Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2009

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2009

Witte Kerst

Het is lang geleden dat er zoveel sneeuw is gevallen. De wijk ziet er prachtig uit. (20 december 2009)

Spoorlaan 24

Op 17 december 2009 heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in de juridische procedure die de omwonenden hebben gevoerd tegen de op 25 april 2008 door de gemeente verleende bouwvergunning voor drie woningen op dit perceel. Hoewel de Wet Ruimtelijk Ordening gemeenten verplicht om bestemmingsplannen tenminste eenmaal per tien jaar te herzien, heeft de wet daaraan geen sanctie verbonden. De gemeente mocht de vergunning dan ook verlenen op basis van het op dat perceel toepasselijke, zeer gedateerde bestemmingsplan van 1960. De bouwaanvraag voldeed daar in alle opzichten aan. De rechtbank heeft niet inhoudelijk geoordeeld over het argument dat de nieuw te bouwen woningen niet voldoen aan een zeer specifieke bebouwingskarakteristiek van hoekwoningen in dit deel van Bilthoven-Zuid, namelijk de gerichtheid naar de hoek en niet naar een van de beide zijstraten. De gemeente mocht afgaan op het advies van de welstandscommissie nu niet is gebleken dat dit onzorgvuldig tot stand is gekomen en de omwonenden geen tegenadvies  hebben overgelegd, aldus de rechtbank. (december 2009)

Start wijkrenovatie
11 januari 2010

Eindelijk is het zo ver! Op 11 januari zal het eerste asfalt worden weggehaald, en is de start van de wijkrenovatie een feit. De week ervoor zullen al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Vervolgens zal het werk geleidelijk uitgevoerd worden. Te beginnen bij de Spoorlaan (die vanaf dat moment geen doorgaande weg meer zal  zijn). waarna wordt toegewerkt naar de Leijenseweg. De aannemers hopen rond de bouwvak in de zomer klaar te zijn. Op 14 december is de planning door de gemeente huis-aan-huis verspreid.

Bij de werkzaamheden zal steeds een stuk asfalt en onderlaag van circa 200 m lengte worden weggehaald, waarbij de onderlaagverharding wordt vervangen.  Een groot deel van deze 200 m zal daarom goed toegankelijk blijven, terwijl daarbinnen in een opschuivend stuk van ca 40 m de rioolaansluitingen worden vernieuwd (u zult gevraagd worden het riool een aantal uren niet te gebruiken). Als dat achter de rug is volgt meteen de nieuwe bestrating. Alleen rond het pleintje van Kruislaan en Prins Hendriklaan zal het hoofdriool geheel vernieuwd worden; elders blijven deze werkzaamheden beperkt tot kleinere reparaties. Dat betekent gelijktijdige werkzaamheden op zo'n drie punten.

Ruim voor kerstmis zullen de aannemers en de gemeente alle bewoners van de wijk schriftelijk informeren over de globale gang van zaken. Daarna zullen bewoners tijdig schriftelijk worden geÔnformeerd wanneer hun deel van een laan aan de beurt is. Voor vragen kunt u het beste direct contact opnemen met de hoofduitvoerder. Bekijk het het renovatieplan (het bestuur beschikt over nog gedetailleerder kaarten). (23 november 2009)

Cultuurhistorisch onderzoek

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan zal er in opdracht van de gemeente een cultuurhistorisch onderzoek worden uitgevoerd door specialisten van Vestigia. Voor zowel Bilthoven-Noord als Bilthoven-Zuid. We zullen daar als wijkvereniging bij betrokken zijn. Het eindrapport wordt in de loop van december verwacht. (4 november 2009)

Hier alvast een kaart van de wijk met bouwperioden van de huizen. Rood (1900-1910). oranje (1910-1920). geel (1920-1930). groen (1930-1940). en grijstinten na 1950 met zwart (1990-2010). (24 oktober 2009)

Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage

Op 1 oktober 2009 is het ontwerp bestemmingsplan Bilthoven Zuid, waar Wijk Vogelzang deel van uitmaakt, ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Tot en met woensdag 11 november kunnen reacties worden gegeven. Hier zijn de stukken ook:

Toelichting ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid download
Voorschriften ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid download
Plankaart ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid -  Noord download

Plankaart ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid - West download

Plankaart ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid - Zuid download

Inmiddels is de zienswijze van de wijkvereniging op het bestemmingsplan naar de gemeente gestuurd. (1 oktober / 10 november 2009)

