Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Soestdijkseweg westzijde

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Huizen en bewoners van de Soestdijkseweg Zuid (oneven)
(uit adresboeken De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐ en ┘ geven twee onder een kap aan)

De Soestdijkseweg is de eeuwenoude verbinding van De Bilt richting Soest, Soestdijk, Baarn, Lage Vuursche. Oorsponkelijk werd de weg Prinschelaan genoemd. Bij besluit van 27 juli 1903 werd het Soestdijksche weg. Toen de bebouwing in Bilthoven toenam werd bij raadsbesluit van 1 juni 1933 een onderscheid gemaakt tussen de Soestdijkseweg-Zuid (tot de Spoorlaan), het Emmaplein tot de spoorlijn, en vervolgens de Soestdijkseweg-Noord.
 
161 1885: bouwmanswoning, aanvragers: Paul H.R. van Rossum te Soest en mr. J.H. Caspers te Maarssen
1909: verbouwd tot landhuis, oudnr 23, H.Ph.J. Baron van Heemstra (burgemeester van De Bilt), eigenaar vanaf 1907,  "de Varenkamp",   tel. 10 (1915), 1918-1930: oudnr 75, T. (260)10
1937,1940: C.J. Verlaan
Zie de uitgebreide beschrijving van de Varenkamp bij de Historische Kring D'Oude School in De Bilt
Het huis 'de Villa' stond op het terrein van het RIVM en is inmiddels afgebroken
 
Boerderij de Varenkamp in 1900
 
171 1909: oudnr 25 / 1918,1922,1927: oudnr 77, H. Stolberg,  tuinbaas
1929: oudnr 77,  M. Hensen, gem. bode
1930: oudnr 77 / 1934-1940: G. Noordanus, Hoofdopzichter Gem. Rem. en Pl., Telefoon 26593
173 1909: oudnr 27,  W.H. Verloop  "Jagtlust" (in 1912 overleden)
1918,1920: oudnr 27 / 1922,1927: oudnr 79, Mevr. de wed. W.H. Verloop geb. F.M. de Lange, h. "Jagtlust"
1930: oudnr 79 / 1934-heden: Gemeentehuis de Bilt ("Jagtlust"), Tel. 26594, vanaf 1932 als zodanig in gebruik
 
Jagtlust in 1902

 

175 Villa Boschzicht, oudnr 29. In 1910 zijn er verschillende bouwaanvragen: een schutting, een schuurtje, een koetshuis met stal, een rijwielbergplaats, een brandstofbergplaatsen een privaat, alles aangevraagd door G. Starink tbv mej. M. Boissevain. In 1911wordt de villa zelf verbouwd, aanvraag van H. Leliman, bouwkundige te Amsterdam
1909,1918,1920: oudnr 29, Mej. Dr. M(aria). Boissevain  &  R. Egdom, tel 63 (in 1892 was J. Boissevain eigenaar van Jagtlust).
1937,1940:  M. Hensen (komt van nr 171)
afgebroken in 1936?
177 1909,1918 : oudnr 31, S. van den Bosch, Paarden- en houthandelaar, Jachtlust  
1920: oudnr 31 / 1927,1930: oudnr 81/ 1934,1969: D. Doornenbal, veehouder
Boerderij Jagtlust, afgebroken in 1970 ten behoeve van uitbreiding van het gemeentehuis
179 1927-1930: oudnr 83 / 1934: W.L. van Andel, Tandarts, Giro 50656, h."Boschzigt"
1937: _ _
1940,1969: Jhr. Mr. W.C. Hooft Graafland
1981: Campus b.v.
Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts specialisten, Accountantskantoor Hem BV
nu Heijselaar Adviesgroep

 
   
2006, nr 179    
181 1927,1930: oudnr 83a / 1934: T. Tadema, Giro 144419, h."Sinnehutte"
1937: J.A. v. Duynen Montijn
1940: _ _
1951: F.L. Pannekoek, Gep. O.I. Hoofdambtenaar, tel. 2421
1969: O.B.H. Stärk
2000: S.A. de Bie
 
   
2006, nr 181    
183  ┐ 1927,1930: oudnr 83b / 1937,1940: Mej. Ch. E. Monté, h."Beukenhof"  &  Th. Bakker (1930)  &  (1937) M. de Pree
1981: M.A. Harmsen
2000: A.M.H. Suiker
 
   
2006, nr 183-185    
185  ┘ 1927,1929: oudnr 83c, H. van Tuinen, dir. meubelfabriek Maastricht, G. 132764
1930: _ _
1934: H. Lambers, Giro 2535
1937: H. Selling
1940: Mevr. Wed. P. Swagers - Sausenthaler
1981,2000: A. Emelaar
187  ┐ 1927,1930: oudnr 83d / 1934,1940: J. Zeilstra, Gep. Marine Officier, h. "Carolina"
1969: T.H.J.J. Tanamal
1981: H. Dik
2000: J.A.M. Goddijn & E. Groeneveld
 
   
2006, nr 187-189    
189  ┘ 1927,1930: oudnr 83e / 1934,1940: H. Ruwers, h."Helena"
1969,1981: J.G. Israël
2000: P.D.A. Hoppesteyn
Jachtlaan (zie Prins Hendriklaan)
191 1911: kleine villa, kavel D 1724, aanvrager: W. van Domselaar (timmerman/aannemer)
1918: oudnr 33, C. Sevenhuijsen, Electrotechn. Ing., De Krekel
1920: oudnr 33, _
1922: oudnr 85, M. Borst  T. 6625
1927: oudnr 85, _ _
1930: oudnr 85, Ch. J. v. Leusden  &  E. Verboom - v.d. Broek
1934,1981: Ir. A.M. Vroeg, Tel. 26185, tel. 2185 (1951), Giro 125548
2000: M.J.A. Meesters
'de Krekel'
 

In 1912 werd in de 'achtertuin' van dit pand aan de Prins Hendriklaan 6 herstellingsoord "Dennenheim"  gebouwd, eveneens op aanvraag van W. van Domselaar.

