Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2012

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2012

Mooie wijkkerstboom geplaatst

Met vereende krachten is zaterdag 15 december voor het eerst een wijkkerstboom geplaatst op de hoek van de Spoorlaan en de Leijenseweg. De boom was door de gemeente beschikbaar gesteld maar wij moesten verder wel alles zelf doen. Dat bleek een lastige klus, de boom was erg groot, en moest stevig getuid worden. Maar na het inhangen van de verlichting en versiering staat hij er als een feestelijk welkom in de wijk. (15 december 2012)

Op dinsdagavond 18 december komt wethouder Kamminga om 18.30 uur de boom bekijken. Iedereen is van harte uitgenodigd om een glas glühwijn of een beker warme chocolademelk met hem te komen drinken. Zie ook de eindejaars nieuwsbrief 2012.

wijkkerstboom2012

Halsbandparkieten in de wijk

De exotische halsbandparkiet heeft ook onze wijk bereikt. Was die 10 jaar geleden alleen nog in de grote steden te vinden, dit najaar is er een groepje van vier in onze tuinen gesignaleerd. Het zijn mooie, groene, maar ook brutale vogels die hier goed gedijen. Ze kunnen het de inheemse vogels lastig maken. (1 december 2012).

halsbandparkiet

Prachtige Sint Maarten avond

Wel 60 kinderen kwamen een liedje zingen bij de tafel van de Wijkvereniging. Op zo'n windstille avond, met vuurkorven links en rechts, was het erg sfeervol op de hoek van de Middellaan. Het snoep en de chocolademelk vonden gretig aftrek, en iedereen was het er over eens: dit gaan we elk jaar zo doen! (11 november 2012).

Zondag 11 november is het weer Sint Maarten. Kinderen komen vanaf 6 uur met een lampion langs de deuren, zingen een liedje en hopen op wat lekkers. Laten we de wijk extra feestelijk maken met licht, vuur en fakkels. De wijkvereniging zal ook present zijn op de hoek van de Middellaan en de Koppellaan. Kom langs met zang, en we hebben naast gezonde snoep ook warme chocolademelk, zowel voor de kinderen als de ouders! (31 oktober 2012)

Onze bomen in gevaar!

Er dreigt een nieuwe bomenkapregeling in werking te treden, waarbij onze bomen op particulier terrein vogelvrij worden. Elke boom in de wijk zou dan gekapt mogen worden, behalve als het een van de negen bomen betreft die voor onze wijk op een lijst beschermwaardige bomen staan (maar 115 bomen voor de hele gemeente, met daarbij Bilthoven-Noord en delen van Groenekan en Hollandsche Rading als uitzonderingsgebieden). Wij telden in de wijk 389 bomen die dik genoeg zijn om nu vergunningsplichtig te zijn. Ook al geloven we dat veel bewoners hun bomen een warm hart toedragen - maar zijn minder zeker van ondernemers -: we willen dat er over kap nagedacht wordt, zodat we een samenhangend groenbeleid houden. Onze bomen horen onverbrekelijk bij het historisch karakter van de wijk. Ze zijn vaak even oud of ouder dan de huizen! Lees de brief die de wijkvereniging daarover aan de raadsfracties stuurde. We zullen onze mening ook in de krant laten horen. De bomenlijst moet ter discussie en we willen dat - net zoals in het bestemmingsplan Bilthoven-Zuid - onze wijk samen met Overbos en het beschermd dorpsgezicht bij de Nachtegaallaan, ook een uitzonderingspositie krijgt. (5 oktober 2012)

POWERPOINT: Onbeschermde bomen in wijk Vogelzang Mede dankzij de oppositie van de wijkverening zal de regeling die helaas op 10 oktober toch van kracht is geworden, binnen een jaar moeten worden ge-evalueerd - met bijdragen van wijkorganisaties en deskundigen. Dat is via een motie in de gemeenteraad vastgelegd. We komen hier zeker nog op terug. (31 oktober 2012)

Week tegen woninginbraak

Van 6 tot 12 oktober is de week tegen de woninginbraak. Lees het persbericht van de gemeente hierover, met een aantal tips en initiatieven. (5 oktober 2012)

Foto's van het wijkfeest

Met dank aan Gerard de Jong hebben we een mooie serie foto's van het wijkfeest. Kijk op onze Picasa fotopagina! (27 september 2012)

Aangekondigd: St-Maartenkraam en kerstboom

De wijkvereniging zal op 11 november met een St-Maarten kraam vanaf 18.00 present zijn op de hoek Middellaan / Koppellaan met lekkers voor zingende kinderen met een lampion. Het zou leuk zijn als die avond de hele wijk met lichtjes, fakkels etc extra verlicht zou zijn!

