Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2011

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2011

Eindejaar nieuwsbrief

De inmiddels traditionele eindejaars nieuwsbrief. (20 december 2012)

Kerstboominzamelaktie

De gemeente organiseert weer een kerstboominzamelaktie. Ingeleverde kerstbomen leveren loten met kans op mooie geldprijzen. Daarnaast leveren vier kerstbomen een gratis kaartje op voor zwembad Brandenburg. Zie het bericht. (23 december 2011)

Eindejaar alert

Bericht van wijkagent Roelof Benning (0900-8844): De politie is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor oud & nieuw. Wij vragen daarbij jullie hulp. Graag zouden we willen weten:

  • of er ergens (grote) feesten worden georganiseerd

  • of er mogelijk ongeregeldheden gaan plaatsvinden, zoals (vreugde)vuurtjes

  • of illegaal vuurwerk bekend is (kan ook anomiem via Meld misdaad anoniem 0800-7000 of www.meldmisdaad.nl).

Als er nog spullen langs de weg staan die voor problemen kunnen zorgen (zoals stapels oud papier, containers, huisvuil etc). dan kunnen die tijdig weggehaald worden door de gemeente, bel: 030-2289411. (19 december 2011)

Start bomenkap

Voor de nieuwe spoortunnel zullen in het hele gebied van de driehoek tussen Spoorlaan, Emmalaan en spoorlijn alle bomen gekapt gaan worden. Zaterdag is ook bij de ingang van Tap aan de Spoorlaan begonnen met de kap van een aantal grote bomen sneuvelen, in verband met kabels die daar liggen en gelegd moeten worden. Het gebied zal de komende jaren een waar bouwterrein worden. Er is op termijn wel herplant beloofd waar dat mogeljk is. (17 december 2011)

Groot onderhoud groenstrook Spoorlaan

Gerrit Bloothooft heeft met de ambtenaar Dick van Beek, die verantwoordelijk is voor natuurbeheer in de gemeente, anderhalf uur door de groenstrook gelopen, en elke boom met groene stip en kerf besproken (alle andere bomen, met blauwe stip bv blijven staan). Er moet geconcludeerd worden dat er goed over de aanstaande kap goed nagedacht is; ook het IVN is bij een eerdere schouw betrokken geweest. In alle gevallen gaat het om kap waarbij de stronk tot op ca 20 cm wordt afgezaagd. Dat betekent dat zich daar in korte tijd weer hakhout gaat ontwikkelen. Dwz er ontstaat verdichting in de eerste 5 m van de grond, daar waar je nu alleen een stam hebt. Gezien het sterke wortelstelsel is binnen een aantal jaar goed resultaat te verwachten en zal het zicht op de geluidswal minder zijn dan nu.

Welke bomen gekapt worden is vaak ook om reden van een verdunning, noodzakelijk omdat er jarenlang geen onderhoud aan de strook is gepleegd, met veel wildgroei. De meeste keuzes lijken gerechtvaardigd. Zelfs een paar grote Amerikaanse eiken, omdat die op langere termijn de naburige inlandse eiken helemaal zouden verdringen.

De conclusie moet zijn dat de strook er over een paar jaar beter zal uitzien. Wat dat betreft wordt er een beetje "gebruik" gemaakt van ProRail door het onderhoud wat groter aan te pakken dan alleen de meest noodzakelijke bomen i.v.m. valgevaar op het spoor. Er zal nog wel worden gevraagd aan de uitvoerder om zoveel mogelijk stammen te laten liggen, dat is goed voor kleine beesten, insekten en vogels. (28 november 2011)