 
2008, nr 191    
193 1927,1930: oudnr 87 / 1934,1951: P.J. de Boer, Vertegenwoordiger Zwaardemaker's Handel en Industrie  N.V., Zaandam, h. "De Mier", Tel. 26136, Giro 60561 (1934), tel. 2136 (1951)
1969,1981: J.J.M. v. Delden
2000: M.D. Blok
 
   
2006, nr 193    
195 1927,1929: oudnr 87a / 1934,1940: Mevr. Wed. Mr. Th.A.J. Jentink - van Hoorn Janssen, T. 26294 (1929), Tel. 26629, Giro 20287.
1951: W.B. & B. M. Knoppers,  tel. 2268
1969: A.P. v.d. Busse  &  M.G. v.d. Geer
1981: A.A. Emming
2000: P.A. Stelder
 
   
2006, nr 195    
197  ┐ 1927: oudnr 89, G.N. Overwijn
1929: oudnr 89, D.A.G. Bruggeman, leeraar Lyceum
1930: oudnr 89, _ _
1937,1951: A.H. v. Leer, Commies chef ter secretarie, tel. 3298
1969: M.G. van Leer - den Besten
1981: A.H.J.B. Schotgerrits
2000: E.B.M. Timmermans
 
   
2006, nr 197-199    
199  ┘ 1927,1930: oudnr 91 / 1934,1940: J. W. van der Worm, Fotograaf, Tel. 26247, Giro 69398  &  (1940) H. Pieters
1951: M.M. v.d. Worm - Pieters, tel. 3079
1969: J.W. van der Worm
1981: J.H. Hoogakker
201  ┐ 1927-1930: oudnr 91a / 1934,1937:  Mevr. Wed. W.C. Hoogenboom - van Heusden, Tel. 26304  &  (1934) Hoogenboom, Mej. J.M., Giro 122379  &  (1934) B. Hoogenboom, accountant, Giro 150868
1940: H. Vlug  &  H. van Hazelen
1951: Glazenwasserij en Schoonmaakbedr. De Spiegel, A.v. Slooten, tel. 2825
1969: J.L.M.T. van Hoogstraten - von Steiger
1981: F. Penninga  &  K. Penninga
2000: R. van Zutphen & M.C.A. van Kraay
 
   
2006, nr 201-203    
203  ┘ 1927,1930: oudnr 91b / 1934, J.C. Wienecke, medailleur, Tel. 26552, Giro 129130 & (1927) Wienecke, architect  &  (1934) Wieneke, Mej. J., Leerares i.d. Lich. Opv. M. O., Tel. 26552, Giro 129130.
Wienecke werkte bij de Munt in Utrecht en was ontwerper. Hij was geboren in 1872 in Heiligenstadt en overleed in Apeldoorn in 1945. Zijn werk is in catalogi te vinden. Achter het huis had hij een atelier, wat er nog steeds staat.

De gulden van 1910, het gouden vijfje, herinneringsmedaille van de Olympische Spelen 1928 in Amsterdam;
ontwerpen van 's Rijks stempelsnijder J.C. Wienecke, zie ook http://nl.knm.nl/


1937: H. Sonderkamp
1940: J.M. v.d. Lijke
1969: D. Lubach
1981,2000: F. Nas
 
 
2008, nr 203 de werkplaats, rechts  
205 1927,1930: oudnr 91c, Ds. J.C. Helders, N.H. predikant, h. De Zwaluw", T. 26394, G. 59717
1934: W.G.L. Brunings, Gep. Off. v. Adm. 1e kl. K. m., Tel. 26889, Giro 10416
1937: Mevr. M.C. Bunings - de Waart
1940: _ _
1951: W. v. Kuik, tel. 2350
1969: C.M. Nales
1981: D.S.B. Vogelzang  &  D.P. Vogelzang
2000: I.H. vd Feltz
 
   
2006, nr 205    
207  ┐ 1922: gebouwd
1927,1929: oudnr 91d, G. Molenbeek, comm. N.S.
1930: oudnr 91d, _ _
1934: Mevr. S. Boersma-Visser, Giro 98182.  & Mej. G. Boersma, Giro 111466
1937,1940: S.J. Ritzema
1969: A.W. Roep (komt van 207)
1981: Fam. Bouwman
2000: B.J.L. Hedeman-Joosten
 
Foto genomen ter hoogte van het Overbosch even ten zuiden van de Kortelaan. Op 21 oktober 1922 kreeg de bouwondernemenr G. Boot uit Hilversum vergunning voor de bouw van een dubbele villa met rieten dak (nrs 207-209), hier links op de foto. In 1927 werden de huizen bewoond door G. Molenbeek (207) en mevr. wed. A. Wimmers-Muller (209) die haar huis "Zonnehoeve" doopte.

Ansichtkaart, uitgave A. Havekotte, Sigarenmagazijn, Stationsboekhandel, Advertentiebureau, Bilthoven, tel. 6713, nr 2134, poststempel 1925, uitgegeven 1923-1924. Ook groot beschikbaar.