We gaan een grote kerstboom aanvragen bij de gemeente en willen die in december plaatsen aan het einde van de Spoorlaan, bij de Leijenseweg. Vrijwilligers gevraagd om de boom te versieren tot de mooiste in De Bilt! (26 augustus 2012)

Geslaagd wijkfeest

Alhoewel de weersberichten minder gunstig waren dan de weken ervoor, was het op zaterdag 25 augustus toch zonnig, met af en toe een spatje regen. Dat deerde niet voor zo'n 60 wijkgenoten en vele kinderen om samen weer een gezellige namiddag en avond te hebben. Met weer heerlijk eten. Goed om de buurtverjonging te zien, en hartelijk welkom voor de nieuwe bewoners met wie we tijdens het feest kennis konden maken. Er was dit keer aandacht voor de gierzwaluw: voorzitter Rick Wortelboer van de Gierzwaluwbescherming Nederland interesseerde veel bewoners voor een gierzwaluwdakpak of een gierzwaluwnestkast. Foto's komen binnenkort weer op onze Picasa fotopagina.

Mist u borden, bestek of schalen: ze zijn af te halen op Koppellaan 2. (26 augustus 2012). Zie ook de zomer nieuwsbrief en de feest nieuwsbrief.

Spoorlaan eind juni afgesloten voor auto's

Nadat het college van burgemeester en wethouders eind mei eindelijk tot definitieve afsluiting van de Spoorlaan voor auto's had besloten, zal dat op 27 juni in de Biltsche Courant worden gepubliceerd, en dezelfde week ook worden uitgevoerd. Het moest ook wel, verder uitstel was nu echt niet mogelijk meer want de spoortunnel wordt aangelegd. Dan staat het oude argument van sluipverkeer wel wat vreemd, in de praktijk is dat gewoon genegeerd. Maar we tellen het resultaat. (23 juni 2012)
Uiteindelijk is de Spoorlaan dan afgesloten voor auto's maar gelijktijdig ook als bouwruimte voor de tunnel geannexeerd. Fietsers en wandelaars kunnen er over de stoep nog langs.

Wijkfeest op zaterdag 25 augustus

 

Noteer alvast in de agenda: ons wijkfeest wordt dit jaar gevierd op zaterdag 25 augustus volgens het bekend recept. Gezellig bijpraten en dan samen eten met meegebrachte gerechten. Ideeen voor activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom! (23 juni 2012)

Leijensewegtunnel, rotonde en gebiedsvisie

Vanaf mei zijn er besprekingen gaande tussen de gemeente en bewonersgroepen over de vormgeving van de Leijensewegtunnel, de loop van de wegen en fietspaden, de rotonde bij de 2e Brandenburgerweg en de algehele gebiedsvisie. De tunnel moet uiteraard veilig, maar ook open en licht zijn. Bij de rotonde is de vraag hoe groot die moet worden, of een ovale vorm nodig is (ovotonde). of er fietspaden in twee richtingen moeten komen (korte afslag 2e Brandenburgerweg linksaf de tunnel in, en tweezijdig aan de noordzijde van de Leijenseweg om een extra oversteek naar de Spoorlaan te voorkomen). De ontsluiting van de Anne Franklaan is ook een discussiepunt. De sfeer in de besprekingen is goed, en in de loop van de zomer worden meer definitieve voorstellen verwacht. (23 juni 2012).

Werkplaatsleerlingen werken in groenstrook

In het kader van een maatschappelijke stage hebben 25 leerlingen van 3 Havo van de Werkplaats een dag gewerkt in de groenstrook aan de Spoorlaan. De wijkvereniging had allerlei klussen bedacht en daar is hard aan gewerkt: verwijderen van vogelkers - een woekerende struik -, pompoenpitten planten, naambordjes voor de fruitbomen branden, meer houtsnippers op de paden; en paaltjes met niet poepen bordjes maken en plaatsen bij het grasveld bij de Kruislaan. (9 mei 2012)

Gevaarlijke situatie Spoorlaan: NU afsluiten

Al is er in november 2010 al een verkeersbesluit genomen door de gemeente over het afsluiten van de Spoorlaan voor autoverkeer, het is er nog steeds, door ons inziens onredelijke vertragingen waaraan de gemeente niet vrijuit gaat, niet van gekomen. Omdat nu de tunnelwerkzaamheden worden voorbereid en er kabels worden gelegd bij het begin van de Spoorlaan, is de doorgang zeer beperkt en moet die gedeeld worden door voetgangers, fietsers en auto's. Dat is een gevaarlijke situatie. Op een emailbericht aan wethouder Ditewig hierover kwam geen respons, dus we hebben inmiddels een brandbrief naar het college van B&W gestuurd. Hopelijk wordt de afsluiting gerealiseerd voordat er ongelukken gebeuren. (5 mei 2012)

