996 nieuwbouwwoningen op MIddellaan nrs 1-1a en 3-5 en aan de nieuwe Wissellaan en de Leijenseweg.
 

 

 
2007, nr 1-1a, 3-5  

7   ┐ ~1928: bouw
1929,1930: M.J. Beerman, ingenieur
1934,1940: J.E.W. Velthuijsen, Exploitant "Nederl. Kalkmergel groeve" Valkenburg.
1951: Mevr. Wed. H.H. Splinter - v. Braningen, tel. 2457
1969,1981: J.H.M. Nieuwenhuizen & (1969) H.E.G.E. Nieuwenhuizen - Allard
 
   
2006, nr 7-9    
9   ┘ ~1928: bouw
1929: G.A. Oskam
1930: G. van Alphen
1934,1937: W. Venema, wiskundig ambtenaar bij de "Utrecht"
1940: J. Huysman
1969: M. Boomsma
1981,2000: Humanistisch Verb.  &  W. Schuurman
11 ~1928: bouw
1929,1930: F.J. van Rijn, employé (De Utrecht)
1934: M. Hamburger, etaleur
1937: _ _
1940: K. Huisman
1951: C. Brendel, Journal., tel. 2988
1969: G.A. Brander
1981: M. Bloem
2000: G.J. Geertsema
 
   
2007, nr 11    
13  ┐ ~1928: bouw
1929,1930: G.J. Geefhuizen
1934,1940: Mevr. de Wed. G. G. van As geb. M. Montfoort
1946/47 - 1952: fam. Littooij (verhuisden naar Julianalaan 253)
1969,1981: J. Bakker  &  (1969) E.H. van der Hoek
2000: Ton en Fie Kolvoort
 
   
2006, nr 13-15    
15  ┘ ~1928: bouw
1929,1934: P. Booij, stucadoor
1937,1940: A. v. Duivenbooden (woonden er tot ver na 1953)
1969: J. van den Broek - Altena  &  H.E. v.d. Berg
1981,2000: H.J. Stomp en Zn. Schildersbedrijf
17 1923: gebouwd
1927: oudnr Middellaan 10a /1929: H. Millecam, particulier, vergunninghouder, h. "Johanna"
1930,1934: Zr. G. Gussekloo &  (1930) E.G. Duijvis. Ongehuwd verpleegster Gerritje Gussekloo heeft gewerkt in Rust- en Herstellingsoord Casa Nova, Soestdijkseweg 257, zie aldaar. Waarschijnlijk gaat het hier om inwoning bij de familie Millecam.
1937: _ _
1940: Mevr. J.M. Manders geb. Millecam  &  H. Millecam Sr.
1969: E.J.M.C.I. Haalebos - van de Woestijne & E.W. Brinkhorst
1981-: Dr. A.G.M. Driedonks  &  W.A.M.T. v. Stratum
'Elizabeth'
 
1924, op de achtergrond de heer Millecam, twee dochters en zijn echtgenote, vooraan zijn kleinzoon Henk Tieland die die eerste steen legde. Foto ook groot beschikbaar. 2006, nr 17 2007, nr 17
  Koppellaan
EVEN NUMMERS
  Leijenseweg
4 1934,1981: Jan Huiting, bloemist, giro 188489 (1934). 
2000: Hoveniersbedrijf W.J Huiting
Achter het huis stond een werkplaatsje dat dienst deed als pottenbakkerij. Dat is later ook nog een opslagruimte met klimaatregeling geweest voor Smitt.
 
   
2007, nr 4    
6   ┐ ~1928: bouw, gespiegeld aan nrs 10-12
1929,1930: J.C. Oostdijk
1934: W.A. van Ochten, aannemer, giro 235883
1937,1940: A. Evers zie nr 12
1951: G. v. Reemst, bosbouwk. ambt. A. Staatsbosbeheer, tel. 2715
Van 1956-1958 was hier de Bilthovense schroevenfabriek M.F. de Boer
1969: C. Stekelenburg
1981: J.D. Stekelenburg - de Kruif
 
   
2007, nr 8-6    
8   ┘ 1930,1934: C. Recano, procuratiehouder
1937: W. Groen
1940,1981: L.J. de Ridder
2000: T.A.M. Broess & Broess Interieur Architectuur
10  ┐ ~1928: bouw, gespiegeld aan nrs 6-8
1929,1930: A. W. van Rijst, administrateur
1934,1940: J. Wentzel,  drukkerij aan Rembrandtlaan 20 (nog steeds)
1951,1969: W. v. Veenendaal, tel. 3398 (1951), Cornelis Veenendaal was chef montage afdeling van H.M. Smitt, er tegenover
1981: F. v. Veenendaal
2000: E.E.F. Andriessen
 