 
2008, nr 207 2006, nr 207-209  
209  ┘ 1927,1930: oudnr 91e, Mevr. de Wed. A.D.E.S. Wimmers - Muller, h."Zonnehoeve"  &  (1929) A.W. van Eck
1934: A. van Beers
1937,1940: A.W. Roep (gaat naar 207)
1969,2000: G.Th.M. van Dam
211 1922,1927: oudnr 93 / 1934,1940: M.W. Valk, Woningbureau "Valk", "Catharina" (1922), h."Toske" (1927), tel. 26242  & (1922,1927)  L.J. van Dillen, in sportartikelen,  &  (1929) Mevr. de Wed. M.W. Kok - van Dijken
1969: A. Wijngaard  & J.A. v. Wijngen - Wijngaard
1981: M. Wijngaard - Knaap
2000: A.Wijnia
 
   
2006, nr 211    
213 gebouwd voor 1925, zie prentbriefkaart bij nr 207-209
1922:
1927,1930: oudnr 95 / 1934,1951: Ir. N. Kloots, adviseerend ingenieur, Tel. 26368, Giro 12617, e.i., Warmte- en electrot. adv. tel. 2368 (1951)
1951: Rooms-Kath. Katholiek Genootschap v. geestel. vernieuwing, Kant. (9-18 u.), tel. 2368
1969: A. Kloots - Kroonenberg  &  M.C. Winter
1981: J.A. v. Wijngen
2000: H.M. Manche
 
   
2006, nr 213    
215 1927,1930: oudnr 95a / 1934,1969: J. van de Geer, kweeker, h. "Dianthus"
1981: J.S.E. v.d. Geer - Heitinga
2000: P.E. Luten
'Dianthus'  (Latijnse naam voor anjer, toepasselijk voor een kweker)
Achter het huis stonden aan de Kortelaan de kassen van de kweker op wat nu het parkeerterrein van De Jong is. In de zeventiger jaren waren ze in slechte staat.
 
De Soestdijkseweg bij de ingang van de Kortelaan. Het huis links is nr 215 ("Dianthus"). Aan de andere zijde van de Kortelaan staat nr 217 (bouwbedrijf de Jong).

Ansichtkaart met poststempel 1930. Uitgave A. Havekotte, Bilthoven. Ook groot beschikbaar.

2006:

   
2006, nr 215    
  Kortelaan
217 1909: oudnr 43, H. Voorhaar
1918,1920: oudnr 43 / 1922-1930: oudnr 97 / 1934,1940: M. Schreurs, smid, rijwielhandelaar / autogarage en electr. smederij, T. 26075, Giro 65742
1951: Fa. Cozijnsen, Loodgieters - Smidsbedrijf (Smederij, Electr.), tel. 2109

De Fa Cozijnsen wordt in 1968 overgenomen door Bouwbedrijf De Jong en voortgezet als Bilthoven's Loodgietersbedrijf.

1981-heden: Bilthoven's Bouwbedrijf b.v.  &  Bilthoven's Loodgietersbedrijf b.v.

Zie het verhaal van Bouwbedrijf De Jong
 
   
2006, nr 217    
219 1922,1930: oudnr 99, G. Boot, timmerman - metselaar - aannemer. T. 6684, G. 127693 (gaat naar Kortelaan 8)

Zie de advertenties van G. Boot

1934: L. Kuiper, Em. Predikant, Giro 208118
1937: A.G. Mohr
1940,1951: H. Troostheide, tel. 2010 (komt van Spoorlaan 40)
1969: C.J.A. Troostheide  &  J.A. Keizer

In 1973 wordt dit pand door de familie Troostheide verkocht aan Bouwbedrijf De Jong; zie het verhaal van Bouwbedrijf De Jong
 
   
2006, nr 219    
221 1922,1930: oudnr 101, M.G. van de Geer, h. "Eureka"
1934: W. Dop  &  W.J. Ruys
1937: M. Dop - Hoetmer
1940: _ _
1969: F. van Soest
1981,2000: T.L. Ong
 
   
2006, nr 221    
223 1922: oudnr 101a, H. Gersom
1927,1930: oudnr 101a / 1934: Mevr. G.A. van Maurik - Baronesse v. Ittersum  & (1927)  E. Th. Büchner  &  (1927) Mej. A. Bilken
1937,1940: H. Lambers
1969: A.J. Makkink
1981: Fam. Klein
2000: D.W. Witteveen & S.M.C. Pierik
 
   
2006, nr 223    
225 1922: oudnr 101b, J.D. Rademaker
1929,1930: oudnr 101b / 1934,1940: Mej. A.M.J. Neuhuijs
1969: F. Bronsing
1981: A.H. Ulbrich
2000: N. Bjelic & N. Blejic Georgana
 
   
2006, nr 225    
227  ┐ 1922,1929: oudnr 103, Mevr. de Wed. M.L.A. de Burlet, geb. Weber  &  (1922) E. van Kesteren, dienstbode
1930: oudnr 103, _ _
1934,1940: Mevr. Wed. Prof. Dr. H. Zwaardemaker geb. M.C. Verhoeff, Tel. 26586, Giro 23310
1969: J.M. van der Goor
1981,2000: J.W. Wolfswinkel
 
   
2006, nr 227-229    
229  ┘ 1922,1930: oudnr 105 / 1934,1940: J. van Straaten, h."Riethoeve", Tel. 26612
1951: F. Wagenaar, Dir. Coöp. Utr. Veeafzetver. G.A. tel. 2612
1969: G.J.J.M. Wagenaar
1981: F. Wagenaar
2000: S. Muller
231 1918: oudnr 65,   W.H.N. van der Heijden, Industrieel, Benvenuta, Tel. 70
1920: oudnr 65, _
1922: oudnr 107, Jhr. Ir. J.M. Stoop, afdeelingschef N.S. "Benvenuta"
1927: _ _
1929,1930: oudnr 107 / 1934,1951: Ir. G. Ekama, Ingenieur van de N.V. Inventum, Tel. 26385, Giro 36544; Commdt. Brandw. Bilthoven, tel. 2385 (1951)
1969,1981: J.E.M. van Nispen tot Pannerden
2000: A.W.J. Bossink
 
   
2006, nr 231    
  Leijenseweg
 
De Soestdijkseweg met de afslag van de Leijenseweg in 1925. De huidige woningen 233+ staan er al. De aansluiting is in dat jaar vernieuwd ivm het toegenomen verkeer, alhoewel daar op deze foto nog niets van te zien is.

Foto ~1925: 100 Herinneringen..., no 55.

 

Dezelfde plek kort na de Tweede Wereldoorlog. Nog geen gemotoriseerd vervoer te zien.

