Wijkvereniging Vogelzang

Bouwbedrijf De Jong

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 


Bouwbedrijf De Jong heeft haar 40- en 65-jarig bestaan al weer even geleden gevierd. De krant berichtte daarover, in twee overzichten van de geschiedenis van het bedrijf.

UTRECHTS NIEUWSBLAD/N.Z.C.   WOENSDAG  (maart 1984)

’Dank zij hard werken uitbreiding mogelijk’

(Van onze correspondent)

BILTHOVEN  -  Met vijfentwintig gulden in zijn broekzak en een degelijk herenrijwiel aan de hand stapte Jaap de Jong 55 jaar geleden uit de stoomtrein op het stationnetje van Bilthoven.

Negentien jaar oud “emigreerde” de boerenzoon uit Loppersum naar het centrum van het land om zich verder te bekwamen in het timmermansvak. Toen Jaap de Jong na die treinreis van zes uur langzaam de Soestdijkseweg op fietste – toen nog een lange lommerrijke grindlaan – en de geur van de naaldbossen opsnoof, nam hij zich voor toch vooral het advies van zijn vader goed te onthouden, om van de 25 gulden die hij had meegekregen altijd vijf gulden voor de terugreis over te houden.

Dat hij vijf jaar later, in maart 1933, reeds zou beginnnen als eigen baas en in 1984 het halve eeuwfeest zou vieren van een bouwbedrijf met 170 werknemers in dienst en een werkgebied dat zich over heel Nederland uitstrekt, kon hij toen nog allerminst bevroeden.

De Jong bouwde de bejaardenhuizen Weltevreden, De Bremhorst en Huize ’t Oosten, het winkelcomplex De Beer-Doek, het befaamde landhuis “Gods Good Earth” aan de Soestdijkseweg, ontworpen in Engelse stijl door de Larense architest Jan van Erven Dorens (de bouwsom bedroeg destijds in 1949 zo’n 68.000 gulden) en tal van andere bungalows en villa’s in de beboste lanen van Bilthoven en Bosch en Duin. Maar landelijke bekendheid heeft het Bouwbedrijf De Jong BV (zoals het voluit heet) verworven door stadsvernieuwingsprojecten en renovaties in tal van grote steden en plaatsen in het land.

Jaap de Jong, die het timmermansvak in Groningen had geleerd, begon twee jaar nadat hij bij een baas in Bilthoven had gewerkt, als uitvoerder en vestigde zich nog twee jaar later aan de Parklaan (75). Een schuurtje van drie bij vier meter was zijn werkplaats. Later verhuisde het bedrijf naar het pand Kortelaan 6. Dat gebeurde in 1949 met behulp van een handkar.

Het is dit jaar teven vijftig jaar geleden dat Jaap de Jong in het huwelijk trad met Hermanna Auwina, een Gronings meisje dat destijds als klerk werkzaam was bij de Spoorwegen. Zij heeft in het bedrijf gedurende vele jaren de administratie voor haar rekening genomen.

“Zij was ook de afdeling kredietbewaking” zegt lachend zoon Jan de Jong, die sinds 1963 in de directie zit, “haar stelregel was: er wordt niet voor een klant gewerkt als-ie niet eerst zijn vorige rekening tot de laatste cent heeft betaald. Zo gaf m’n moeder eens een klant die een grote verbouwing wilde laten uitvoeren aan zijn huis te horen dat hij dan eerst nog even die pot verf moest afrekenen die hij vier jaar daarvoor had ingepikt”.

EENVOUD

In de oorlogstijd heeft De Jong alle papieren betreffende zijn inschrijving als aannemer bij de Kamer van Koophandel laten vernietigen. Na de oorlog kostte het De Jong nog veel mnoeite om zijn papieren terug te krijgen, ook al doordat bepaalde collega’s hem er liever niet bij hadden in het kleine Bilthovense aannemerswereldje. De aannemersbond wist zijn erkenning anderhalf jaar tegen te houden. Nu kan hij er om lachen, de nestor van het bedrijf. Hij woont nog altijd aan de Kortelaan 8 en is de eenvoud zelve gebleven. “Ik heb hier zo’n veertig aannemers zien komen, en daar zijn er nog maar enkele van over”, zegt hij.

