Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Leijenseweg

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Huizen en bewoners van de Leijenseweg
(uit adresboeken van De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐en ┘ geven twee onder een kap aan) 

De Leijenseweg is een zeer oude toegang tot boerderijen en bossen ten westen van de Soestdijkseweg. Op 24 juli 1903 werd de naam officieel nog eens bevestigd bij besluit van B&W. De schrijfwijze Leijenscheweg was, en die als Leyenseweg is ook wel in gebruik. Door de aanleg van De Leijen werd de loop van de weg gewijzigd. Het westelijke deel werd Rietveldlaan, terwijl de nieuwe noordelijke voortzetting Leijenseweg bleef. Raadsbesluit hierover op 30 september 1971.

In de beginjaren van de twintigste eeuw, toen de bebouwing langs de Leijenseweg steeds verder toenam, hebben de huizen verschillende malen nieuwe nummers gekregen.
 

ONEVEN NUMMERS
  Soestdijkseweg
 

Rechts de Soestdijkseweg richting station, vooraan het begin van de Leijenseweg in 1905,  zonder enige bebouwing. Alleen in de verte zijn de daken van de eerste villa's van Station de Bilt aan de Soestdijkseweg (Stationsweg) en de Prins Hendriklaan zichtbaar.

1 1911: villa, kavel  D1723, aanvrager W. van Domselaar, timmerman/aannemer; 1912: vervanging kap, aanvrager D.Knopper, ontwerp: T. Meijer, Utr. weg 99, De Bilt

1918,1920: oudnr 2 / 1922,1930: Gep. Kol.  L.C. van Kuyk, Gen. Majoor der art. b.d.  &  (1922) J.P.C.H. van Kuyk- Baronesse van Reede van Ter Aa  & (1922) Anna Elise Spies  &  (1922) Jantje Hermine van Kranenburg, h."Thelma",  T. 26471
1937,1951: Dr. J.A.P. Hille Ris Lambers, arts, tel. 2438 (1951)
2000: UBN Select BV wervings- en uitzendbureau
 

2006, nr 1 vanaf de Soestdijkseweg

3    ┐

1926: bouw hoofdgebouw en smederij. Al snel gevolgd door een garage (tussen smederij en het huis). In 1933 volgde een "electrisch gedreven benzinepomp".
1927,1930: oudnr 1a / 1934,1937: Auguste M.A.J. Sophie, mechanicien, autoherstelplaats, agent Minerva-automobielen (in 1929 samen met 1b Gebrs. Sophie, Auto-herstellers, Smeden, Autogarage), T. 26105  G. 19190  &  (1930,1934) Mevr. de Wed. J.A. Sophie - Koppers

Auto met chauffeur: Auguste Sophie werd bijvoorbeeld in de jaren dertig door jhr. van Merlen (die aan de Prins Hendriklaan 72 'Hawda'  woonde) gehuurd om diens auto te rijden op een vakantie naar de Dolomieten.

Auguste Sophie is in 1939 overleden waarna het bedrijf alleen werd voortgezet door Jacques Sophie. Het pand werd na de oorlog door Mevr. Sophie-Peters verkocht aan A. Emelaar, die er uiteindelijk in 1956 zelf zijn garage (eerder begonnen op Prins Hendriklaan 30) voortzette. Deze zette het zeker tot 1977 voort onder de oude naam garage "Bilthoven" (Datsun dealer).

Mevr Sophie-Peters verhuisde in 1976 naar de Leijen, waar ze in 1996 jaar 100ste verjaardag vierde.

1929,1956: Autogarage Gebr. Sophie, Auto's m/z. chauffeur. Luxe verh. en herstelpl. Smederij, lood- en zinkwerk, tel. 2105
1940,1976: Wed. N.L.J.R.M. Sophie - Peters
1981: I. Burchartz  &  H. Kok
nu Ceteon Management BV

Het verhaal van smederij en garagebedrijf Sophie staat op een eigen pagina.

1929-1930, met de vader van de broeders Sophie en een medewerker

  1929-1930, met Shell pomp

 2002, Horseland

5    ┘

1927: oudnr 1b / 1934,1940: Jac. J.E.M. Sophie, Installateur gas-, waterleiding en electr., lood- en zinkwerken, T. 26105  G. 19190 &    (1934) A.W. Wensveen  (in 1929 samen met 1a Gebrs. Sophie, Auto-herstellers, Smeden, Autogarage).