Foto 1946-1950:  Beeldbank archief Utrecht nummer 8412

2006:
233 1922: oudnr 109, K. Scheringa, scheikundige, "Bamestra" (oude naam van de polder de Beemster)
1927: oudnr 109,  _ _
1929,1930: oudnr 109 / 1934,1940: Mevr. de Wed. Dr. A. Laan geb. H.A. Versteeg, Tel. 26470
1969: A.J. Ditmar  &  H.A. v.d. Vooren  &  K.P. Waterman
1981: C.M. Parmentier
 
   
2006, nr 233    
235 1927,1929: oudnr 109a, B. Gast, directeur N.V., h. "Beis Menoega" (straat rust)
1930: L. v. Gelder
1934: H. Zomer, pension
1937,1940: Wed. Ds. G.J. Boeve geb. Versteeg
1951: Mevr. Wed. J. Ramaker - Schuil, tel. 2596
1969: H.J. Buurma
1981,2000: R. Helsloot
237  ┐ 1922: oudnr 109b, Mej. I. Fockens  &  Mej. H. de Zwart
1927,1930: oudnr 109b / 1934: G. C. F. van der Laan, oud-hoofd eener School te 's-Gravenhage, gerechtelijk schriftkundige  &  (1927) Mej. J. W. van der Kamp, huishoudster
1937: _ _
1940: W.C.A. Schiebaan
1951: H.J.J. Meischke,  tel. 2966
1969,1981: H. de Boer
2000: H. Roelofs
 
 
2006, nr 237-239 nr 239 vermoedelijk in de jaren 20  
239  ┘ 1922,1930: oudnr 109c / 1934,1940: H. Eshuis, reiziger en beëdigd makelaar, T. 26306, G. 64556
1969,1981: L.C. Kraan  &  (1969) H.J. Hardeman
2000: P.G. van Zwieten
241 1913: villa, kavel D2023, aanvrager: mr. J. Eysten, Wilhelminapark, Utrecht, ontwerp: Joh. Rijksen, Goedestraat 115, Utrecht
De Soestdijkseweg met links de villa waarin nu Chinees restaurant Wah-Nam is gevestigd, oorsponkelijk "Klein Sparrendaal", nr 241.  De volgende dubbele villa links zijn "Leyendaal" (nr 243) en "Beata" (nr 245), gebouwd in 1913 en ontworpen door Joh. Rijksen.

Foto 1917: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1, p 71.

2006:

1918,1920: oudnr 73 / 1918-1930: oudnr 111 / 1934: A.J. Buis, Gep. Hoofdingenieur der Mij. tot Expl. van S. S., "Klein Sparrendaal", Tel. 26392
1937: _ _
1940: J. Beukema
1951: W. v. Kekem, tel. 2818
1969: F.K. Tse  & T.L. Lo  &  Y. Tsang  &  P.W. Tse
1981: Chinees-Indisch Restaurant Wah-Nam  tot heden

   
2006, nr 241    
243  ┐ 1913: dubbele villa, kavel D2023, aanvrager: mr. J. Eysten, Wilhelminapark, Utrecht, ontwerp: Joh. Rijksen, Goedestraat 115, Utrecht
Close-up van villa "Klein Sparrendaal" en de dubbele villa  "Leijendaal" en " Beata",  met poserend dienstmeisje en tuinlieden in de tuin van "Klein Sparrendaal".

Ansichtkaart, uitgave J. van Bodegraven, De Bildt, poststempel 1918, uitgegeven in 1916. Ook groot beschikbaar.

2006

1918 1920: oudnr 75, J.J.C. Jurling Beck, "Leijendaal" , Adj. Rijks-zuivel-inspecteur
1922,1930: oudnr 113 / 1934,1951: C.A. van Schaïk, arts, "Leyendaal"  T. 6559, Giro 25852  &  (1922) Mevr. de Wed. J.W.Th. van Schaïk - Collard  &  (1922) Mej. C.F. van  Schaïk; Tel. 26059, Giro 25852 (1934); gevestigd in Den Dolder, tel. 2059 (1951)
Hij was de huisarts voor Bilthoven-zuid.
1969,1981: A. van Schaik & (1969) M.A.J. Simsek - van Huijstee 
2000: M.F.W. van Schaik & C.H. van Schaik & A.M. Zevenbergen
'Leyendaal'
nu Eerstelijns Psychologenpraktijk Bilthoven

245  ┘ 1913: dubbele villa, kavel D2023, aanvrager: mr. J. Eysten, Wilhelminapark, Utrecht, ontwerp: Joh. Rijksen, Goedestraat 115, Utrecht

Straatbeeld met "Klein Sparrendaal" en de dubbele villa "Leijendaal" en "Beata". Verderop "Denneheim" en meer aan de weg "Nijenhuis".

Foto <1916: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 2, no 47. Uitgave H. van Reenen, Bilthoven. Ook groot beschikbaar.

 

1918,1920: oudnr 77/ 1922,1930: oudnr 115 / 1934,1951: Mevr. Wed. Prof. Dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk, Tel. 26510, Giro 74765  &  (1920) A. Voskuijl  &  (1934,1951) Mej. C. E. W. Schroeder van der Kolk, Montessori-leidster, Tel. 26510, tel. 2510 (1951), Giro 110934.
1969,1981: R.B. Hartevelt - Schroeder v.d. Kolk  &  (1969)  C.E.W. Schroeder van der Kolk  &  (1981) R. v.d. Weide
2000: A. Hijdra
'Beata'