Kort na de oorlog herbouwde hij met behulp van golfplaten die hij van het vliegveld Soesterberg afkomstig waren het verwoeste bedrijf van kolenhandelaar Adriaan Ekdom aan de Rembrandtlaan bij het spoor. Jaap de Jong en Ekdom waren zelfs bij de minister in Den Haag binnengestapt om daarvoor toestemming te vragen. Overbluft door zoveel voortvarendheid kregen de twee Bilthovenaren zijn fiat om loodsen en andere bouwsels van de Duitsers te slopen en het materiaal voor wederopbouwwerk te gebruiken. Dat De Jong ook de vliegtuighangar van prins Bernhard liet slopen was “een ongelukje”.

PRUIM

Het bedrijf van De Jong heeft van het begin af een gemoedelijke werksfeer gekend. Mannen als Arie Romijn, die op sigarenpeukjes pruimde en de gewoonte had de pruim bij bezoek van een cliënt tijdelijk onder zijn fietszadel te bewaren, Willem Kok, Joop Westerveld, Greft v.d. Berg, Willem Jansen, Kees Bos, Dirk Schouten, Ton Brook en Hans Jansen maakten met Jaap de Jong de onstuimige ontwikkelingen mee van Bilthoven als villadorp.

Nu nog zijn veel werknemers vijfentwintig jaar of langer aan het bedrijf verbonden. In 1968 nam De Jong het loodgietersbedrijf Cozijnsen over en daarmee het pand Soestdijkseweg 217. Vijf jaar later kocht het bedrijf Soestdijkseweg 219 van de familie Troostheide. Cozijnsen werd voortgezet en uitgebouwd als het Bilthovense Loodgietersbedrijf.

Nadat zoon Jan in 1963 in de directie was gekomen en zoon Gerard in 1965, trok vader De Jong zich in 1974, bij het veertigjarig bestaan van de zaak terug. Hij bleef wonen in het pand Kortelaan 8, naast het bedrijfspand Kortelaan 6, dat voorheen nog enige tijd als woonhuis dienst heeft gedaan en nu wordt gebruikt als garage. Gerard en Jan worden in de leiding van het bedrijf bijgestaan door de adjunct-directeuren I. Silvius en J. Jansen.

UITBREIDING

In het jubileumjaar is het bedrijf aan een grote uitbreiding begonnen achter de panden aan de Soestdijkseweg en langs de Kortelaan. De bestaande ruimte wordt meer dan verdubbeld. Het aloude pand Kortelaan 6 is in het ontwerp van de eigen archtiect ir. Frans Heesen in het nieuwe complex opgenomen. De buitenkant aan de Kortelaan zal bestaan uit glazen bouwstenen. Op het dak komen grijze pannen. De ingang blijft in het pand Soestdijkseweg 217. Het complex zal o.a. de kantoren van de adminstratie, de afdeling werkvoorbereiding, het archief, de ontwerpafdeling, een directiekamer, de afdeling calculatie en een vergaderruimte omvatten.

Voor vader De Jong wordt een speciale hobbyruimte achter het pand Kortelaan 8 gebouwd want het timmeren kan hij nog altijd niet laten.

“We zijn erg gehecht aan deze plaats en daarom zijn we blij de hoogst noodzakelijke uitbreiding hier te kunnen realiseren”, zegt Gerard De Jong. Sprekende over de activiteiten van de bouwonderneming somt hij grote onderhouds- en renovatieprojecten op in Utrecht, Amstelveen, Harderwijk, Zeist, Ede, Hilversum, Houten en Amsterdam. Waarop zijn vader zich laat ontvallen: ”Ja, wij renoveerden al toen dat woord nog niet eens bestond”.

De groei van het bedrijf is vooral de laatste vijftien jaar hard gegaan. In 1969 had De Jong 21 mensen in dienst, nu zo’n 170. “Maar nog steeds wordt er door iedereen, van hoog tot laag hard gewerkt. En daaraan danken we het dat wij in deze moeilijke tijd met een goed gevulde orderportefeuille zitten en nog steeds in staat zijn onze activiteiten uit te breiden”, zegt Gerard.

ONDERSCHEIDING

Al met al reden genoeg om in augustus het gouden jubileumfeest uitbundig te gaan vieren in de eigen vernieuwde omgeving. Onlangs kreeg het bouwbedrijf van de carnavalsstichting De Weergodden de Gouden Speiker uitgereikt, een hoge onderscheiding, toegekend voor verdiensten op sociaal en maatschappelijk gebied. Het bedrijf heeft in deloop der jaren tal van plaatselijke activiteiten steun verleend. Ter gelegenheid van het jubileum zal De Jong een boekje uitgeven, waarin plaatselijke anecdotes die in de loop der jaren een eigen leven zijn gaan leiden, zijn opgenomen.