   
2007, nr 12-10    
12  ┘ ~1928: bouw
1929: J.P. Endenburg, vertegenwoordiger
1930: F. Herfkens
1934: L. Hoogland, schilder, tel. 26256
1937: Wed. W.C. van Rossum Teer
1940: _ _
1969: A. Evers
1981: J. Evers - Hiddink
2000: I.M.J Freeve
14  ┐ ~1928: bouw
1929,1934: C. van Vliet, giro 142504
1937: P. van Weelden (gaat naar Leijenseweg 103, manege)
1940: N.F. de Haan
1969: W. Blancke  &  G.P. van Schaik
1981-: W.P.B. en J. Sjouw
 
 
2007, nr 16 2007, nr 14  
16  ┘ ~1928: bouw
1929: A. Vliet
1930,1940: J.A. Klerk, giro 205267
1969: G. de Haas
1981: H. Rosier
2000: M.R. Rol
18  ┐ ~1928: bouw
1929,1940: J. Ph. van der Horst, Commies Ned. Spoorw.
1969: H.P. v.d. Horst - Waltman
1981: J. Guliker
2000: Lokker Training and Consulting
20  ┘ 1930: W. Palland en Wed. Kok - v. Dijken
1937: _ _
1934: H. Strikkers
1940: L. de Wit
1951: Mevr. E. Jesserun - Dragten,  tel. 3570
1969,1981: H. Jesserun
 
   
2007, nr 20-18    
22  ┐ ~1928: bouw
1929,1940: W.A. Peeterman Jr., W. A., Commies N. S., giro 239051
 
Uit: drs.J.C. Brugman, 'De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd', Bilthoven 1993, p96
Drie dagen later, om 0.30 uur, in de nacht van 23 op 24 maart 1944 was het weer mis. Het betrof wederom een Junkers 88 die aanvloog voor de landing vanuit het noordwesten. Hij vloog met een linkerbocht in de richting van de landingsbaan maar verloor snel hoogte, scheerde over de woningen aan de Koppellaan, nam zelfs een paar boomtoppen mee en kwam op het kruispunt Middellaan, Kruislaan en Koppellaan met een enorme vaart in de grond. Hij trok diepe voren in het asfalt, vervolgde zijn weg door het begin van de Middellaan en boorde zich in de linkerzijgevel van het pand Middellaan 24, schoof daar doorheen en kwam tot stilstand in het pand no 22 dat er aan vast gebouwd was. De ravage was enorm en er woedde een hevige brand. Beide huizen waren volledig verwoest. De volgende dag, toen het blussingswerk was voltooid, kon men beginnen met het bergingswerk. Al spoedig bleek dat niemand uit deze hel had kunnen ontkomen. Men kon alleen nog de verbrande stoffelijke overschotten bergen.
Negen mensen hadden de dood gevonden: vier bemanningsleden en vijf Bilthovenaren. Dit waren: C.H.  van Welzenis, 58 j. (leraar Duits), Mevr. A.A. van Welzenis-Roorda, 60 j., C.H. van Welzenis, 21 j., Mevr. J. Goldsmit, 55 j., Mej. Wimke Dekker, 33 j. De bemanningsleden waren: Unteroff. Josef Spindler, 21 j., Unteroff. Alfred Schoft, 21 j., Gefreite Hlemut Nowotny, 22 j., en Off. Anton Truar, 25 j.

nieuwbouw jaren 50
1951: H.J. de Vries, tel. 3272
1969: C.P.P. de Keijzer
1981-: F. Fetter

24  ┘ ~1928: bouw
1929,1937: A. van Yperen, reiziger, vertegenwoordiger,  T. 26219
1940: C.H. v. Welsenes
nieuwbouw jaren 50
1969: C. Roodvoets - van Spankeren
1981: G.J.G. Rijnders
2000: F.E. van Dijk
 
   
2007, nr 24-22    
  nieuwbouw jaren zestig nrs 26-28, 30-32
26  ┐ 1969: J. Brander
1981: J.J. Uleman
2000: A.M.C. Hollants & F. vd Veen
 
   
2007, nr 28-26    
28  ┘ 1969: H.R. Bredero
1981-: P. v. Brakel
30  ┐ 1969,2000: P.C. Lok
 
   
2007, nr 32-30    
32  ┘ 1969: A. Gorter H. Dassen  J. Dassen
1981: J.C. v. Veen
2000: B.W. Pater
  Koppellaan

Voor overzicht van omnummeringen, zie Koppellaan.

Aangepast op 29-08-2020
Webbeheerder:  Koppellaan 2