247 1918,1920: oudnr 77a / 1922,1930: oudnr 117 / 1934,1940: Mr. J. W. Verloop, Dir. Levensverzekering-Mij. "Utrecht", h."de Leyen", T. (65)27, Tel. 26027 (1934), Giro 37983  &  (1920) P. M. van Riel  &  (1922) H. van Loo  &  (1922) A. Loch  &  (1934) Mevr. F. W. Verloop-Witteveen (gaat naar nr 261)
1951: Mr. W. H. Verloop, J. Wzn., tel. 3360
1969: E. van Wagensveld
2000: Enatco BV & Paardekoper Assurantiën en Pensioenadviseurs & HC 2
 
 
voor 1916, fragment ansichtkaart
bij nr 243

In de oorlog, tussen 6 oktober 1943 en 26 oktober 1945, was in het pand de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid gevestigd (die moest uit Den Haag verhuizen in verband met defensiewerken van de Duitsers).
2006, nr 247  
249 1913: villa "Dennenheim", kavel D2240, aanvrager: Joh. Rijksen, Utrecht, ontwerp: de bouwaanvraag is tijdens de procedure nog uitgebreid met aanbouw van een bijkeuken
 

De onderste foto zal in de tweede helft van de 20ste eeuw genomen zijn, de zonweringen zijn gemonteerd.
Huize "Dennenheim", gebouwd in 1912-1913 en ontworpen door Joh. Rijksen uit Utrecht. Het herstellingsoord, dat startte aan de Prins Hendriklaan 6, verhuisde rond 1925 naar deze lokatie, waar het tot 1948 werd geleid door de verpleegster C.M. Privé. In de vijftiger jaren was H. Klein Nagelvoort eigenaar.

Ansichtkaart, uitgave J.W. v.d. Worm, Bilthoven. Ook groot beschikbaar.

 Foto 1994: Historische Kring D'Oude School in De Bilt


2006:


1918: oudnr 79, Mej. Cl. Snellen, Silva, Tel. 20
1920: oudnr 79 / 1922: oudnr 119, C. Snellen, "Silva"
1927,1930: oudnr 119  mej. J. Ch. van der Weg, verpleegster  &  Mej. C.M. Privé, verpleegster, h."Dennenheim", herstellingsoord  vanaf ca 1925 & (1929) W.J. Boelman, predikant
1934,1940: Mej. C.M. Privé, Verpleegster, Tel. 26152.  &  Zande-Roodenburg, Mevr. de Wed. C. van der, Tel. 26152.  &  Westhoff, Mej. A. A., Tel. 26152.  &  Adama, Mej. S. A., Tel. 26152.  &  Sigal, Mej. H. M., Tel. 26152.  "Dennenheim"
1951: Rusthuis Dennenheim, H. Klein Nagelvoort, tel. 2152
1969: R. Pannenborg  &  A. de Bruijn  &  A. van Goor - van Dam  &  M.G. Harms  &  J. van Zijthoff - Hoekstra  &  J.M. Holst  &  J.M. Oppenheim - Queilat  &  M.M. Baelde - Reijneveld  &  M. Valk - Smit  &  F. Boots - Wiersma
1981: Karaat B.V. P.F. de Vries
2000: Dynomic BV
'Dennenheim' 
nu Dynomic ICT dienstverlening, Auxilium Groep

251 1909: villa, kavel D2022, aanvrager: aannemer Joh. Rijksen: verbouwing en vergroting van serre in 1910
 
Villa "Nijenhuis" werd in 1909 gebouwd op de zuidelijke hoek met de Kruislaan en bewoond door de weduwe de Kat v.d. Pot. Later is het huis langdurig bewoond geweest door jkhr J. van Weede van Dijkveld die het villa "de Viersprong" noemde. Het huis is later wit gestuct en is tegenwoordig notariskantoor.

Ansichtkaart, uitgave N.V. Willfried Deyhle's Lichtdruk- en Grafische Kunstinrichting, Amsterdam, nr 287/5028 R. Poststempel en jaar van uitgifte 1910. Ook groot beschikbaar.

1909: oudnr 81, Mevr. de Wed. de Kat - v.d. Pot  "Neijenhuis"  
1918,1920: oudnr 81 / 1922-1930: oudnr 121/ 1934-1940: Jhr. J. van Weede van Dijkveld, particulier, "De Viersprong", T. (65)55, T. 26055 (1929) & (1918, C. de Oude) & (1918, Wed. L. Westbroek-Achterberg)
 
Villa "de Viersprong" in de jaren vijftig

Ansichtkaart, "de Viersprong", 1950-1955, uitgave P.J. Takken,  Beeldbank archief Utrecht nummer 8440

2006:

1951: Ir. J.A. Laméris, tel. 3428
1951: Rusthuis De Viersprong, Directr. Zr. Prinzen, tel. 2545
1981: W.C. Nagtzaam de Mars
2000: F.H.W. Jansen
251a:  H.J. Nagtzaam
Notaris H.J. Nagtzaam (eerder kandidaat bij notaris J.L. Doctor in de Julianalaan) hield in 'de Viersprong' kantoor. Hij is geassocieerd geweest met notaris F.W. in den Bosch (later Spoorlaan 10a), en notaris Aders. Hij bouwde een nieuwe woning op het terrein (dat kreeg toen nummer 251, het kantoor 251a). Akten berusten nu bij de notarissen van den Berg en van den Berg - Pheifer (Soestdijkseweg 180).
2000: 251a  'De Viersprong'  Houwing - van Beek notarissen

  Kruislaan
 
Soestdijkseweg bij de Kruislaan / Boslaan, gezien vanaf de Boslaan naar de Kruislaan toe. Rechts villa "Margaretha", links de toegang tot villa Nijenhuis

Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen, nr 5767. Poststempel 1914, jaar van uitgifte 1910 of iets eerder. Ook groot beschikbaar.