Nieuwe naambordjes Spoorlaan

Nadat een naambordje oud- en nieuw niet had overleefd, was dat aanleiding om meteen drie nieuwe naamborden van de Spoorlaan te plaatsen. Tweemaal bij de Koppellaan, en eenmaal bij de Prins Hendriklaan. (6 april 2012)

Informatieve lezing van Bregje Brugman

 

In de met ruim 30 wijkbewoners mooi gevulde zaal bij de Zuiderkapel was er op 27 maart de algemene ledenvergadering. De secretariŽle en financiŽle verslagen werden goedgekeurd met veel waardering voor de vele activiteiten van het bestuur, en de bestuursleden Koos Verhoeff, Reina Everaars-Katerberg en Gerrit Bloothooft werden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Daarna was het woord aan Bregje Brugman van Vestigia. Ze gaf een overzicht van de ontwikkelingen in de forenzengemeenten in de periode 1850-1940, en gaf aan hoe daar nu in het kader van de monumentenwet bescherming voor gezocht kan worden. Het was nuttig te weten dat voor een beschermd dorpsgezicht niet alle huizen beschermenswaardig zouden hoeven zijn, het gaat om het geheel. En ook al zou de wijk nationaal gezien niet uitzonderlijk zijn, toch is dat voor de gemeente De Bilt zeker wel het geval. En in haar ogen voldeed Wijk Vogelzang aan de nodige voorwaarden voor bescherming, maar uiteraard is het laatste woord daarover aan de gemeenteraad. Die heeft 15 jaar geleden weliswaar een aanvraag voor een beschermd dorpsgezicht voor het gebied tussen Spoorlaan en Koppellaan afgewezen, maar de omstandigheden zijn nu, ook wettelijk, anders. Na de vergadering en de lezing werd er nog een uurtje geanimeerd nabesproken.  (1 april 2012) Presentatie Bregje Brugman (.pdf)
De notulen van de vergadering (.pdf)
.

Algemene ledenvergadering met lezing over de cultuurhistorie van de wijk op dinsdag 27 maart, 20.00 uur in de zaal naast de Zuiderkapel aan de Boslaan

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de algemene leden vergadering op dinsdagavond 27 maart, om 20.00 uur in de zaal naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. We bespreken het afgelopen jaar, het financiŽle verslag, beantwoorden vragen en kijken vooruit. Maar we houden het kort want om 20.30 geeft Bregje Brugman een lezing over de cultuurhistorie van de wijk. We willen graag horen wat zij denkt dat belangrijk is om te bewaren in onze wijk, en dan vooral qua huizen en architectuur. Dat is een aanzet voor een eigen document hierover, in aanvulling op de beperkte bescherming die het bestemmingsplan geeft. Bregje is medewerker van Vestigia uit Amerfoort, een bedrijf dat gespecialiseerd is op dit terrein, en al eerder de gemeente over deze onderwerpen heeft geadviseerd. (18 maart 2012) Zie ook de voorjaars nieuwsbrief.

Gluren bij de buren goed bezocht

Op zaterdagmiddag 17 maart in Prins Hendriklaan 107 en op zondagmiddag 18 maart in Koppellaan 2 waren er optredens in het kader van de manifestatie Gluren bij de buren. Prettige spaanse gitaarmuziek en stevige blues waren er te horen, en schilderijen waren te bewonderen. Tientallen bezoekers kwamen langs en genoten er van. (18 maart 2012)

Groenstrook opgeknapt

Op zaterdag 17 maart is de groenstrook mooi opgeknapt door 25 wijkbewoners. Met lekker weer is het goed werken samen, en dat gebeurde van 10 tot 13 uur. Er zijn 8 fruitbomen geplant (kijk op de palen welke boom het is). 50 klimop planten hebben de bestaande gaten gevuld zodat nu de hele strook voorzien is, en de bergen houtsnippers zijn op het pad gestrooid. Zo hebben we samen het voorwerk gedaan, als de natuur straks weer losbarst. Licht en ruimte moet dan zijn werk doen. Wie trouwens planten of struiken te veel heeft in de eigen tuin: plant ze in de groenstrook! Alle helpers erg bedankt voor de inzet! (18 maart 2012)

Beroepen tegen spoortunnel verworpen

De Raad van State heeft op 8 februari 2012 de ingediende beroepen tegen bestemmingsplan ĎStationsgebied Bilthovení ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het bestemmingsplan maakt in de omgeving van het station Bilthoven o.a. de realisatie van de bypass voor autoverkeer ter plaatse van de Spoorlaan mogelijk. Dat impliceert de afsluiting van de Spoorlaan. De twee overgebleven beroepen waren ingediend door garagebedrijf Zwambag en Woo Chi Man (eigenaar pand Chinees restaurant).