Leijensewegtunnel komt er

De wijkvereniging en buurtbewoners waren 24 november door wethouder Ditewig uitgenodigd om nieuws te horen over de Leijenseweg tunnel. Onze impressies: Bij binnenkomst stonden de petit fours al op tafel, dus was eigenlijk al duidelijk wat er verteld zou gaan worden. De vertegenwoordigers van De Leijen waren zeer verheugd, met veel complimenten voor de trotse wethouder. Aan deze kant van de spoorlijn waren toch wat meer reserves. De 17,3 miljoen die beschikbaar komen, zijn alleen voor de tunnel en aanloop (inclusief rotonde). Alle overige kosten (voor voorbereidings en planologische voorzieningen, ws ook de bypass richting Multimate) komen daarboven voor rekening van de gemeente (die ook opdrachtgever is en eventuele verliezen zal moeten dragen). Dat is een groot financieel risico de komende jaren. Afgezien daarvan werd de toon gezet met (alweer) twee nieuw ambtenaren, die de indruk wekten van scratch te moeten beginnen met het masterplan voor onze zijde. Er liggen natuurlijk al allerlei plannen in de kast - die wij nog niet mogen zien. Met wie we waarover contact moeten opnemen was niet duidelijk, wat geen sterke indruk maakte. Wat wel gezegd werd: geen sloop van huizen. Maar ook: slechts een kleine uitruil met AM wonen. Dan wordt het lastig om nog een rotonde neer te leggen. Er werd gesuggereerd dat de bypass ook voor het politiebureau en brandweer (parallel aan de tunnel) zou kunnen komen, dus niet er achterlangs via de volkstuinen. Ook dat lijkt verkeerstechnisch moeilijk. We moeten (alweer) wachten tot het plan van aanpak, met waarschijnlijk alleen vage contouren. Geen klankbordgroep waarschijnlijk, maar alleen gerichte gesprekken wanneer de problematiek dat vereist (wat op salami taktiek zou kunnen uitlopen - verdeel en heers). Kortom, die tunnel komt er: start bouw na Soestdijkseweg tunnel in 2014, geen tijdelijke overweg, dus De Leijen moet het een paar jaar met alleen de Jan Steenlaan / Rembrandtlaan doen. Nog geen plannen hoe de Anne Franklaan en Multimate in de bouwfase bereikt en bevoorraad moeten worden. Het blijft zaak de vinger zeer aan de pols te houden. (impressie GB, 25 november 2011)

Dreigende kaalslag groenstrook Spoorlaan

Er staan sinds kort verse gekleurde stippen en kerven op 27 bomen (diameter > 20 cm) in de groenstrook langs de Spoorlaan. Deze bomen zullen door ProRail gekapt worden. Het is aan onze aandacht ontsnapt omdat het gebracht werd als kappen van 273 bomen op het traject Groenekan-Bilthoven ivm veiligheid van het spoor (en de Spoorlaan niet genoemd werd). Maar in mei 2011 is het gepubliceerd in de krant en goedgekeurd. Het is onbegrijpelijk dat de wijkvereniging daarover niet expliciet door de gemeente om een mening is gevraagd. In dezelfde tijd waren wij bezig om de geluidswal te "vergroenen" met subsidie van de gemeente! We onderzoeken of het nog mogelijk is op vrijwillige basis van (een deel van) de kap af te zien. Het is voor de bewoners van de tegenoverliggende woningen natuurlijk een drama als het zicht op de geluidswal op deze manier "verbeterd" wordt. (24 november 2011).

Onze wijk op startlijst cultuurhistorische waarden!

De gemeenteraad zal binnenkort een notitie behandelen waarin de cultuurhistorische waarden in de gemeente worden besproken. Daarbij wordt met een lijst gestart waarin 50 erkende cultuurhistorische elementen in de gemeente worden besproken. Onze wijk staat daar terecht bij, als de eerste villawijk van Bilthoven. Het is niet duidelijk of deze positie enige bescherming biedt, maar we kunnen er vast argumenten aan ontlenen. (12 oktober 2011)

Jonge egeltjes

Monique Eijkelenburg meldt dat er achter in haar tuin een nest met drie jonge egels is gevonden. De moeder is waarschijnlijk op de Leijenseweg doodgereden. De egeltjes zijn de eerste dagen gevoed, maar inmiddels spoorloos. Wie ze vindt: breng ze terug naar Monique op Spoorlaan 58! Die zorgt ervoor dat ze naar een opvangadres in Soest gebracht worden.