  

253 1903: villa "Margarethe" en houten schilderatelier, locatie omschreven als aan de Soestdijker Straatweg /  aan de Prinsenlaan, kavel D1749, aanvrager: H.P. van der Haar, kunstschilder; in 1907 bouw tentoonstellingsschuurtje achter de woning, aangevraagd door G.H. van der Haar; in 1913 een verbouwing van schuur naar kamer met aanvrager A. Pastunink, Burg. de Withstraat 41 namens H. v.d. Haar (kadasternummer is dan D2022), ontwerp: G.H. van der Haar, architect, broer
 
Een zeldzame foto die tijdens de bouw in 1903 moet zijn gemaakt.
Villa "Margaretha", tezamen met een houten schildersatelier gebouwd in 1903 in opdracht van Hermannus Petrus van der Haar, kunstschilder in Utrecht, naar ontwerp van zijn broer G.H. van der Haar, architect. In 1907 werd er achter de woning nog een tentoonstellingszaaltje gebouwd, eveneens naar ontwerp van G.H. van der Haar. De kunstschilder woonde er tot 1915. Daarna woonden hier onder meer dokter Melchior (die in 1917 de naam "Bilthoven" voorstelde) en na 1927 dokter George Otto van Dam die er lang heeft gewoond.

Ansichtkaart, uitgave Brinio, Rotterdam, nr 95/5015. Poststempel 1912, uitgifte ca. 1910. Ook groot beschikbaar.

1909: oudnr 83, H.P. van der Haar  "Margarethe"

Utrechts Nieuwsblad 13-3-1912
1918,1920: oudnr 83, "Margaretha", Dr. H.W. Melchior, Arts (spreekuur van 12-1 uur, behalve Zondags), Tel. 59. De naamgever van Bilthoven woonde hier.
1922: oudnr 123, Dr. H.W. Melchior, "De Bunten" ,
1927: oudnr 123, Mevr. de Wed. D. Melchior - Ebbink  &  Dr. G.O. van Dam
1929,1930: oudnr 123 / 1934,1981: Dr. George. Otto. van Dam, arts, T. 26148, G. 89618; (spr. u. 13½ -  14½),  tel. 3050 (1951)   &  R. Nokkert (1969)

255 1937: Wed. J. Willemse geb. Bakker
1951: Drukkerij Weijburg & Co., tel. 2993
2000: P.J. Wilken
257 1905: villa "Casa Nova", kavel D1835, aanvrager en ontwerp: G.H. van der Haar
1909: oudnr 85, P.H. Jordens  "Casa Nova" (waarschijnlijk tot 1911, zie de advertentie)

Utrechts Nieuwsblad 11-9-1911
1918: oudnr 85, Mej. G. Gussekloo, Verpleegster, Casa Nova
1920: oudnr 85, Wed. H.T. Hartog
1922,1930: oudnr 125, C.L. Tondu, inspecteur van het L. Ond., "Vidi-Vici" (1922), h."Sonnenwende" (1927), T. 6606, T. 26106 (1929)  Giro 8837
1934,1940: Joh.  de Bruin, Pension, Telefoon 26567  &  (1940) E.G. Gewin en Mej. N. van Meurs en Mej. C.F.B. Bolt en V.V. Valter en G.C. Bunk
1951: Pension Sonnewende, C. Corbeel, tel. 2567  &  Gewin,  E.E., tel. 3265  &  Piepers, Mej. E.H., tel. 2567
1969: groep
1981: Huize Carpe Diem
2000: E. Laarhoven & Storm Rehabilitatie & Massagetherapie B.P. Brouwer & Carpe Diem Cursus Praktijk en Zalencentrum & Mw drs E.T.M. Kuulkers Psycholoog & Praktijk voor Contextuele Hulpverlening & Osteopathie Praktijk E.J. ten Ham & J.I. de Vries Integrale Geneeskunde
 


Prentbriefkaart van voor 1922. In 1924 zal de erker op het terras worden gebouwd. Ook groot beschikbaar.
Verpleegster G. Gussekloo is waarschijnlijk Gerritje Gussekloo (1863, Zeist - 1940, Zeist). Zij was ongehuwd, en woonde rond 1930 op Middellaan 17.

Gezien de beplanting een zeer vroege foto van het huis.

 

 
2006, nr 257

De bouwgeschiedenis van het huis is door Hans de Groot in de Biltse Grift beschreven:

We wandelen een klein stukje langs de Soestdijkseweg in zuidelijke richting. Hier werden na de zomer van 1904 de fundamenten gelegd van een door architect G.H. v.d. Haar ontworpen villa met het toenmalige huisnummer 85. Voor geïnteresseerden in huisnamen een bijzonder huis. Het zou er bijna een eeuw nimmer huisnaamloos staan, maar het moest zich wel steeds andere huisnamen laten welgevallen. Toen eind 1904 het huis werd betrokken stond in de topgevel de eerste huisnaam Casa Nova. Vermoedelijk was P.H. Jordens de naamgever en met zijn gezin de eerste bewoner. De inspecteur bij het Rijksscholentoezicht C.L.Tondu blijkt in 1924 de eigenaar van de villa te zijn. Hij vraagt namelijk een bouwvergunning aan voor de verbouw van het terras aan de voorzijde van de villa tot een erker. Op de door Hoekstra & Gassenaar, architecten, gemaakte bouwtekening ontdekte ik de huisnaam Vidi Vici (Ik zag en overwon). Wanneer en of deze huisnaam op de gevel is verschenen heb ik niet kunnen nagaan. Maar ook Vidi Vici was geen lang leven beschoren, want in 1925 blijkt de villa Sonnenwende te heten. Deze huisnaam verschijnt op een bouwtekening bij een bouwaanvraag van begin 1925. Het plan was een verandering in de raampartij van de voorgevel en het maken van een uitbouw aan de villa aan de zuidzijde. Waarschijnlijk waren dit al voorbereidingen voor het vestigen van een pension. In 1934 vinden we Joh. de Bruin als eigenaar van Pension Sonnenwende, in 1949 C. Corbeel en in 1964 J. Wilken. Wilken neemt in dat jaar het initiatief tot het wijzigen van de indeling van het pand en het maken van een nooduitgang en een brandtrap naar ontwerp van architect Tjerd van Riemsdijk uit Soest. In de jaren daarna verandert het pension in een verpleeghuis. De in 1924 gebouwde serre wordt in 1973 vernieuwd en verhoogd tot en met de eerste etage. Ik heb niet kunnen naspeuren wanneer de huisnaam Sonnenwende veranderde in Carpe Diem (Pluk de dag), maar in 1991 stond deze huisnaam op de gevel. Thans huisvest Carpe Diem het Carpe Diem Praktijkcentrum (medisch).