Jacques Sophie overleed in 1954. In 1956 werd het bedrijf door zijn weduwe, mevr. Sophie-Wensveen, overgedaan aan haar zoon, die het voortzette aan de Prins Hendriklaan 30 (samenwerking tussen L.A.J. Sophie en S.G. de Klein in Fa. S. G. de Klein & Co. of Garage De Klein). In 1969 trad L.A.J. Sophie uit die vennootschap.

1969: A. Emelaar
1981: Autobedrijf Nefkens, Peugeotdealer

Zoals boven vermeld werd het bedrijf in 1956 tot zeker 1977 voortgezet door A. Emelaar  In 1981 zat Autobedrijf Nefkens (Peugeot dealer) in het pand, maar in 1983 nam Dirk Knopper de zaak over en werd broer Jan bedrijfsleider. In Bilthoven, Utrecht en Zeist was men eertijds Citroën dealer. De garage bleef tot 1993. Vanaf 1990 woont Dirk Knopper zelf op dit adres en heeft vanaf 1978 een garage aan de Noordersluis in Utrecht.

2000: Horseland Ruitersport

7 1909: oudnr 2 / 1918,1920: oudnr 2a: D. Knopper
1922: oudnr 3 / 1927,1930: oudnr 1c / 1934-1951: T. Knopper, bode Bilthoven-Utrecht, T. 26366.  T. Utrecht 13568 (1929), Tel. 26366 (1934),  tel. 2366 (1951) &  (1922) D. Knopper, spoorwegbeambte (gaat naar nr 9)
1969,1981: M. Knopper-Schaap  &  (1969) E.Kroes
2000: ECR Services BV & Focus Kozijntechniek & Senioren Coaching Nederland & A&V Products VOF

1930: oudnr 1d, W. v. Loo
 

De Leijenseweg gezien vanaf de Soestdijkseweg rond 1932. Rechts op nr 4 het schildersbedrijf van Ekdom, links met het platte dak het autobedrijf Knopper. De witte poort links gaf met een trappetje  toegang tot nr 1. De bewoner, Kol.  van Kuyk, had het de buurkinderen van Sophie verboden er te spelen.
 
Kaart uitgegeven door Havekotte, Bilthoven. Poststempel 1933. Ook in De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 2, no 46. Ook groot beschikbaar.

2006:

9 1927,1930: oudnr 3, D. Knopper Jr. rijwiel- en motorreparatie-inrichting  &  (1927,1929) D. Knopper Sr. (overlijdt voor 1934, zie nr 35)

Zie de advertenties van D. Knopper

1934: C. R. ten Ham, Mr. Rijwielhersteller, Tel. 26351, Giro 117448

Zie de advertenties van ten Ham

1937,1951: A. Bakkenes, Rijwielh. tel. 2351 (1951)
1981: v. Eelen Culinaria
2000: Cafetaria Gyrosspecialist Smikkelhoek
11 1969: E. van den Berg - Feldeisen
1981: T. Renzenbrink
2000: V.Th.M. Hulskamp
  Prins Hendriklaan

Onderstaande arbeiderswoningen nrs 35 - 61 zijn allemaal afgebroken en in de jaren vijftig en zestig vervangen door eensgezinswoningen nrs 13 - 89, doorsneden door de nieuwe Meutelaan naar het Jachtplan.
35 1934,1940:  Wed. D. Knopper geb. M. van Doorn
 

Dit blok van acht arbeiderswoningen nrs 47 - 61 (op unieke foto uit het album van politieagent van Oudheusden), die ongeveer tegenover de Leijenseweg-school (nr 22) stonden op de plaats van kapper Strikker nu,  zijn eind 1885 / begin 1886 gebouwd (eigenaar R. de Rooy). Ruim voordat de villaparken van Bilthoven werden gebouwd. Ze allemaal afgebroken, met nieuwbouw nrs 13+

Links is nog (achter de witte was) het huis te zien van de wed.  Mie Knopper-van Doorn  (nr 35) dat dichter bij de weg, recht tegenover de ingang van de Middellaan stond. Daarachter begonnen de bosjes van K.F. Heijn.