Spoorlaan 48

Op 28 oktober 2009 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de juridische procedure die de omwonenden hebben gevoerd tegen de op 29 oktober 2007 door de gemeente verleende bouwvergunning voor de twee onder ťťn kap woningen op dit perceel. Deze uitspraak was helaas negatief voor de omwonenden, met name omdat de argumenten die er uiteindelijk echt toe deden (de van de bouwaanvraag afwijkende kadastrale perceelafmetingen) niet reeds in de bezwarenprocedure naar voren waren gebracht.
Hoewel inmiddels vaststaat dat de woningen te dicht bij de perceelgrens met Koppellaan 1 zijn gebouwd, heeft de gemeente op 10 september 2009 besloten daar niet tegen op te treden, aangezien de belangen van de omwonenden niet opwegen tegen de belangen van de nieuwe bewoners.
Wel heeft de gemeente geweigerd een vergunning te verlenen voor de bouw van bergingen aan de zijkant van de beide woningen. Ook is de bouw van een overkapping aan de rechter woning kort geleden stilgelegd, omdat daarvoor geen vergunning was aangevraagd, laat staan verleend. (november 2009)

Aanbesteding van de renovatie

De aanbesteding van de renovatie is achter de rug, en het resultaat zal naar verwachting in de loop van week 46 bekend worden gemaakt. De werkzaamheden zullen begin 2010 starten en zo mogelijk al voor de bouwvak worden afgerond. Er is afgesproken dat de planning van de werkzaamheden (en dus de overlast die daarmee gepaard gaat) tussen de aannemer, de gemeente en de wijkvereniging zal worden besproken. Binnenkort hopelijk meer daarover. (6 november 2009)

Inmiddels is bekend dat de aannemers Meijerink, Scherrenberg en Agterberg de renovatie gaat uitvoeren. Op maandag 23 november is er een eerste overleg tussen de gemeente,  aannemers en de wijkvereniging. Onze renovatiecommissie zal weer gereactiveerd worden en de werkzaamheden nauwlettend gaan volgen. (20 november 2009)

Boom op auto

Een stevige herfststorm woei op 18 november een boom om op de grens van Koppellaan 1 en Spoorlaan 48. Hij kwam op een auto terecht. De brandweer kwam er aan te pas om de boom weg te zagen. (18 november 2009)Geslaagde Dutch Party

Iedereen had wat meegenomen en aangeboden om de "Dutch Party" tot een succes te maken. Met statafels, partytenten, stoelen en tafels en een barbecue stond de entourage snel klaar. Zo'n zestig wijkbewoners kwamen in uitstekende stemming, met flessen wijn en prachtige schalen eten naar het pleintje en hadden een gezellige avond tot het donker viel. Het was precies op de 9e verjaardag van de wijkvereniging, want op 29 augustus 2000 hadden Wijnand Mebius en Roeland de Jong de statuten van de vereniging bij de notaris getekend. En het begin van de langbevochten renovatie. Als die klaar is, dan komt er een spetterend feest beloofde het nieuwe bestuur. (30 augustus 2009)

Werkzaamheden Kruislaan/PHlaan

Deze week werden we opgeschrikt door de start van werkzaamheden op het pleintje van de Kruislaan en de Prins Hendriklaan. Navraag bij de gemeente leerde dat Eneco uit eigener beweging (?) aan de slag is gegaan om voorafgaande aan de renovatie gasleidingen te vernieuwen. Noch de gemeente noch de wijkvereniging zijn daarover geÔnformeerd (doel, duur, etc). Het is inmiddels duidelijk dat de komende maanden in de hele Prins Hendriklaan en de Kruislaan de gasaansluitingen worden vernieuwd. Laten we maar zeggen dat het een passende entourage creŽert voor het wijkfeest, dat zaterdag gewoon doorgaat op het plein. (25 augustus 2009)

Naar een nieuw Bestemmingsplan

 

In onze wijk zijn nog steeds oude tot zeer oude bestemmingsplannen geldig. Daardoor was er van alles mogelijk dat in strijd was met het karakter van de huidige wijk. Door de inzet van de wijkvereniging heeft de gemeenteraad in september 2008 een voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan genomen, dat er in april 2009 moest liggen. En het is er nu, als bestemmingsplan Bilthoven-Zuid. Het betreft niet alleen onze Wijk Vogelzang, maar ook het oude centrum aan de andere kant van de Soestdijkse weg, Overbos, Jachtplan en Tuindorp. Uiteraard zullen de voorstellen goed bestudeerd worden, inspraak is mogelijk tot 5 augustus. Informatie is te vinden op de bestemmingsplanwebsite van de gemeente. Hier zijn de belangrijkste stukken:

