Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2020

Koekjes Een mooi initiatief voor en door de ouderen in coronatijd. Een bijeenkomst was niet mogeijk maar iedereen bakte koekjes die verzamelde werden en weer als een mooie zak gemengde koekjes werden uitgedeeld. Ze werden voor de kerst rondgebracht samen met een heerlijke kop soep.
 
Nieuwsbrief van november

Met als  onderwerpen Sint Maarten (11 november). burenhulp in tijden van corona, snoeionderhoud groenstrook (14  november). kerst zonder wijkkerstboom (maar mogelijkheid om met hulp van de gemeente een permanente spar te plaatsen). ontwikkeling woningbouwplannen voor het terrein van het voormalige politiebureau (2 nieuwe voorstellen, zie www.leyenseweg.info). visie ontwikkeling spoorzone gebied, zoektocht naar wijkoverstijgende speelplekken.

Nieuw bestuurslid gezocht Een oproep om je als bestuurslid van de wijkvereniging op te geven. Als je mee wilt werken aan leuke en mooie activiteiten voor jong en oud in de wijk, neem eens contact op met een bestuurslid of woon een keer een bestuursvergadering bij. [14-11-2020]
Oude foto van Spoorlaan 40

Vlak na de bouw van Spoorlaan 40 in 1911 moet deze foto zijn genomen, de schilders poseren en de bakkers/slagersjongen maakt een praatje. Jan verstuurde de foto als ansichtkaart in 1912 staat achterop. Ook groot beschikbaar. [15-10-2020]

'Vervangend wijkfeest'

Op zondag 30 augustus zal er tussen 5 en 6 uur 's middags een ijskar door de wijk rijden, met ijs voor iedereen, en natuurlijk de mogelijkheid van een praatje met elkaar. Luister naar het belletje! [28-7-2020]

Vrolijke klanken van een draaiorgel lokte veel bewoners en kinderen de straat op. Heerlijk ijs van de orginele ijskar van 'zin in ijs' en een gezellig praatje op coronaafstand op straat met bewoners was een goede vervanging van ons traditionele wijkfeest. Het ging door tot het ijs op was! [14-9-2020]

De zomernieuwsbrief over het wijkfeest, de algemene ledenvergadering, de ontwikkelingen rond het voormalige politiebureau, een visie over het spoorzonegebied, en een verkenning voor een facbookpagina.
Geanimeerde ouderenkoffie
 

De ouderen in de wijk zijn ondanks corona goed bezig. De ouderenkoffie was 20 juli in de voormalige werkplaats van Theo Voorveld aan de Spoorlaan. Hij vertelde over de metaaldraaierij die daar gevestigd was. [28-7-2020]

Algemene ledenvergadering op 21 juli, 20.00 grasveld Kruislaan-PHlaan

Er komt een ledenvergadering, door de coronamaatergelen op een bijzondere plek: het grasveld bij de Kruislaan/Prins Hendriklaan. Graag even aanmelden bij een bestuurslid, en zelf een stoel meenemen. We nemen de vaste punten door: de notulen van de ALV2019, het secretarieel verslag (is deze website). het financiŰle verslag (wordt uitgedeeld). terwijl voorgesteld wordt om Bertine Klinkenberg in het bestuur te benoemen - waar Tjeerd Mijnster dat verlaat. Daarnaast zal het wel en wee van de wijk worden doorgenomen, en ook hoe de nabije toekomst er voor de wijk uit gaat zien. We blijven doen wat mogelijk is. Een drankje na is niet uitgesloten! [10-7-2020]

Facebook pagina Er wordt gedacht aan het opzetten van een Facebook pagina voor de wijk. Wie daaraan wil meewerken: neem contact op met het bestuur (of Mariecken).
Ontwikkeling politiebureau terrein De planontwikkeling voor het voormalige politiebureau terrein gaat door, nauwlettend gevolgd door een groep belanghebbenden. Kijk voor de plannen op de projectsite: www.leyenseweg.info of laat je informeren via een app-groep, via Esther (of een bestuurslid).
Bewegen! Op 2 juli is er voor de ouderen in de wijk (maar iedereen kon meedoen) een fitness gehouden op het grasveld van de Kruislaan. Onder begeleiding van een gitarist en saxofonist werden de spieren losgemaakt. En minstens zo belangrijk, werd er koffie gedronken en bijgepraat. Heel gezellig allemaal, en misschien voor herhaling vatbaar.