47 1886: gebouwd
1909,1920: oudnr 4 / 1922-1930: oudnr 5 / 1934,1940: A. Klok, los arbeider, tuinman
49 1886: gebouwd
1909: oudnr 6, E. van Soeren
1920: oudnr 6, G. Klok
1922: oudnr 7, H. van Ginkel, los arbeider
1927,1930: oudnr 7, J. van Ginkel, los werkman
1934,1940: Wed. B. H. van Wilsem Vos
51 1886: gebouwd
1909,1920: oudnr 8 / 1922,1929 oudnr 9 /  R. Kok, metaalbewerker, los werkman
1930: oudnr 9 / 1934: J.F. van Ede, grondwerker.
1937: W. Woudenberg
1940: _ _
53 1886: gebouwd
1909: oudnr 10, H.J. Boers
1920: oudnr 10 / 1922-1930: oudnr 11, Gerrit van Kooten, los arbeider
1934: G. van Essen, bloemistknecht
1937,1940: J. van Essen
55 1886: gebouwd
1909: oudnr 12, G. Kuus
1920: oudnr 12 / 1922,1927: oudnr 13, R. de Ruig, los arbeider
1929,1930: oudnr 13, Mej. de Wed. de Ruig van Haren
1934: W. Wilsem Vos (zie nr 49)
1937: J. v. Woudenberg
1940: C. v. Os
57 1886: gebouwd
1909: oudnr 14, A. Steenbreek
1918,1920: oudnr 14 / 1922: oudnr 15, F.J. Jansen, Magazijnknecht, timmerman
1927,1930: oudnr 15, A. de Ruig, los werkman
1934,1937: G. Klok Jr., grondwerker (zie nr 49)
1940: C. de Ruiter
59 1886: gebouwd
1909: oudnr 16, J. Kok
1918: oudnr 16: Jac. de Neeling
1920: oudnr 16 / 1922: oudnr 17, A. Kamerbeek  &  (1920) J. de Neeling
1927: oudnr 17, W. van Soest, los werkman
1929,1930: oudnr 17, R. Kamerbeek, los werkman
1934,1937: H. Metz, opperman.
1940: P. Steenbeek
61 1886: gebouwd
1909: oudnr 18, T. van Kooten
1918,1920: oudnr 18, B. Hazeleger, Houtsjouwer
1922,1930: oudnr 19 / 1934,1937: wed. B. Hazeleger geb J.M. Cozijnsen, werkster
1940: nr 61a, J.J. Smits
 


Fraaie foto van de Leijenseweg met Inventum in de achtergrond tussen de bomenrij links. De foto is genomen ter hoogte van de Middellaan. Links de moestuinen van de acht arbeiderswoningen die daar stonden.

Ansichtkaart met poststempel 1933. Uitgave Havekotte, Bilthoven. Ook groot beschikbaar.

Linksonder: advertentie voor de verkoop van de nieuwe eensgezinswoningen in 1960.

2006:

nwnr 91 ~1939: gebouwd
1940,1969: H.A.G. Müller
1981: A.C. Bakker
nwnr
93 ┐
~1939: gebouwd
1940: G.J. Geefhuysen
1969: J.A.C. de Nooy 
1981: H.H. v. Herwerden
2000: A.J. Boersma Wilde de Ligny
nwnr
95 ┘
~1939: gebouwd
1940: J. Bronsdijk 
1969: A. Verburg 
1981,2000: W.P.L. Bouman 
nwnr
97 ┐
~1939: gebouwd
1940: N.M. van Rossum 
1969,1981: C. Overdijk
2000: D.A. de Jong & M.H.B.F. Lambie
 


2007, nr 97-99
 


1942, de pas nieuwe huizenblokken,
vanaf Inventum gezien

 
99 ┘ ~1939: gebouwd
1940,1951: E. Vorstman, tel. 3026 
1969: G.J. Geels 
1981: A. Zoetbrood - Boshuizen
2000: P.J.M. van Lun
  Tweede Brandenburgerweg
 'Links stonden een aantal zeer primitieve woningen van arbeiders van Van Boetzelaer, mogelijk nog met lemen vloer, een enkele woonkamer en een trap naar boven. Ze werden waarschijnlijk rond de tijd van de foto afgebroken. Vergelijkbare woningen stonden bij de Steenen Camer. Die werden door de brandweer onder grote belangstelling in brand gestoken.'

De eerste nieuwe huizen worden gebouwd aan de inmiddels verbrede 2e Brandenburgerweg. Gezien vanaf de Leijense weg met rechts het hek van Inventum. Op de achtergrond het nachtegalenbos waar later het RIVM zou komen. Links nog een oude schuur die snel het veld zal ruimen.

Foto ~1936: 100 Herinneringen..., no 72.

 In 1927 startten de gebroeders van den Ham een meubelmakerij aan de 2e Brandenburgerweg, iets ten zuiden van Inventum. De werkplaats stond temidden van de aardappelvelden. Later heeft een zoon het bedrijf met compagnon Tijdink als antiekrestauratie-atelier voortgezet.


