Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2000 en eerder

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

 

1999
Bewonerscommissie
Middellaan

Roel de Jong neemt het initiatief om tot een buurtcommissie/buurtcommittee voor de Middellaan te komen, en meldt dat aan de gemeente. Die juicht dat toe, maar suggereert ook een commissie voor een groter gebied.

1997
Rioolproblemen
Spoorlaan

Marcel Flipse schrijft namens een groot aantal bewoners van de Spoorlaan een brief aan de gemeente waarin hij attendeert op het slecht functioneren van het gemeentelijk riool in de Spoorlaan. De gemeente vraagt het Amersfoortse ingenieursbedrijf DHV om advies.

1994
Verkeersintensiteit
gemeten

BBC (3 mei 1994). In het onderzoek naar de verkeersintensiteit op het traject Hertenlaan-Tweede Brandenburgerweg zal ook de verkeerssituatie in de Spoorlaan worden betrokken. De doelstelling van de uitvoering van de maatregelen in het kader van het verkeersstructureringsplan zijn: (1) Het weren van doorgaand verkeer op de route; het concentreren van het gemotoriseerde verkeer op structuur_ en wijkontsluitingswegen; (2) het voorkomen van sluipverkeer op de wijkontsluitingswegen.
Het onderzoek zal crica f 35.000 gaan kosten. De gehele raad was verheugd over het opnemen van de Spoorlaan in het project en ging in de vergadering van donderdag 28 april 1994 akkoord met het beschikbaarstellen van het krediet.

1993
Sluipverkeer beu

BBC (14 mei 1993). Bewoners Spoorlaan zijn het sluipverkeer voor hun deuren beu.
Het vooruitzicht van twee extra stoplichten op de Soestdijkseweg is voor de meeste automobilisten  genoeg reden al bij ter hoogte van de Bilste Spoorlaan, letterlijk, de wijk te nemen. "En dat zijn we als bewoners behoorlijk beu", gaf bewoner Van der Mark de politiek gisteravond te verstaan.
Het gaat de hele dag door en er wordt bovendien veel te hard gereden, klaagde de bewoner van de Spoorlaan. De overlast wordt volgens hem overigens niet alleen veroorzaakt door het verkeer van over het spoor. Bewoners van De Leijen die in winkelcentrum De Kwinkelier boodschappen doen - 'En dat zijn er nogal wat' - gaan ook over de Spoorlaan. Het probleem op de Spoorlaan is niet nieuw. In 1987 stelde het toenmalige gemeentebestuur eenrichtingsverkeer in om het sluipverkeer te weren. De rust keerde weer in de laan langs het spoor, totdat de Hoge Raad de beslissing van de gemeente in 1991 vernietigde en er opnieuw van twee kanten de Spoorlaan kon worden binnengereden. Van der Mark dringt aan op snelle maatregelen. Het doel is drieledig, vindt hij: "De onoverzichtelijkheid bij het Emmaplein wordt aangepakt, het sluipverkeer kan niet meer door naar de Hertenweg en de Spoorlaanbewoners zijn weer tevreden bewoners".

1991
Vernietiging

Op 8 maart 1991 wordt een besluit van de gemeente vernietigd door de Hoge Raad en bij koninklijk besluit. Het gaat om de afsluiting voor uitgaand autoverkeer van het stukje Spoorlaan tussen de Koppellaan en de Leijenseweg, zoals dat op 16 januari 1987 door de gemeente is besloten, met de bedoeling om sluipverkeer tegen te gaan. Hiertegen zijn ir. J.M. de Waard, H.J. Nagtzaam en A.C. Hekker in beroep gegaan, met het argument dat dit de enige veilige zuidelijke uitgang van de wijk is. En met succes. 

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2