 
259 1913: villa, kavel D1883, aanvrager en ontwerp: Joh. Vermeer, timmerman/aannemer
1918: oudnr 85a, Mej. K.A. Hendriks, Stijnoord
1920, oudnr 85a, _ _ , villa "Stijnoord"
1922: oudnr 127, A.M.J.P. Delia Mouton, tel. 19, T. 6519. Hij komt van Hoek en Rode, Nachtegaallaan 1
1927: oudnr 127, _ _
1929,1930: oudnr 127, Dr. G.J. Boevé, arts, T. 26365, G. 89618
1934,1937: H.F. Osieck, Tel. 26365, Giro 160156.
1940: _ _
1951: A. v. Soest, tel. 3589
1969:
1981: J. Th. Voerman
2000: Q.C.K. Buys
 
 
Kort na de bouw, de villa heet dan Stijnoord. Achterop de foto staat ' Huis v Vermeer'  en 'gewoond +/- 1917/18'. Later is het dak verhoogd, met nieuwe dakkapellen, en de trapgevel maakte plaats voor een klokgevel boven de ingang.  
 
2008, nr 259    
261 1912: villa "Gesiena", kavel D1717, aanvrager: M.D.J.B. Schrijver inclusief bouw stenen schuur
het huis is sterk gerenoveerd

1918,1920: oudnr 87/ 1922,1930: oudnr 129, M.D.I.B. Schrijver, h."Gesiena"
1934,1940: Mevr. Wed. G. Schrijver-Korver, Tel. 26015, Giro 57816.
1951: Mr. J.W. Verloop, tel. 2027
1969: W. Spree (tandarts, deze heeft in de jaren 50 Viken laten verbouwen; hij woonde eerder in Spoorlaan 3)
1981: Huisartsenpraktijk Viken, J. Maarseveen  &  B.W. Pater (Later Medisch Centrum Viken. De huisartsen zijn vertrokken naar Koperwieklaan 1 en vanaf 2005 als huisartsenpraktijk Bilthoven op de Julianalaan 17a)

sitatie 2002: Medisch Centrum Viken is een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) voor cardiologie, inwendige geneeskunde, radiodiagnostiek en laboratoriumonderzoek. In 1993 opende Medisch Centrum Viken in Bilthoven haar deuren. Na een moeilijke en langdurige strijd met de overheid verkreeg MCV in 1998 een vergunning als ZBC. De huidige minister van VWS wil ZBC’s stimuleren vanwege hun bijdrage aan de verzekerde zorg.

Medisch centrum Viken staat voor betrouwbare zorg: ‘together and care’. MCV werkt uitsluitend met gekwalificeerde medisch specialisten met internationale samenwerkingsverbanden. Er is direct contact tussen de patiënt en de medisch specialist, waarbij de zorgvraag de enige bepalende factor is. Bij MCV wordt een niveau van efficiëntie en klantgerichtheid gerealiseerd naar de hoogste eisen. Voor u vertaalt zich dit o.a. in gemak en geen wachttijden.
---
In 1997 uitte Inspectie voor de Volksgezondheid ernstige bezwaren tegen de gang van zaken in Medisch Centrum Viken, onder andere omdat er geen onafhankelijke klachtencommissie was en omdat er onduidelijkheid bestond over vergoeding door verzekeraars. Verder zouden ten onrechte verrichtingen zijn gedeclareerd. In 1998 werd directeur cardioloog Dekker door de rechtbank in Utrecht daarvoor veroordeeld. In 2002, toen Dekker voor de LPF in de Tweede Kamer zat, kwam weer een declaratieconflict met het College Tarieven Gezondheidszorg in het nieuws.  

2006: Zorgcentrum Viken, particuliere zorgvoorziening en zorghotel
 
   
2006, nr 261    
263 1901: villa "Adriana", kavel D971, aanvrager: L.H. Westerhout, directeur "Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen aan het Station De Bilt"
 De laatste dagen van villa "Eikenoord" (bovenste foto van 1980). Na het vertrek van de Openbare Bibliotheek in 1982, werd het pand kortstondig gekraakt en vervolgens gesloopt (onderste foto's).. Waarvan akte. Uit: Een rondje De Bilt - Bilthoven,2003, p79. Het pand was vrijwel gelijk aan de nog bestaande villa "Essenburg", zie hieronder.


Ten tijde van de bibliotheek liep de tuin helemaal door tot de Prins Hendriklaan. Maar dat was eertijds niet het geval. De strook aan de Prins Hendriklaan behoorde toen geheel bij Soestdijkseweg 265.


Voor de bibliotheek waren de eerste en tweede verdieping helemaal aan die functie aangepast. Maar de zolder niet. Die had nog de oorspronkelijk dienstbodenverblijven. Er hing aan de muur een bord met de kamers van het huis. Ook liepen er draden de vloer in. Waarschijnlijk om te signaleren in welke kamer een dienstbode verwacht werd.

1909: oudnr 89, J.E. de Bruijne  "Eikenoord"
1915,1918,1920: oudnr 89 / 1922,1930 oudnr 131/ 1934,1937:  Mevr. Wed. v. J.M. v. Vollenhoven, geb. A. Rombach, h."Eikenoord", tel. 8 (1915) ; T. 6508, Giro 19217  &  (1922)  J.C.M. Neerings ; T. 26008, G. 47146  & (1934)  Mej. M. A. vanVollenhoven
1940,1951: Mej. M. A. v. Vollenhoven, tel. 2008 (1951)
1963: Openbare Bibliotheek en leeszaal de Bilt - Bilthoven
afgebroken in 1982

265 1901: villa, kavel D971, aanvrager: L.H. Westerhout, Poortstraat 35, Utrecht, directeur "Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen aan het Station De Bilt"; in 1901 daarnaast ook nog een bouwaanvraag voor een schuurtje, en een ingetrokken aanvraag voor een stal en koetshuis
 
Villa "Essenburg", de oudste nog bestaande villa van Bilthoven, gebouwd in 1900-1901, in opdracht van L.H. Westerhout, directeur van N.V. Villapark Vogelzang. Thans kantoor van de Tap.