101 1908: gebouwd
1915,1920: oudnr 20,  "Inventa", Fabr. v. instrumenten en electr. apparaten, tel. 6
1927,1930: oudnr 21/ 1934-2010: Inventum N.V., Fabr. v. electr. verwarmingsapp., T. 26405  G. 4322 (1929),  tel. 2641(1951)

Het verhaal van Inventum staat op een eigen pagina. In mei 2010 is de fabriek verbrand. Na sanering kwamen er nieuwe woningen.  
 

Uit een catalogus van 1921, een foto met een overzicht van de fabriek. Rechts boven de fabriek de kap van villa "De Leije" van toen directeur Hinlopen. Links loopt de 2e Brandenburgerweg.
2006, nr 101 - Inventum

  1909,1918: oudnr 22,  A. Vosmaer (directeur Inventum)
1918,1920: oudnr 22 / 1923: oudnr 23, J. Hinlopen, "De Leije", T. 6506 (Electrotechn. Ing. Directeur der N.V. Inventum), Tel. 6
1927: oudnr 23, Mevr. de Wed. Ir. J. Hinlopen, h. "De Leye"  &  Mevr. W. de Groot
1929,1930: oudnr 23, Th. van Waveren
Directeursvilla "De Leije" werd afgebroken voor uitbreiding van de fabriek.
103 1934: J.M.A. Eberson, Manége, Tel. 26057.
1940: P. v. Weelden
1951: Bilthovense Manége, R. den Ambtman,  tel. 2057
afgebroken in jaren zeventig en nieuwbouw kantoren, nrs 111 -115
 

Het is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk kijken we hier voor 1940 over de Leijenseweg naar de loodsen en fabriek van Inventum, met rechts de oude schaapskooi (?).

Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.

Tussen Inventum en het spoor lag ten zuiden van de Leijenseweg de Bilthovensche Manege. De NRC van 29 september 1927 meldt dat J.M.A. Eberson, eerder directeur van N.V. De Utrechtse Manege, een manege heeft geopend, voorlopig aan de Spoorlaan.

Manegehouder P. van Weelden verhuisde er rond 1938 van Middellaan 14 naartoe. Later was de manege van Roelof den Ambtman, een pikeur. De manege is in de jaren zeventig afgebroken.

Ansichtkaart ook groot beschikbaar.

 

105 1937: R. den Ambtman
1969: J. Advocaat
op terrein van de manege?
  Spoorlijn
 

Waterige foto uit 1961 van een onbewaakte spoorwegovergang, met rechts de Bilthovense manege, daarachter Inventum, en links boerderij Leijenhoeve.

Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.

De paarden wilden op weg terug naar de manege nog wel eens op hol slaan, met de angst dat ze gegrepen zouden worden door de trein. Afspringen was de boodschap, maar er is nooit iets gebeurd.

191 1918, 1920: oudnr 24 / 1922: oudnr 25, M. v. Dijk, Tuinknecht
1927: oudnr 25, H.G.H. Klomp, agent van politie
1929,1930: oudnr 25 / 1934,1969 J. Klok, arbeider, jachtopziener (vanaf 1934)
 

Drie arbeiderswoningen nrs 191, 193, 195, eigendom van de familie van Boetzelaer. In de oosthoek van Leijenseweg (Rietveldlaan) en de Waterige Weg (Koldeweylaan). Afgebroken rond 1970.

 

193 1918,1920: oudnr 26 / 1922-1930: oudnr 27 / 1934: T. v.d. Horst, besteller posterijen
1937,1969: E. Wallet
Wallet was streng gereformeerd. Hij ging niet ter kerke in de Julianalaan, maar liep 's zondag naar zijn ware kerk in Lage Vuursche.
195 1920: oudnr 28, J.W. Spelt
1922: oudnr 29, M. Davelaar
1927,1930: oudnr 29 / 1934: Willem Karssen, schilder
1937: Wed. W. Karssen en H. de Geest
1940: Mej. R. Karssen - de Geest
1969: P. v.d. Waerdt - Vos
  De Leijen
EVEN NUMMERS
  Soestdijkseweg
 

De Soestdijkseweg met de afslag van de Leijenseweg in 1925. De huidige woningen staan er al. De aansluiting is in dat jaar vernieuwd ivm het toegenomen verkeer, alhoewel daar op deze foto nog niets van te zien is.

Foto ~1925: 100 Herinneringen..., no 55.
 

 


 

Dezelfde afslag kort na de 2e wereldoorlog. Er is nog steeds geen gemotoriseerd vervoer te zien.