Koffie ochtenden De koffie ochtenden voor de oudere wijkbewoners gaan door, maar de dag en plaats worden elke maand ad hoc bepaald. Jullie krijgen bericht, of anders even contact opnemen met Heleen AndrÚ de la Porte. Iedereen is van harte welkom! [18-2-2020][14-9-2020]
Nieuwsbrief april 2020  
Groenrenovatie Leijenseweg

De beplanting van de noordelijke tunnelkant wordt vervangen door inzaaing met wilde bloemen. De gemeente geeft uitleg.

Alle activiteiten opgeschort in verband met het corona virus

In het voorjaar bruist het meestal van de activiteiten in de wijk, maar niet dit jaar. Opgeschort zijn:
Algemene ledenvergadering (31 maart)
Vogelzangwandeling (4 april)
Paaseieren zoeken (13 april)
Groenstrook onderhoud (18 april)
Vogelgesprek (19 mei)
De koffieochtenden

Of uitstel ook afstel zal worden zal gaandeweg per activiteit worden bekeken.

Op 26 maart is er met groot enthousiasme voor de kinderen een berenjacht georganiseerd. Veel bewoners hadden beren te voorschijn gehaald en voor het raam gezet. Een mooi gebaar in deze ge´soleerde tijden. [29-3-2020]

AED geplaatst

Er is een Automatische Externe Defibrilator geplaatst op de hoek Prins Hendriklaan en Kruislaan (aan de poer van Kruislaan 12). In nood: bel 112 en volg de instructies op de AED. [29-3-2020].

Ontwikkeling van het terrein van het voormalige politiebureau

In februari heeft de gemeente de omwonenden van het voormalig politiebureau aan de Leijenseweg ge´nformeerd over woningbouwplannen ter plaatse, waarbij ook het volkstuinencomplex is betrokken. Of en hoe dit gestalte moet krijgen is uiteindelijk aan de gemeenteraad, maar bij de planontwikkeling (60-90 woningen wordt genoemd) worden omwonenden betrokken. De wijkvereniging zal ook vertegenwoordigd zijn en letten op algemene belangen, zoals speelterrein, groen, een mogelijke aardwarmtecentrale, enz. [29-3-2020]

Nieuwbrief maart 2020  
Ook de das is er weer

De das is weer gesignaleerd tussen de Prins Hendriklaan en de Soestdijkseweg. Er is een burcht in Houdringe. [3-2-2020]

Sperwer in de wijk

Een sperwer heeft onze wijk ontdekt om zangvogels te verschalken. Vinken en groenlingen lijken de wijk nu te mijden en de voedersilo's raken niet zo snel meer leeg. Het belooft niet veel goeds voor de tuinvogeltelling volgend weekend. [18-1-2020]

Informatieavond over zonnepanelen 14 januari

Op 14 januari was er een bijeenkomst over zonnepanelen, speciaal voor wijkbewoners die aanschaf overwegen. Bert Klinkenberg en Jeffrey Rundberg willen in ieder geval dit voorjaar plaatsen, en het zou financieel gunstig kunnen zijn als er meer bewoners mee zouden doen. Het gaat om een investering van ca 5000-8000 euro die in 5-7 jaar wordt terugverdiend, waarbij je nu en in de toekomst je eigen elektriciteit produceert (zonder veel verdere kosten). Neem contact op met Jeffrey (voorzitter). [18-1-2019]

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2