Toelichting voorontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid download
Planregels voorontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid download
Plankaart voorontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Zuid download
(8 juni 2009) Aanvullingen planregels (9  juli 2009)

Na voorbereiding in de bestemmingsplancommissie is hier de reactie van de wijkvereniging op het ontwerp bestemmingsplan. (20 juli 2009)

Wijkfeest

Houd zaterdag 29 augustus vrij voor het wijkfeest! Vanaf 17.00 is er op het pleintje van de Kruislaan en de Prins Hendriklaan een "Dutch party". Een mooi moment om de vakantie ervaringen uit te wisselen en ons te verheugen op de komende wijkrenovatie. Kom met stoelen, drinken en een gerecht naar het pleintje, wij zorgen voor wat tafels, partytenten en een barbecue. Het nieuwe bestuur zal zich op het feest natuurlijk graag aan u voorstellen. Fijn als u mee wil helpen met het feest, of daar leuke ideeŽn over heeft. Meld dat dan even bij een bestuurslid (zie linksonder).

Historie wijkvereniging op de site

Uit het archief van de vereniging is geput om ook het nieuws uit de eerste jaren te presenteren op de website. Foto's van wijkfeesten uit die periode zijn meer dan welkom!

Nieuw bestuur

Op de algemene ledenvergadering zijn voorzitter Marcel Flipse en penningmeester Helen van Bekhoven met bloemen afgezwaaid. Een nieuw bestuur is aangetreden met de oudgedienden John van Deemter en Els Bonten, de nieuwe voorzitter Gerrit Bloothooft, secretaris Tjeerd Mijnster, penningmeester Koos Verhoeff, en Reina Everaars-Katerberg. Het bestuur is op volle sterkte om de wijkrenovatie tot een goed einde te brengen en een goed bestemmingsplan te realiseren. De vergadering keurde ook het financieel verslag over 2008 goed, en dronk het nieuwe bestuur in. (29 juni 2009)

Algemene ledenvergadering

Wat later dan gebruikelijk, wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering dit jaar gehouden op donderdag 29 juni, om 20.00 in Koppellaan 2. De weersvooruitzichten zijn zodanig dat het in de tuin zou kunnen! Op de agenda staan de lopende zaken van de wijkrenovatie en de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan, en een gedeeltelijke vernieuwing van het bestuur. Allen hartelijk welkom!

Spoorlaan 24 kort na de bouw in 1919

Door onze mooie website komen er soms oude foto's uit de lade, waardoor we weer een klein stukje wijkgeschiedenis kunnen toevoegen. Zo kregen we van Jan Buys de onderstaande foto uit 1919 van Spoorlaan 24, dat is vijf jaar na de bouw.

Het verhaal bij de foto is bijzonder, want het hoort bij het ontwerpen van de Technische Hogeschool in Bandoeng - het eerste gebouw voor hoger onderwijs in Nederlands IndiŽ - door Henri Maclaine Pont. Deze was tussen 1915 en 1919 in Bilthoven gevestigd (mogelijk bij W.P. Maclaine Pont aan Prins Hendriklaan 9). De opdracht werd door drie bouwkundig tekenaars uitgevoerd die in de winter van 1918-1919 in pension waren in Spoorlaan 24. Op de foto poseren ze voor het huis, van links naar rechts: H. Buys uit Capelle aan de IJssel, A. Heemskerk uit Rotterdam en A.J.C. Vernac uit Den Haag. Het huis heette indertijd Jolly Home zoals op de gevel te zien is. Pikant is dat het huis tegenwoordig in de verkoop staat, nadat het eerder voor sloop en appartementbouw was bestemd. De foto is ook groot beschikbaar. (19 mei 2009)

Renovatieplan gepresenteerd

Op 23 april kwamen zo'n 40 wijkbewoners naar het Witte Centrum om te kijken naar het pre-finale plan voor de wijkrenovatie. Er was een toelichting door Theo van den Hurk van de gemeente en van Erik Eilander van het bureau Copier, dat de renovatie voorbereid. De aanwezigen waar erg tevreden met het voorstel. De gemeente is bereid om te bestraten met gebakken klinkers, zogenaamde waaltjes, wat de uitstraling van de wijk zeer ten goede zal komen. De wegbreedte wordt overal verkleind van 6 meter naar 4.60 meter, wat regel is voor een 30 km wijk. Vooral over de Middellaan, waar tweezijdig parkeren weinig ruimte laat voor een stoep, was discussie of hiervan toch niet afgeweken kon worden. Eenrichtingsverkeer zou ook een oplossing zijn, maar dat heeft op zijn beurt weer veel bezwaren. De ontwerpfase zal voor de zomer worden afgerond, en dan duurt het nog enige maanden voordat de aanbesteding rond is. Naar verwachting gaat eind oktober de spade in de grond. Hoe lang de renovatie gaat duren is moeilijk te zeggen, maar het kan wel eens een jaar worden. De werkzaamheden gaan gefaseerd aangepakt worden.