Foto 1946-1950:  Beeldbank Rijksarchief Utrecht nummer 8412

2006:

?1909: oudnr 1, Wed. J. Doornenbal (zie Soestdijkseweg 177) [onduidelijk waar dit huis stond, zij was mogelijk de moeder van Johannes Doornenbal die op de Leijenhoeve woonde en in 1909 naar Amerika vertrok]

2 1920: oudnr 1a / 1922,1951: J.F. Burgersdijk, gep. chef de bur. N.S., Giro 9165  &  (1922) P.A. Wondergem  &  (1927) A. Picnot  &  (1951) Mr. C.J. Veder
1969: G. Venema
1981: W.R.M. Woltjer
 


2006, nr 2

4    ┐   1911: dubbele villa, kavel D2023, aanvrager: T.Meijer (aannemer in De Bilt); in 1912 nog aanvraag door dezelfde voor de bouw van twee schuurtjes

1918: oudnr 1, J.B. Lambeek Jr., Architect.
1920: oudnr 1 / 1922,1951: Jan Ekdom, Huis- en Decoratieschilder, T. 6637 (1922), Tel. 26137, Giro 94989 (1934), tel. 2137 (1951)
1969: W.H. Oudhof
1981: F. Kebede Lammertse
schildersbedrijf J. Ekdom
2000: J. van Egten & A.M. de Rijk & E. Edelbroek
 


2006, nr 4-6


werkplaats van Ekdom

 
6    ┘ 1918: oudnr 3, H.F.J. Nolthenius, Boschzicht
1920: oudnr 3 / 1922,1927: W.M.J. Poelman, werktuigk. Ir., "Boschzicht" (1922),  "Indico" (1927)
1929,1940: J.A. Hulzebos, tuinman (1929), Hoofd-lnspecteur Verz. Mij. (vanaf 1934)
1969: J.J. Henning
1981: Jan Ekdom en Zn. B.V., Schildersbedr.
8    ┐ 1918,1920: oudnr 5 / 1922:  C.J. Willekes, Boekhouder der fabriek "Inventum",  "Adriana"  &  (1922) A.J. Willekes-Pluygers
1927,1930: R. Jut, kantoorbediende
1934-: Dirk Kraaikamp, postbode,  tel. 3595 (1951) &  J. Kraaikamp, Gedipl. Kraamverzorgster.
1969,2000: E.J. Kraaikamp & Zn
 


2006, nr 10-8

10  ┘ 1918,1920: oudnr 7 / 1922-1927: J.C. Rademaker, Koopman, brandstoffenhandelaar, h. "Zeldenrust", T. (65)49, Giro 60883 (zie Koppellaan 10)
1929,1930: B. Beekes, ploegbaas N.S.
1934: Mevr. Wed. H. J. de Jongh-Aartsen Tuyn
1937,1940: K. Hofman
1969: A.M. Hofman
1981: D. Kraaikamp (komt van nr 8)
12 1920: oudnr 9, Wed. H.C. Schregardus  "Bona Vista"
1922: H.W. van Tricht, Leeraar Lyceum Zeist   "Den Olm"
1927: Th. Schraag, Dameshoeden
1929,1940: W. Schipper, Dames- en Heeren- en Uniformkleermaker, Tel. 26653.  (Maakte o.a. uniformen voor de Rijkspolitie)
1951: Kleermakerij "Modern"  tel. 2653
1969: H. Ettekoven
1981: P.J. Rademaker
2000: dierenarts H.C.M. Boorn-van Bekhoven
 


2006, nr 12

  Prins Hendriklaan
 

De Leijenseweg gezien naar de Soestdijkseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Prins Hendriklaan. Rechts op de hoek bakkerij Roodvoets (Prins Hendriklaan 44), iets verder de benzinepomp van Sophie.

Kaart, uitgegeven door Bangma's Alg. Boekh. N.V. Bilthoven. Poststempel 2-1-1952. Ook groot beschikbaar.

 

14 1927: Werkplaats van C.C. van Westrheenen (woonde zelf ernaast op Prins Hendriklaan 61)

Zie het verhaal van van Westrhenen

1951-: Aannemersbedrijf J. de Jong  tel. 3045

Zie het verhaal van Bouwbedrijf De Jong
 
14a 1927: Ed. C.F. Gouverneur, magazijnchef
1929: C.A. Loggers, vertegenwoordiger
1930: _ _
1934: Mej. M.H. Reijers
1937,1951: J. Thomas, Hfd. Empl. PTT, tel. 3511
1969-: A. Broek
16 1922: in 1921/22 liet Matthijs Jan Meijers (broer van boerin Meijers van de Leijenhoeve)  een woonhuis en melkinrichting bouwen. Hij huwde in 1922 huwde met Catharine Gelder uit Apeldoorn. Matthijs was niet een gemakkelijke man en had geen goede contacten met de boeren in de omgeving. Daarom moest hij  elke dag de melk met een T-Ford uit Maurik in de Betuwe halen om die vervolgens in Bilthoven uit te venten. Later heeft hij de melkhandel overgedaan aan zijn zwager Jan Kraal, die hem weer verkocht aan zijn zwager Hendrik Noordermeer (beiden waren gehuwd met zusters van Matthijs en Luitje Meijers)
 


Het huis vlak na de bouw, met Catharina van Gelder, vrouw van Matthijs Meijers. Rechts de etalage van de melkzaak
Fotoarchief W.H. Westeneng, Soest.