Overweg Leijenseweg 7 september dicht

Om de installatie van de overweg van de Leijenseweg aan te passen is die op woensdag 7 september 2011 gesloten. Verkeer van en naar de Leijen kan die dag alleen nog via de (moeizame) toegang langs het station. Hier is de brief van ProRail over de afsluiting. (31 augustus 2011)

Gezellig wijkfeest

Goed gewapend tegen eventuele regen (die een beetje viel). hadden we met 70-80 wijkbewoners weer een gezellig wijkfeest. Sommigen waagden zich aan het gooien van een balletje, de kinderen sprongen dat het een lieve lust was, en er werd weer heerlijk gegeten. En bijgepraat natuurlijk. Voorzitter Gerrit Bloothooft  memoreerde de belangrijkste feiten van het afgelopen jaar, dankte de gemeente voor de meermalen verleende subsidies, bedankte John van Deemter voor zijn jarenlange bestuursinzet, en startte de maaltijd. Als iemand bestek, borden of bladen mist, kom dan even kijken op Koppellaan 2. (28 augustus 2011)

Wijkfeest op zaterdag 27 augustus

Op zaterdag 27 augustus is ons jaarlijkse wijkfeest op het pleintje Kruislaan / Prins Hendriklaan. We beginnen om 16.00 uur met een jeu-de-boule competie en voor de kinderen is er weer een springkussen. Om 18.00 beginnen we met onze beroemde maaltijd waar ieder zijn steentje aan bijdraagt. De afdeling Wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente ondersteunt financieel!  De uitnodiging. (21 juni 2011 | 22 augustus 2011).

Nieuwsbrief met resultaten energie-enquête

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief met daarin de resultaten van de energie-enquête. Wie alsnog zijn belangstelling wil laten weten voor dit onderwerp (zonnepanelen, zonneboiler, isolatie, groen dak, etc) kan dat melden via info@wijkvogelzang.nl (25 juni 2011)

Hoorzitting afsluiting Spoorlaan

Op 21 juni was er een hoorzitting van de bezwarencommissie over de afsluiting van de Spoorlaan. Ook al is deze afsluiting al in september 2009 door het college van B&W in het kader van de herinrichting van de wijk vastgesteld, er was nog een verkeersbesluit nodig. Dat is in november 2010 gepubliceerd, maar heeft tot een bezwaarschrift van Zwambag geleid. Door allerlei onnodige vertragingen kwam dit nu pas aan de orde. Zwambag meent dat de bocht in de Spoorlaan - Prins Hendriklaan door grote trailers niet is te nemen. Computersimulaties van de gemeente zeggen het tegendeel. De inspreektekst van de wijkvereniging staat hier. Uitspraak kan nog zes weken op zich laten wachten, en dan is het College weer aan zet. (21 juni 2011)

Historische panelen

Er komen zes historische panelen (formaat A2 of A3) in de wijk, op plaatsen waar lang geleden foto's zijn genomen. Die foto komt op het paneel, met een toelichting erbij. De benodigde middelen zijn door de gemeente, het K.F.Heinfonds en de Stichting Mens en zijn Natuur beschikbaar gesteld. Hopelijk kunnen we ze tijdens het komende wijkfeest onthullen. (21 juni 2011)

Honderdjarige in de wijk

Nee, zo'n oude bewoner hebben we niet. Maar Prins Hendriklaan 63-65 is honderd jaar geleden gebouwd. Reden voor een feestje met de laanbewoners. Overigens dateren de oudste huizen in de wijk uit 1903, dus met enige regelmaat zijn er huizen die de eerbiedwaardige leeftijd bereiken. (17 juni 2011)

ProRail legt uit

Binnenkort zal er bij iedereen een brief van ProRail in de brievenbus liggen, met een bericht over de spoorwegovergang van de Leijenseweg in verband met de incidenten van de afgelopen maanden. Al eerder is er een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente, wijkraad De Leijen en wijkvereniging Vogelzang. In het uitgebreide gespreksverslag wordt diep op alle details ingegaan. (25 mei 2011).

