Wijkvereniging Vogelzang

Leijenseweg school

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 
 


1919. De Leijensewegschool vlak na de bouw van de eerste vier lokalen.
Aan de Middellaan rechts van de school staat nog geen enkele woning.
Het slootje voor de school werd waarschijnlijk al snel gedempt met het oog op
alle spelende kinderen. Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.
De foto is ook groot beschikbaar.

De Leijensewegschool had in het begin van haar oprichting (1919) de naam "Middellaanschool" en werd als nieuwe Lagere School voor Openbaar onderwijs in gebruik genomen. De school bestond uit vier lokalen, warvan er twee werden gebruikt voor de 26 leerlingen en hun twee leerkrachten, terwijl de twee andere lokalen, zolang de school deze zelf niet nodig had, tijdelijk dienst deden als landmeterskantoor. De hoofdingang lag aan de Leijenseweg en zo kreeg het gebouw later de naam "Leijensewegschool".

In 1927 werd in een paar nieuw gebouwde lokalen de ULO-School van de Tuinstraatschool uit De Bilt ondergebracht. Al spoedig werd de school weer te klein en er werd een verdieping plus gymzaal opgezet. Voor de lagere school had men toen vijf lokalen ter beschikking.

Uit de gemeentegids 1928:

Openbare Lagere School aan den Leijenscheweg.

Hoofd der school: G.D. Lukkien.
Spreekuur: dagelijks om 3 ¾ uur.

Deze school geeft gewoon lager onderwijs, verdeeld over zeven leerjaren. Uit het zesde of zevende leerjaar kunnen de leerlingen over gaan naar ambachtsschool of M.U.L.O.-school. Het aantal leerlingen bedraagt ruim 120; het aantal leerkrachten 4.

Schooltijden van 9-12 en van 1½ - 3½ uur. Des Zaterdags geen school.

De Dr. W. van Everdingenschool (lagere school) had begin jaren dertig ook twee lokalen in gebruik, maar betrok op 23 januari 1932 een nieuw gebouw aan de Soestdijkseweg (onderdeel van de huidige Oranje Nassau school). Bij de opening liepen de kinderen in optocht van de Leijensewegschool daar naartoe. Het ontstaan van de Van Everdingenschool is nauw verweven met de Leijensewegschool, en is door P.J. Bangma in de Biltse Grift van april 1994 uitgebreid beschreven.

De Van Everdingenschool had, evenals de Van Dijckschool, een opleidingsbevoegdheid. Kinderen konden worden opgeleid om toelatingsexamen voor de middelbare school te doen, wat maar aan een paar procent van hen voorbehouden was. De Leijensewegschool had deze bevoegdheid niet. De meeste kinderen gingen erna werken, of  - zoals in de gemeentegids staat - naar de ambachtsschool of de MULO. Tot het Het Nieuwe Lyceum begon, moesten de kinderen voor de middelbare school naar Utrecht. Dat kon met de trein of op de fiets naar De Bilt en dan met de tram (of alles fietsen).

In elke klas stond een grote hoge kachel die in de winter gestookt werd, en een speciale geur verspreidde.

De eerste klas van Het Nieuwe Lyceum zat in 1943 in de Leyensewegschool. 

In de Tweede Wereldoorlog kregen de kinderen van de Julianaschool, die door de Duitsers gevorderd was, ook in de Leijenseweg school les. Na de slag om Arnhem, werden in oktober 1944 tot het einde van de oorlog evacués in de school ondergebracht. Lees daarover het verhaal van Cor van Loen.

In de jaren vijftig heeft Het Nieuwe Lyceum van het gymnastieklokaal van de Leyensewegschool gebruik gemaakt, tot in 1955 het eigen gymnastieklokaal in de nieuwbouw in gebruik werd genomen.

Door het steeds weerkerend ruimtegebrek begon het schoolbestuur plannen te maken voor een geheel nieuwe lagere school. In 1956 werd verhuisd naar een tijdelijk noodlokaal in Brandenburg-West. Inmiddels was de naam van de lagere school naar de opvoedkundige en schrijver Jan Ligthart vernoemd. Op 28 november 1959 kon de nieuwe Jan Ligthartschool aan de Orionlaan in gebruik worden genomen (deze heeft inmiddels weer een samenwerkingsverband met de van Everdingenschool die sinds 1972 aan de Leeuweriklaan is gevestigd).