16     J.Ph. Holtzschue, Sigarenfabrikant
16a   J.C. v.d. Waals
16b   M. Meijers
16c   Nieuwenhuis
1927,1930: M.J. Meijers, melkhandel  &  C.R. ten Ham, rijwielhandel, T. 26351  G. 117448  &  (1930) A.J. Schrooten

Zie de advertenties van C.R. ten Ham

1934,1940: H. Noordermeer, melkinrichting  &  Kl. Horsman, groenten- en fruitdienst, Tel. 26846
Hendrik Noordermeer kwam van boerderij de Voorst waar hij tot 1917 boerde. Rond 1940 is hij naar Jutphaas vertrokken om daar weer een veehouderij op te zetten.
1951: K. Horsman, Aardapp.,- gr.- en fr.h., tel. 3501
1953-heden: A.C. van Hugten
in 1963 werd van Hugten Fiat dealer, in 1998 Opel dealer
nrs 16 en 18 nu Opel garage M.J.W. van Hugten BV

Zie de geschiedenis van Van Hugten op een eigen webpagina van het bedrijf

Het rietgedekte huis rechts is nr 16, gebouwd in 1922

18 1927: E. van Gich, handelsreiziger (gaat naar Spoorlaan 62)
1930: L.J. v. d. Hoeven
1934,1951: D. Knopper, Rijwiel- en Motorhersteller, Tel. 26563 (1934), tel. 2563 (1951) (D. Knopper jr, komt van nr 9)

Zie de advertenties van D. Knopper

1969: C. van der Puil
1981: G. v. Spankeren - Zwart
gesloopt in 1972, is nu deel van Opelgarage M.J.W. van Hugten BV
2000: M.J.W. van Hugten & Autobedrijf Van Hugten BV
 

Leijenseweg 18 en 16, tijdens de sloop van nummer 18  en opstallen erachter, in 1972.

20 1922,1951: Joh. v. Spankeren, kruidenier, T. 26258 (1929), tel. 2258, Giro 196324  &  (1934) R. van Spankeren
1969: A.G. van Spankeren - van Westrhenen
1981: A.J. v.d. Houdt
Toen de woning leeg kwam heeft de Instrumentenfabriek Smitt  er  tot 1984 nog een ontvangstruimte en een laboratorium in gehad.
20, 2000: R.W. van Hugten
20a, 2000: Corine's beauty corner
 
  Middellaan
22 1919-1956: Openb. School voor gewoon onderwijs (7 leerjaren)  &  (1927) Correspondentschap van de Openbare Leeszaal te Utrecht gevestigd in de Openb. School
1927-1974: ULO / Mavo School
1980-1984: Rudolf Steinerschool
1984-1991: leegstand en gekraakt, in 1991 door brand verwoest

Het verhaal van de Leijenseweg school staat op een eigen pagina.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in 1944 in de school evacués uit Arnhem en omstreken ondergebracht. Lees het verhaal van Cor Loen die als jongen van 11 in de school de hongerwinter doorkwam.
 


1919. De Leijensewegschool vlak na de bouw van de eerste vier lokalen.
Aan de Middellaan rechts van de school staat nog geen enkele woning.
Het slootje voor de school werd waarschijnlijk al snel gedempt met het oog op
alle spelende kinderen. Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.
De foto is ook groot beschikbaar.

  Spoorlaan
 
24 1909: oudnr 3 (moet nr 1 zijn) /  1918,1920: oudnr 11:  E. Altena, landbouwer  & (1918,1920)  H. v.d. Kemp,  "Lindenhoeve"
1927,1934: B. de Geest, tuinman, h. "Lindehoeve"
Boerderij de "Lindenhoeve", eertijds "Eikelestein", zie kadastrale kaart 1832,  afgebroken in 1936

Het verhaal van Eikelestein /  Lindenhoeve staat op een eigen pagina.