Utrechts Nieuwsblad 20-3-1999

Toeval bracht jonge aannemer in Bilthoven

Van een onzer verslaggeefsters
Bilthoven

De jonge timmerman/aannemer Jaap de Jong vertrok in het voorjaar van 1934 uit het Groningse Loppersum. Hij wilde elders in het land zijn geluk beproeven en stapte bij toeval op het station Bilthoven uit. Een paar maanden later schreef hij zijn verloofde Manny dat hij, voor eigen rekening, een huis in Bilthoven gaat bouwen. „Als dit slaagt, kunnen wij spoedig trouwen," meldde zijn brief die zijn zonen Jan (63) en Gerard (57) zes jaar geleden pas vonden.

„Vader was een man met twee rechter handen," zeggen de broers nu. „Moeder had de hbs gevolgd en werkte als klerk bij de Spoorwegen. Dat was in het begin van deze eeuw heel bijzonder op het Groningse platteland."

Het tweetal trouwde, vestigde zich met hun bouwbedrijf inderdaad in Bilthoven en Manny werd sindsdien het financiële brein van de zaak. Gerard en Jan: „Als vader een nieuwe opdracht kreeg, wist zij precies dat er nog vijf gulden van dezelfde man open stond. Dankzij haar hebben ook wij prima leren rekenen. Als jochies moesten we, voor het voetballen, enorme grootboeken natellen." Bilthovenaren in goede doen dachten vaak dat zij met het bouwwerk ook Jaap de Jong zelf hadden ingehuurd, zegt Jan: „Dan zei mevrouw: De Jong, als er hier een krant uit de brievenbus steekt, heb ik je nodig. En wee zijn gebeente wanneer mijn vader dan niet gauw genoeg kwam."

Studie

Zetbaas Willem Jagtenberg wilde de zaak overnemen toen Jaap, inmiddels de 50 jaar gepasseerd, aan stoppen dacht. „Jij bent geen aannemer en zult het ook nooit worden," zei Jagtenberg met de beste bedoelingen tegen Jaaps zoon Jan die na zijn studie bouwkunde andere wegen overwoog. „Dat was nu precies wat ik nodig had om het wel te doen," zegt Jan. „Mijn ouders waren erg blij dat ik in de zaak kwam. Maar aanzienlijk minder met het vertrek van onze Willem die toen maar elders voor zich zelf begon."

Gerard, die nadien eveneens in het bedrijf kwam, noemt zichzelf een 'priegelaar', iemand die goed thuis is in financieel beleid en ontwerpen en Jan 'de man met grote stappen en gauw thuis'. Jan: „Ik begon daarom met de eerste grote bouwprojecten, zoals de Finspong in Zeist. Maar daarvoor was een bouwkraan van 60.000 gulden nodig. Een heel bedrag in die tijd. Maar vader zei, als we dat niet kunnen betalen, moeten we niet aan grote werken beginnen. Prachtig, zo'n man. Zijn bedrijf was zijn leven, maar vader heeft ons nooit voor de voeten gelopen."

Vliegtuig

Gerard en Jan de Jong zeggen zijn voorbeeld te willen volgen. Jan is al uit de directie terug getreden. Gerard wil dat binnenkort doen. Jan: „En dat kan ook. Want een aantal jaren geleden zaten Gerard en ik samen in een vliegtuig. Toen zeiden we tegen elkaar, wat gebeurt er met ons bedrijf als wij nu naar beneden lazeren? Weer thuis hebben we Evert ten Kate gevraagd om onze directie te komen versterken. We kennen Evert al jaren, hij heeft hier vroeger ook stage gelopen. En zijn vader was ooit directeur van het KNMI, dus hij komt uit een goede familie."

Ook adjunct-directeur Hans Jansen (60) neemt dan na 40 jaar afscheid van het bedrijf. Jansen wordt opgevolgd door Jan van Gessel. Ten Kate blijft de directie voeren. Of Gerards zoon Jaap de Jong (30) later ook in de voetsporen van zijn grootvader en naamgenoot treedt, is nog niet bekend.

Deze week viert De Jong het 65-jarig bestaan van het bedrijf. Op de taart die alle 130 werknemers kregen, prijkt een portret van Jaap en Manny de Jong van marsepein, het tweetal met wie het allemaal is begonnen. En, Gerard en Jan weten het zeker: „Zij zijn gelukkig gestorven. Ze zagen dat wij hun levenswerk hadden waargemaakt."

Zie ook Bilthoven's Bouwbedrijf b.v.

Artikelen in de bedrijvenmappen van de Historische Kring D'Oude School in De Bilt / Bilthoven


Aangepast op 20-07-2019
Webbeheerder:   Koppellaan 2