De planning is dat medio 2012 begonnen wordt met de bouw van de autotunnel voor de Soestdijkseweg en dat die in 2013 klaar is. Daarna volgt de fietstunnel op de plaats van de huidige overweg, en die moet in 2015 klaar zijn. De intentie is dat in 2014 met de bouw van de Leijensewegtunnel wordt begonnen, die dan in 2015 gereed moet zijn. Onze wijk zal de komend jaren ingeklemd liggen tussen de bouwputten. (8 februari 2012)

Van Hugten blijft

Autobedrijf Van Hugten zou de Leijenseweg verlaten en een nieuw onderkomen krijgen op bedrijvenpark Larenstein. Omdat het bedrijf daar om de bunker zou worden gebouwd zou ook de gemeente flink in de buidel tasten. Dat is in het voorjaar van 2011 beklonken, met de nodige discussie. Voor de wijk was het van belang dat we een hinderlijk bedrijf kwijt zouden zijn, maar dat er zorgvuldig naar de nieuwe woonbestemming van de kavels moest worden gekeken. Daar was overeenstemming over bereikt. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat Van Hugten de financiŽn niet rondkrijgt. Daarmee is het plan van de baan. (1 februari 2012)

Historische panelen geplaatst en onthuld


Een week later in de sneeuw

Begunstigd door bijzonder mooi weer, kwamen ruim 80 belangstellenden op zaterdag 28 januari naar de onthulling van de historische panelen. Naast wijkbewoners waren er vertegenwoordigers van de ondersteunende stichtingen, belangstellenden vanuit de historische kring, maar liefst zes raadsleden, en uiteraard wethouder Ditewig. In een ontspannen sfeer werd een wandeling langs alle zes panelen gemaakt, met daarbij de nodige verhalen en anekdotes. Na afloop is er nog gezellig geborreld in Koppellaan 2. En de wijk is weer een bijzonder element rijker. (29 januari 2012).
Bekijk veel meer foto's op onze fotosite!

Onthulling historische panelen

Op zaterdag 28 januari is het dan zo ver. Wethouder Ditewig zal om 16.00 uur zes historische panelen in de wijk onthullen, te beginnen op het grasveld bij de Kruislaan / Prins Hendriklaan. We lopen langs de panelen, horen daar verhalen, en drinken na afloop een drankje in Koppellaan 2. De panelen ondersteunen de aanwijzing van de wijk als belangrijk cultuur-historisch element in de gemeente. De borden kwamen tot stand met financiŽle steun van het KF Heinfonds, de stichting Mens en zijn Natuur, en de gemeente. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn. (14 januari 2012) Zie ook de nieuwsbrief van 24 januari.

Keuze voor Leijenseweg tunnel, geen sloop

Plotseling was er dan een agendapunt op de vergadering van de Commissie Openbare Ruimte van 12 januari 2012: er wordt een keuze gemaakt over de aanleg van de Leijenseweg tunnel (nu het geld er is moet er haast worden gemaakt). Na jaren van onduidelijkheid, ontoegankelijkheid van gemeentelijke documenten, en onzekerheid over sloop bij bewoners is dan - zonder enige inspraak - de kogel door de kerk. Er zijn vele varianten onderzocht, die gelukkig allen gemeen hadden dat de woningen aan de Leijenseweg behouden blijven. Wel blijft er bezorgdheid over mogelijke gedwongen verwerving van delen van tuinen door de gemeente. Gerrit Bloothooft heeft namens de Wijkvereniging, en gesteund door de aanwezigheid van alle betrokken bewoners, ingesproken. En nog eens expliciet om een uitspraak gevraagd dat er niet gesloopt gaat worden. Die zekerheid is er nu eigenlijk wel. En de verzekering dat we in de toekomst nauw bij de planvorming worden betrokken. Dat is mooi, maar we moeten het eerst nog zien gebeuren. We blijven ook streven naar een nieuwe ingang van Wim's dierenspeciaalzaak aan de achterzijde, zodat zijn bestemmingsverkeer geen overlas meer geeft in de wijk. (14 januari 2012)

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2