Onderstaande huizen zijn eind dertiger jaren gebouwd op de plaats van de afgebroken boerderij .

nwnr 24   ┐ 1940: _ _
1951: B. Bouwes  tel. 2947
1969: C.H. Fokkinga-Berghuis
1981: F.J. Hornstra
2000: W. LIgtvoet
 


2006, nrs 30-28, 26-24-Spoorlaan 41

nwnr
26   ┘
1940: J.R.P. Geill
1969-1981: M. Idsinga - Fennema
nwnr
28   ┐
1940: J.N. Paro
1969: L.H.C. van der Bijl
1981: fam. Galesloot
2000: V. de Vries
nwnr
30   ┘
1940: L. v. d. Linde
1981: J. Braun
2000: C.C.M. Moonen
nwnr
32   ┐
1940: S. LuiksC. de Jong
1969-1981: G.D. Lukkien (komt van Spoorlaan 62, zie aldaar)
nwnr
34    |
1940: P.J. Boudier
1969,1981: A. van der Schaaf
2000: H.L. Stubbe
 


2007, nrs 36-34-32

nwnr
36   ┘
1940: S.C. van Wijnen  &  Mej. N.J.A. Timmers
1951: K.A. Bangert  tel. 2283
1969: M. de Pree
1972-: Ir. J.L. de Kievit
  onderstaande boerderijen en woningen zijn tot boerderij "De Voorst" allemaal afgebroken en door woningen, politiebureau en brandweerkazerne vervangen.

nr 38, 1981: Gemeentepolitie
 


2007, voormalig politiebureau

nr 40, 1981: Brandweer
nr 42, 1981: Postduivenver. De Nieuwe Tijd

26 1891: oudnr Leijenscheweg B365, J. Doornenbal, landbouwer
1909, oudnr 1: wed. J. Doornenbal (huisnr moet 3 zijn), kavel D 675
1909 / 1920: oudnr 13 / 1922-1937 A(rie).C. Westeneng  "Leyenhoeve", landbouwer, veehouder & (1918,  H. Werkhoven) & (1918, Mej. T. Woudenberg
1940: nieuwnr 42, Mej. Wed. A.C. Westeneng, geb. L(uitje).M. Meyers pachtte na het overlijden van haar man de boerderij van 1939 tot 1954 en werd er toen samen met het gezin van haar zoon door eigenaar baron van Boetzelaer uitgezet
1969: nieuwnr 42, H.T. Bos
Afgebroken in 1975

Het verhaal van de Leijenhoeve staat op een eigen pagina.
 

Boerderij  Leijenhoeve in 1938

 

  Spoorbaan. Het gebied over de spoorbaan bestond tot 1970 uit weilanden, akkers, heide en hakhoutpercelen. Zie Lies Haan, "De Leijen I", Biltse Grift 14.3 (2005)
 

Zeer mooie foto van de spoorwegovergang uit 1959, met rechts boerderij Leijenoord, en daarachter boerderij de Voorst.

Foto: J.G.C.van de Meene
Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.

28 1912: kavel D675, aanvraag sloop/nieuwbouw woonhuis (voorhuis) met veestal, "Leijenoord", door C.W.Th. Baron van Boetzelaar van Dubbeldam, ontwerp van T. Meijer (aannemer in De Bilt).

?1909: oudnr 5, W. Dorrestein
1918: oudnr 15,  M. van Rootselaar, Leijenoord
1918,1920: oudnr 15 / 1922,1940 / 1969: nieuwnr 52,  Hendrik. Westeneng,  h. "Leijenoord", landbouwer, veehouder (vanaf 1917 tot 1932, vervolgens zoon Jacob (Job) Westeneng tot 1979; Hendrik was gehuwd met Reijertje Meijers en een broer van Arie Westeneng op de "Leijenhoeve"). Boerderij "Leijenoord" werd afgebroken in 1979.

Het verhaal van Boerderij Leijenoord staat op een eigen pagina.
 

Boerderij "Leijenoord" in volle breedte. Foto uit de jaren zestig. Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt.

Hier konden toen nog allerlei boerderijproducten gekocht worden. In een apart schuurtje. Daar was ook een papegaai die zei "Ze komt zo hoor!" en "Met je fikken overal afblijven!"  Er stonden fruitbomen en bessenstruiken.

  Van Ooijensteeg (ook wel Van Ooijenpad), na 1969 Kees Boekelaan. Tussen 1805 en 1857 waren de landerijen van hier tot aan de Jan Steenlaan (toendertijd Dwarsweg) in het bezit van de familie van Ooijen.
 

Rond 1970, begin van de Kees Boekelaan (eerder de Van Ooijensteeg) en boerderij De Voorst.