Foto 2006
 

1909,1915, 1918: oudnr 91, M. Onnen, Gep. Gen.-Majoor der Genie, Huize Essenburg, tel. 28
1920: oudnr 91, _
1922,1930: oudnr 133 / 1934,1940: Mevr. de Wed. J. Onnen-Vreede, h."Essenburg", Tel. 26028, Giro 222691
1951: Begraafplaats Den en Rust, N.V., Dir.  W.A. Tap, Kant.; Begrafenisondern. Fa. F.B. Tap, W.A. Tap & J.F. Tap, Kant., tel. 3103
1969: F.H. Tap
1981: Begraafplaats Den en Rust  &  Tap b.v.
2000: Uitvaartverzorging Tap BV & J.J. vd Beek
'Essenburg'
nu Begrafenis- en Crematieverzorging Tap

267 1902: villa, kavel D971 later D1713, aanvrager: G.H. Gros, Kerkstraat 35, Utrecht; in 1913 vraagt W.H. Molijn de bouw van een kamer als ophoging van bestaande uitbouw aan (oudnr 93).
 Er is door de Aktiegroep Park Vogelzang in 1995 voorkomen dat het pand gesloopt zou worden en dat er een privékliniek voor hart- en vaatziekten (Viken) zou worden neergezet.

De villa is in 2003 door de Fortisbank aangekocht en gerenoveerd, maar niet van de naam 'Ekeliden' voorzien. Vanaf 2011 zijn de notarissen Houwing en Van Beek er gevestigd en is er een moderne uitbouw aan de westelijke zijde gerealiseerd.
Villa "Ekeliden", oorsponkelijk gebouwd in 1905 als villa "Quisisana". De eigenaren waren Willem Moulijn en Fanny Ester Olena Peterson. De laatste was afkomstig uit Stockholm (Kungsholm). Ekeliden betekent "Aan de eiken gelegen" in het Zweeds, en die naam werd in 1907 aan het huis gegeven. Het balkon en de daaronder gesitueerde uitbreiding van de woonkamer dateert van 1916. In 1927 moesten zij het huis verkopen. Van 1932 tot haar overlijden in 1993 was mevr. douairière Ernestine Hermance Frederique Adrienne van Rappard bewoonster, samen met haar dienstbode M. Groninger. Zij was in 1932 op latere leeftijd in De Bilt gehuwd met Jhr. mr. dr. Herman van Asch van Wijck, die enige weken na het huwelijk overleed.

Ansichtkaart, jaar van uitgifte ca. 1937? Ook groot beschikbaar. Meer achtergronden: De Biltse Grift, maart 2006, Huisnamen 14 over Ekeliden van Hans de Groot.

2006:

1909,1920: oudnr 93 / 1922: oudnr 135,  W.H. Molijn, 1909 h. "Quisisana",  tel. 4 (1915), theehandelaar, 1915 "Ekelieden"  &  (1920) M. Elbersen  &  (1920) Klaasje. Ligtermut
1927,1930: Ir. E.C.W. van Dijk, chef van dienst Exploitatie Ned. Spoorw., h."Boschrust", T. 26051, G. 37928
1934,1981: Douairière E. H. F. A. van Asch van Wyck geb. H. van Rappard, Tel. 26080, Giro 121270  &  (1940) W.L.F.C. Ridder v. Rappard (geen directe familie)  &  (1969) M. Groninger (dienstbode). Zij was hofdame geweest van koningin-moeder Emma (die overleed in 1934).
2000: Volvox Ontwikkelings Coöperatie UA & Aureus Business Consultancy BV & Aureus Wassenaar BV gaan naar Spoorlaan 10a
2003 -2011 Fortis Bank
2011 notarissen Houwing van Beek

Spoorlaan
 


 
De Soestdijkseweg naar het zuiden gezien in 1908, met rechts de ingang van de Spoorlaan. Rechts achter de struiken het puntje van villa Essenburg en iets verder villa Eikenoord.

Foto: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1, p 72. Uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar

2006:

Een blik op de oostzijde van de Soestdijkseweg

Voorbij de Boslaan zien we rechts de serie dubbele villa's van 1901 die er nu nog staan. Foto bij de kruising met de Kruislaan en Boslaan. Links het hek van villa Margaretha.

Foto 1910-1915:  Beeldbank archief Utrecht nummer 8407

2006:

Foto 1912: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 2, no 48. Zie ook Was/Is, een kort filmpje van RTV Utrecht.

 

Omnummeringen (niet genoemde nummers zijn onveranderd):

na 1934, heden voor 1922 1922 1927 - 1934
161 (afgebroken) 23    
171 25 77 77
173 27 79 79
175 (afgebroken) 29    
177 (afgebroken) 31 81 81
179     83
181     83a
183     83b
185     83c
187     83d
189     83e
191 33 85 85
193     87
195     87a
197     89
191     91
201     91a
203     91b
205     91c
207     91d
209     91e
211   93 93
213     95
215     95a
217 43 43 97
219   99 99
221   101 101
223   101a 101a
225   101b 101b
227   103 103
229   105 105
231 65 107 107
233   109 109
235     109a
237   109b 109b
239   109c 109c
241 73 111 111
243 75 113 113
245 77 115 115
247 77a 117 117
249 79 119 119
251 81 121 121
253 83 123 123
257 85 125 125
259 85a 127 127
261 87 129 129
263 89 131 131
265 91 133 133
267 93 135 135

Aangepast op 16-02-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2