Energie enquête

28 wijkbewoners hebben de enquête over energieverbruik, energieproductie en isolatie tot nu toe ingevuld. Er is belangstelling voor initiatieven, van isolatie tot productie. Een samenvattende rapportage komt in juni. (18 mei 2011)

Bestuurswijziging

John van Deemter heeft zich teruggetrokken uit het bestuur van de wijkvereniging. Dat vinden we bijzonder jammer omdat John zich altijd zeer voor de wijk heeft ingezet. De activiteiten rond energie zullen worden voortgezet (contactpersoon is voorlopig Gerrit Bloothooft). en rapportage zal plaatsvinden in de nieuwsbrief van juni. (18 mei 2011)

Prins Hendriklaan 7

Via de Historische Kring van De Bilt kregen we onderstaande foto van villa "Aletta", zoals Prins Hendriklaan 7 in de eerste twintig jaar van haar bestaan heette. Gezien de boompjes is de foto een paar jaar na de bouw genomen, omstreeks 1910.

Groenstrook Spoorlaan vergroenen

Op zaterdag 23 april om 10.30 uur wordt er gewerkt aan het vergroenen van de geluidswal en het hek van de groenstrook langs de Spoorlaan. Er worden 200 grote klimopplanten geplant - gekocht met financiële steun van de afdeling wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente, en we hebben de nodige eigen kweek en zaad. Iedereen die wil helpen is van harte welkom, voor de inwendige mens wordt goed gezorgd! (22 april 2011). Het verslag stond een week later ook in de Vierklank.


Aan de slag! (23 april 2011).

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief verspreid, dit keer met daarbij een enquete over energieverbruik en energieproductie om te onderzoeken of er wijkbewoners zijn die samen aan de slag willen op dit terrein (10 april 2010).

Van Hugten naar Larenstein

Op 17 maart komt in de commissie Openbare Ruimte de verplaatsing van autobedrijf Van Hugten naar Larenstein aan de orde. Dat zou een ontlasting van de Leijenseweg en Middellaan betekenen waar we blij mee zijn. Op de achterblijvende kavels, inclusief het hoekhuis met de Middellaan, wordt sloop en woningbouw voorzien. Dat zou maximaal 3 hoog met kap op de hoek worden, en 2 hoog met kap op de plaats van de huidige garage. Er zal ondergronds in de al bestaande kelder worden geparkeerd. Er is sprake van 6 geschakelde eensgezinswoningen. Het bestuur heeft de plannen nauwgezet bestudeerd en onderzocht of dit in overeenstemming is met het bestemmingsplan, dat in principe geen verdichting toelaat. Er zal ingesproken worden op de commissievergadering. Stukken zijn te vinden op de gemeentesite (9 maart 2011). Hier is onze inspreektekst. Inmiddels is er meer duidelijkheid. Op de hoek blijft het huis staan en zal de loods vervangen worden door een seniorenwoning. Op het bedrijfskavel wordt alles gesloopt en staan 6 (atelier)woningen gepland. (21 maart 2011).

Storing spoorovergang Leijenseweg

In de ochtend van 4 maart was er een storing aan de spoorbomen bij de overgang aan de Leijenseweg in Bilthoven. Iedereen vindt dat onacceptabel ook al blijft de regiodirectie van ProRail verzekeren dat de overgang technisch veilig is. Tot aan de minister is deze situatie door de gemeente aan de orde gesteld, en is er gepleit voor spoedige ondertunneling. Mocht het zo zijn dat zich weer storingen voordoen die de veiligheid van het verkeer op de overgang in het geding brengen, meld dit dan direct. Daarvoor kan het landelijke alarmnummer 112 gebeld worden. Op die manier is de politie snel ter plaatse. (5 maart 2011)

Gluren bij de buren

Ook dit jaar is er op 12 en 13 maart weer de manifestatie Gluren bij de Buren, waarbij in woonhuizen geëxposeerd wordt en er muziek en theatervoorstellingen worden gegeven. Dit jaar doen op zondagmiddag 13 maart in onze wijk Prins Hendriklaan 72 (Koninklijke Boekverkopersbond) [het dichtersgezelschap "APROPOS", omlijst met muziek] en Koppellaan 2 [Div-A-Jazz, close harmony jazzkoor] mee. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen "gluren",  luisteren en genieten. Optredens starten om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Voor het hele programma, kijk hier. (16 februari 2011).Div-A-Jazz zong prachtig in de woonkamer van Koppellaan 2 (13 maart 2011).