Bekijk het renovatieplan in alle detail! (opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gemaakt zijn hierin nog niet verwerkt)


(24 april 2009)

Spoorlaan 48 te dicht op erfgrens gebouwd

Wat we natuurlijk zelf allang wisten en gemeten hebben, is nu door het kadaster officieel  bevestigd. Het huis op Spoorlaan 48 staat op 2.35 m van de erfgrens met Koppellaan 1, terwijl dat minstens 2.50 m moet zijn. Dit betekent dat de gemeente verzocht wordt om de vergunning voor de bouw alsnog te weigeren - ook al staat het huis er inmiddels al.
(16 maart 2009)

Gluren bij de Buren/Kunstkriebels 2009

 

Op 14 en 15 maart is in De Bilt voor het eerst de manifestatie Gluren bij de Buren / Kunstkriebels georganiseerd, waarbij iedereen in opengestelde huizen kan binnenlopen om van kunst te genieten. In onze wijk deden Koppellaan 2 en Leijenseweg 28 mee; er waren exposities te bewonderen en muziekuitvoeringen te beluisteren. Bekijk foto's op onze fotosite http://picasaweb.google.nl/wijkvogelzang/
(16 maart 2009)

Jachtlaan vlak voor de oorlog

 


Fred Meijer vond in het Utrechts Archief deze foto van het begin van de Jachtlaan (met het huis Prins Hendriklaan 3). Gemaakt door fotograaf Valks, die werkte tussen 1935 en 1941.
(23 februari 2009)

Spoorlaan 48

Op 5 februari diende voor de rechtbank in Utrecht een zaak tegen gevelwijziging van Spoorlaan 48. Het nieuwe huis komt namelijk te dicht bij de perceelgrens (2.30 ipv 2.50 m). Helaas zijn de bezwaren van de omwonenden niet toegewezen, met als belangrijkste reden dat de verrichte metingen niet deskundig zouden zijn. Die gaan nu door het kadaster uitgevoerd worden, en de zaak komt in hoger beroep bij de Raad van State. Over hetzelfde onderwerp was er 12 februari nog een hoorzitting op het gemeentehuis. We wachten af.
(14 februari 2009)

Reactie bestuur op voorontwerp wijkrenovatie

Na een uitgebreide consultatie van de wijkbewoners door de renovatiecommissie, heeft ons bestuur een eindrapportage geschreven over het voorontwerp van de wijkrenovatie. Het stuk is hier in te zien, inclusief de reacties uit de verschillende lanen. Op 10 februari is er overleg tussen het bestuur en de gemeente.
-
Eindrapportage bestuur over voorontwerp wijkrenovatie
(9 februari 2009)

Het gesprek met de gemeente heeft inmiddels in goede sfeer plaatsgevonden. De gemeente liet weten dat de kleurschakering in de bestrating als voorbeeld diende, en dat men niet uitgaat van realisatie in het eindontwerp. Buurtbewoners hebben nog tot 17 februari de tijd om laatste opmerkingen via de renovatiecommissie aan het bestuur door te geven.
(10 februari 2009)

Ontwerp wijkrenovatie

De plannen van de gemeente voor de wijkrenovatie die in 2009 gaat plaatsvinden zijn bekend. Hier zijn te zien
- inrichtingsvoorstel in kaart (
oost en west)
-
planning voorbereidende werkzaamheden
-
toelichting gemeente op standpunten wijkvereniging
-
tweede nieuwsbrief van de renovatiecommissie van onze wijk
(10 januari 2009)

De wijk in kaart in 1928

Op de kadastrale kaart van 1935 (1:25.000 serie). die via www.historiekaart.nl te vinden is, staat onze wijk in wording. Op basis van de bebouwing moeten we concluderen dat de kaart de situatie van 1928 beschrijft. Opvallend is de al voltooide bebouwing aan de randen, de Spoorlaan, Koppellaan, Leijenseweg en Soestdijkse weg, en het relatief groene midden van de wijk. Maar kijk eens welke huizen er nog niet staan!

Wijk fotoalbum op
Google Picasa

Er is een eigen fotoalbum op het web gemaakt op Google Picasa. Daar zijn alle foto's van onze buurtfeesten vanaf 2006 opgezet. Ga kijken op http://picasaweb.google.nl/wijkvogelzang

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2