Schoolfoto 1954-1955 Lagere School (1) op het schoolplein, richting Middellaan
Schoolfoto 1954-1955 Lagere School (2) op het schoolplein, met meester Lukkien
Schoolfoto 1964-1965 Mulo/Mavo, voor de voordeur

Schoolfoto ULO 1957-1958 (van schoolbank.nl waar meer foto's en namen van leerlingen te vinden zijn):De ULO afdeling (later als Leijenseweg-MAVO) bleef na 1959. Doordat een fusie van de Leijenseweg-Mavo met Het Nieuwe Lyceum tot stand kwam, konden in 1974 de Mavo-leerlingen naar de Jan Steenlaan verhuizen (in 1993 is de Mavo afdeling vandaar overgegaan naar de Oranje Nassauschool aan de Soestdijkseweg). De Leijensewegschool fungeerde nog een paar jaar als dependance. Vanaf 1980 tot 1984 heeft de Rudolf Steinerschool het gebouw nog in gebruik gehad, daarna is het leeg komen te staan. Na jaren leegstand, tijdelijk gebruik door Inventum,  en bewoning door krakers, is de school in oktober 1991 door brand verwoest en heeft men de rest gesloopt.

Zoals blijkt uit een krantenartikel, verschenen in het Utrechts Nieuwsblad van 17 oktober 1991, brandde de voormalige school geheel uit. Om drie uur ’s nachts was de brand gemeld door surveillerende agenten. De brand woedde echter zo hevig dat de brandweer besloot het gebouw gecontroleerd uit te laten branden. De school en de omliggende grond van de voormalige apparatenfabriek Smitt waren toen al in eigendom bij G.W.v.d. Grift, een bouwbedrijf uit Soest. Die liet naderhand ter plekke 18 appartementen, vier penthouses en zes twee-onder-een-kap-woningen bouwen, die eind 1997 aan de nieuwe Wissellaan werden opgeleverd.

Uit: ordner Scholen IV, Historische Kring D'Oude School in De Bilt, 61/2 eeuwen onderwijs in De Bilt

Afbraak van de Leijensewegschool in de jaren 90. Foto's Wim Sjouw.

 

In de Biltse Grift van maart 2019 schreef Abe Postema een verhaal over de Middellaan school:


De Leijensewegschool nog in volle glorie.


De school aan de Middellaan

Het gebouw werd in 1919 als lagere school in gebruik genomen en heette aanvankelijk de Middellaanschool. Omdat de hoofdingang aan de Leijenseweg lag, werd dat als snel de Leijensewegschool. In 1927 kwamen er nieuwe lokalen bij voor de ULO, die eerder in de school aan de Tuinstraat zat. Na de oorlog zat de lagere school op de benedenverdieping en de MULO op de bovenverdieping. In 1956 vertrok de lagere school naar de Pluvierenlaan, waar zij aanvankelijk een houten noodgebouw betrok, de Jan Ligthartschool. Later werd er een stenen gebouw opgetrokken,dat echter nog weer later vervangen werd door nieuwbouw. Deze nieuwbouw is in 2018 ook weer afgebroken. De MULO bleef tot 1974 aan de Leijenseweg gevestigd. Daarna vertrok de opleiding naar de Jan Steenlaan, waar het met Het Nieuwe Lyceum was samengegaan. Het gebouw bleef daarna enige tijd leeg, maar werd uiteindelijk toch opnieuw een tijdje lagere school: van 1980 tot 1984 zat hier de Rudolf Steinerschool. Daarna is het gebouw wisselend bij diverse opleidingen in gebruik geweest, voordat het definitief leeg kwam te staan. Na wat jaren leegstand brandde het gebouw in oktober 1991 af. Er volgde sloop van de restanten, waarna er twee appartementgebouwen aan de Leijenseweg werden gebouwd. Bovendien kwamen er enkele eengezinswoningen aan het begin van de Middellaan.

De Middellaanschool was een traditionele klassikale school, waar van het begin tot 1955 'meester' G.D. Lukkien de scepter zwaaide. Hij werd bijgestaan door ' De Juf' (Juffrouw Corry den Hertog), die hem als hoofd heeft opgevolgd. Het traditionele karakter van de school stond niet in de weg dat dit duo wist hoe je moest feestvieren. In december werd het lesrooster in een donker hoekje van de klas verstopt en was nagenoeg elke leerling, van de eerste tot de zesde klas, op een of andere manier betrokken bij de jaarlijkse ' uitvoeringsavond' , met zang, dans, voordracht en toneel. Onvergetelijk. Tot de onderwijzers die in het oude gebouw hebben gewerkt, behoorden ook Juffrouw Petten en Meneer van Zalingen. Deze laatste was een begenadigd amateurschilder en -tekenaar. Een oudleerling verklaart dat deze meester zijn belangstelling voo geschiedenis te danken te hebben: een paar snelle halen op het bord, en zie, daar stond Willem van Oranje!

 

1928, foto ook groot beschikbaar
Links staat het huis van schoolhoofd Lukkien aan de Spoorlaan 64.

2006

Aangepast op 15-10-2020
Webbeheerder:   Koppellaan 2