Verslag Algemene Ledenvergadering

De algemene leden vergadering op 15 februari werd door 27 bewoners bezocht. De verslaggeving van het bestuur werd goedgekeurd. Daarnaast passeerden veel wijkonderwerpen de revue. Plannen voor 'vergroenen' van de geluidswal bij het spoor en het plaatsen van historische panelen werden goedgekeurd, en wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman zag daarvoor goede subsidiemogelijkheden bij wijkgericht werken. Ook wijkpreventie zal verder worden onderzocht op mogelijkheden, waarbij Gerard Kosterman een "inbrekerstour" voorstelde om zwakke punten in huizen op het spoor te komen; dat was in De Leijen een groot succes. Monique van Eijkelenburg vertelde over projecten voor duurzaamheid in de wijk. Het bestuur zal daarover verder nadenken. Met een drankje werd de geslaagde avond besloten. Hier zijn de complete notulen (16 februari 2011).

Bericht van de wijkagent

Op basis van een zgn. trendlijn zijn de verwachtingen dat de auto-inbraken en de woninginbraken in week 7 wat hoger zullen zijn. Of dat daadwerkelijk zo zal zijn, kunnen we natuurlijk niet zeggen omdat we niet met zekerheid in de toekomst kunnen kijken. Er is in de gemeente geen echte hotspot aan te wijzen.

Probeer met zijn allen alert te zijn op verdachte situaties. Denk hierbij onder andere aan personen die zich verdacht ophouden bij woningen of tussen geparkeerde auto’s. Bel dan 112. Maar probeer ook elkaar in de wijk in de gaten te houden. Geef elkaar bijvoorbeeld een seintje als je bijvoorbeeld een weekendje weg bent, mogelijk kan de buurman dan een keer zijn auto op de oprit zetten.
Roelof Benning (wijkagent Bilthoven Zuid - de Leijen) (12 februari 2011)

Algemene Ledenvergadering 15 februari

Noteer dinsdag 15 februari 20.00 uur in de agenda. Dan hebben we de algemene ledenvergadering in het gebouwtje naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. Bijzondere aandacht krijgen de onderwerpen: buurtpreventie en een (energie)duurzame wijk.

Agenda
1. Opening
2. Notulen ALV 1 april 2010
3. Secretarieel en financieel jaarverslag 2010 (ter vergadering beschikbaar)
4. Bestuurssamenstelling (geen veranderingen)
5. Wijkrenovatie, incl afsluiting Spoorlaan (zie brief aan wethouder Ditewig hierover)
6. Groenstrook Spoorlaan, voorstel voor verder 'vergroenen' ter vergadering
7. Ontwikkelingen Spoortunnels
8. Buurtpreventie (met introductie van wijkambtenaar Gerard Kosterman, en bekijk ook de flyer van onze wijkagent Roelof Benning)
9. Naar een (energie)duurzame wijk (met introductie van Monique Eijkelenburg)
10. Zomerfeest
11. Sluiting
(2 februari 2011)

Tuinvogeltelling in de wijk

In Wijk Vogelzang zien we gelukkig veel vogels. Het weekend van 22 en 23 januari is het weer de Nationale tuinvogeltelling en het zou leuk zijn wanneer we samen tot een resultaat voor onze wijk zouden kunnen komen. Wanneer jullie meetellen, zouden jullie dan de telresultaten ook willen sturen naar Martine Sikkema? (zie emailbericht hierover) Het resultaat wordt op onze website gepubliceerd.

Kijk op http://www.tuinvogeltelling.nl/ voor de instructies.

We willen de kinderen graag aanmoedigen een mooie tekening van vogels te maken. Lever die met je naam achterop in op Koppellaan 2. De mooiste komen op de website en die krijgen ook een prijs!

Veel plezier met het tellen!

Resultaten
De meest getelde vogels zijn: koolmees, merel, ekster, pimpelmees, vink. Daarnaast de kauw, houtduif, boomklever, roodborst, appelvink, goudvink, groenling, grote bonte specht, huismus, turkse tortel en het winterkoninkje.  Opvallend verschil met de landelijke top zijn de huismus en de spreeuw, die niet veel gezien worden in de wijk. Hannah en Clivia maakten een vogeltekening, en krijgen een prijs! (29 januari 2011)

boomkruiper van Hannah (11)

Vogel van Livia (6)

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2