30 1909: oudnr 7, wed. G. Voskuil
1918: oudnr 7a / 1920: oudnr 17 / 1922:  G. v. Lunteren, Landbouwer, h."De Voorst"  (als nr 7a) & (1918, J. Woudenberg?)
1927,1929: H. Noordermeer, landbouwer, veehouder, h. "De Voorst"  ging naar Leijenseweg 16 om daar een melkhandel te beginnen
1930,1937 / 1940: nieuwnr 62, St. Dorresteijn , landbouwer, Giro 162944  &   Wed. v. Eck
1969: nieuwnr 62, J. Dorresteyn - van Eck  ook bewoond door de wed. Floor in de jaren voor de renovatie; "De Voorst" had de slechtste conditie van de drie resterende boerderijen, maar bleef behouden.
1977-1990: Rietveldlaan 62, Mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester

Boerderij "de Voorst". In  1807 werd deze boerderij door de Utrechtse burgemeester Nicolaas Theodorus van der Voorst van zijn moeder geërfd, wat de naam verklaart. Nieuwbouw in 1823? In het begin van de twintigste eeuw was de pachtboerderij in het bezit van G.L. baron van Boetzelaer. In 1976 is de boerderij verbouwd tot woning voor burgemeester Mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten en heeft als zodanig dienst gedaan in diens ambtsperiode tussen 1977 en 1990. Daarna particulier bewoond, Rietveldlaan 62.

Boerderij De Voorst nog met groententuin.


?1969: nieuwnr 68,  H. J. Jansen  &  A. Klok
32   ┐ 1909: oudnr 9 / 1918,1920: oudnr 19 / 1922-1934: T. Rijkse, landbouwer (-1927), veehouder (1930-)
1937: B. Th. v. d. Vijsel
1940,1951: nieuwnr 72, C.G. v. Kasteel  &  (1940) B. v.d. Vijsel, De Champignonhoeve  tel. 3193
1969: nieuwnr 72, A. Pijpers  &  C. Pijpers
Kees Boekelaan 8
2007: gesloopt
 

De Champignonhoeve was oorspronkelijk geen boerderijtje maar een schaapskooi die hoorde bij boerderij Eik- en Heilust (zie kadastrale kaart van 1832), de laatste boerderij aan de Leijenseweg, die al rond 1900 is afgebroken. De schaapskooi is rond 1795 verbouwd tot een dubbele daggelderswoning, de twee deuren zijn nog mooi op deze oude foto te zien. De Champignonhoeve heette later "Eikenlust" en lag wat afgelegen in het bos als Kees Boekelaan 8. Helaas is de woning zonder slag of stoot in 2007 gesloopt.

Foto Ellen Drees.

34   ┘ ?1909: oudnr 11, A. Ch. Smits
1918,1920: oudnr 21 /  1922,1937 / 1940: nieuwnr 80: J. Termaten, arbeider  &  (1940) B. de Jong
36 1922,1927: J. van Drie, arbeider
38 1937: _ _

Omnummeringen (niet genoemde nummers zijn onveranderd):

heden voor 1920 1920  1922 1927 - 1930 >1940
1 - 2 1 1 1
3 - - - 1a 1a
5 - - - 1b 1b
7 2 2a 3 1c 1c
9 - - - 3 3
47 (nieuwbouw) 4 4 5 5 5
49 (nieuwbouw) 6 6 7 7 7
51 (nieuwbouw) 8 8 9 9 9
53 (nieuwbouw) 10 10 11 11 11
55 (nieuwbouw) 12 12 13 13 13
57 (nieuwbouw) 14 14 15 15 15
61 (nieuwbouw) 16 16 17 17 17
101 (inventum, gesloopt) 20 20 21 21 21
  22 22 23 23 23
191 (gesloopt) 24 24 25 25 25
193 (gesloopt) 26 26 27 27 27
195 (gesloopt) 28 28 29 29 29
2 - 1a 2 2 2
4 - 1 4 4 4
6 - 3 6 6 6
8 - 5 8 8 8
10 - 7 10 10 10
12 - 9 12 12 12
24 (lindenhoeve, gesloopt) 3 11 24 24 -
(leijenhoeve, gesloopt) 1 13 26 26 42
(leijenoord, gesloopt) 5 15 28 28 52
de voorst,
Rietveldlaan 62
7 17 30 30 62
(champignonhoeve, gesloopt) 9 19 32 32 72
(gesloopt) 11 21 34 34 80
(gesloopt)     36    
(gesloopt)       38  

Aangepast op 20-07-2019
Webbeheerder:  Koppellaan 2