Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2016

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2016

Kerstboom versieren,
17 december 14.00 uur

We gaan op zaterdag 17 december een kerstboom versieren bij het fietspad over de tunnel van de Soestdijkse weg. We beginnen om 14.00 en er is koek en warme drank. Neem zo mogelijk eigen versiering mee om in de boom te hangen. Dan hebben we de komende weken weer een feestelijk verlichte entree in de wijk [7 december 2016]. De boom stond er fraai versierd en verlicht bij, tot Driekoningen. Een mooi welkom in de wijk.

Nieuwsbrief december 2016

 

Sint Maarten

Op vrijdag 11 november is het weer zover dat de kinderen met een lampion langs de huizen gaan om voor een liedje wat lekkers te krijgen. Zet zelf een licht voor het huis om te laten zien dat kinderen welkom zijn. We staan met de wijkvereniging van 18.00 - 19.30 op de hoek Middellaan - Koppellaan, met vuurkorven, warme chocolademelk en glühwein, en snoep voor de kinderen [7 november 2016]. Het werd weer een groot feest, met veel kinderen (die ook vriendjes en vriendinnetjes meenamen omdat het bij ons zo gezellig is).

Nieuwbrief november 2016

 

Aanleg rotonde Leijenseweg

 

 

In september is er begonnen met de aanleg van de rotonde in de Leijenseweg - Tweede Brandenburgerweg. In november zal hij gereed zijn. Aan onze zijde komt een twee-richtingen fietspad te liggen, waardoor de doorstroming vanuit de rotonde naar onze wijk veiliger zal worden (en mogelijk ook wel drukker). Een paar maanden moeten we de overlast voor lief nemen, en is de Spoorlaan afgesloten [21 oktober 2016]
Begin november was inderdaad alles klaar.

Komende koffieochtenden

De koffieochtenden zijn gepland 15 november, 14 december. Iedereen welkom om 10.00 uur! Wel van te voren even aanmelden bij Heleen (0615073324) die dan ook vertelt op welk adres de koffie klaar staat.

Whatsapp Buurtpreventie

Zoals aangekondigd wordt deze week de flyer (met instructie) en het aanmeldingsformulier voor de Whatsapp groep Buurtpreventie in de wijk worden verspreid. De Whatsapp groep zal dan ook direct actief zijn. Het email adres is app@wijkvogelzang.nl en contactpersoon is Maaico Maarsen, Spoorlaan 21. De gemeente en de politie ondersteunen dit initiatief. Doe mee en meld je aan! [14 juni 2016].

Komende koffieochtenden

De koffieochtend zijn gepland op 14 september, 10 oktober, 15 november, 14 december. Iedereen welkom om 10.00 uur! Wel van te voren even aanmelden bij Heleen (0615073324) die dan ook vertelt op welk adres de koffie klaar staat.

Geslaagd wijkfeest

27 augustus was het weer tijd voor het wijkfeest. Met prachtig weer verzamelden 120 wijkgenoten zich tussen 5 en 6 weer op het grasveld van de Kruislaan om gezellig bij te praten. De kinderen hadden zich al weken op de dag verheugd en konden los gaan op het springkussen. Na de openingsspeech van de voorzitter kon geproefd worden van alle heerlijke gerechten die meegenomen waren. Er was veel te genieten! "Zin in ijs"  bracht verrukkelijke ijsjes, en toen pas pakten de wolken zich samen en rolde de donder. Om 9 uur was het opruimen geblazen en met de eerste regen was eigenlijk alles al weg. Kijk op onze fotosite voor de foto's van deze prachtige namiddag en avond. [28 augustus]

Nieuwsbrief augustus 2016

Nieuwsbrief
juli 2016

 

Running Dinner zaterdag 4 juni

 

 

 

 

Op zaterdag 4 juni wordt er weer een Running Dinner georganiseerd voor wijkbewoners. Na een borrel wordt elke gang in een ander huis met andere disgenoten gegeten. Zo ontmoet iedereen weer veel medebewoners. Ieder maakt natuurlijk ook een gang zelf. Na afloop is er weer gemeenschappelijk koffie. Doe mee aan dit gezellige evenement: opgeven voor 15 mei. [26 april 2016]
Er zijn meer dan 40 deelnemers, dus dat wordt weer gezellig [31 mei 2016] En dat werd het! Met mooi zonnig weer (en een buitje) werd er veelal buiten heerlijk gegeten. Er werd kennis gemaakt en verhalen verteld. De tijd vloog om en het was haasten naar het volgende huis. De eindborrel duurde tot in de kleine uurtjes. De foto's bij de start staan op onze
fotosite. Bedankt voor de organisatie, Annette en Olga! [8 juni 2016]

Onderhoud van Natuurpad Vogelzang
zaterdag 28 mei

De mooie groenstrook langs het spoor vraagt wel onderhoud. Daar wordt op zaterdag 28 mei vanaf 11 uur aan gewerkt. Opruimen, vormsnoei en het pad verbeteren. Kom ook meehelpen, er zal koffie/thee met koek zijn. [26 april 2016]
Het pad is met een shovel overal op 1 m gebracht, waarna de westingang is verbreed zodat het gemakkelijk en uitnodigend wordt om daar het pad in te gaan. We werden gespot door een medewerker van OogopDeBilt, die er een mooie rapportage van maakte. [31 mei 2016]

Nieuwsbrief
mei 2016

 

Omwonenden bezoeken
"De Prins"

Op 16 april zijn de naaste omwonenden van "De Prins" op bezoek geweest. Na uitleg over het gebruik van het pand, en uitwisselingen van contactgegevens in geval van overlast, werd het huis en de tuin bekeken. Het was een geslaagde middag. [26 april 2016]

Paaseieren zoeken

Tweede paasdag (maandag 28 maart) om 11 uur is het weer paaseieren zoeken voor de kinderen in de wijk. De paaskraam staat op het grasveld van de Kruislaan en de Prins Hendriklaan. Voor elke gevonden ei is daar een chocolade ei te halen. En natuurlijk limonade voor de kinderen en koffie en thee voor ieder ander. Kom zoeken! [22 maart 2016]. Om 11 uur stroomden de kinderen toe, en het was gelukkig ook droog, zodat de eieren snel werden gevonden. Waarna er gesnoept kon worden. De ouders keken toe bij een kop koffie of thee. [26 april 2016]

Kort verslag ALV

Zo'n 50 leden kwam naar de algemene ledenvergadering. De secretariële en financiële verslagen 2015 en de begroting 2016 werden goedgekeurd (met dank aan de kascommissie John van Zijl en Frank van Dijk; de laatste wordt opgevolgd door Marieke Spijkstra). Reina Everaars werd onder dankzegging gedechargeerd als bestuurslid, met Bert Roke als opvolger. In 2016 zullen de bestaande activiteiten worden voortgezet, waaronder het running dinner in juni en de maandelijkse koffieochtenden voor ouderen.

Daarna werd gesproken over "De Prins". Lijn5 kan geen adempauze voor nader overleg over de voorgenomen plaatsing van crisisjongeren realiseren. Daarom zal door omwonenden nu een verzoek tot handhaving van het bestemmingsplan bij de gemeente worden ingediend. Daarnaast zal gelukkig ook het overleg met Lijn5 voortgang vinden. Binnen enkele weken zal Lijn5 de naaste omwonenden uitnodigen voor een nadere kennismaking, toelichting op de beleidsveranderingen, en een communicatieplan presenteren. Over het beleid zal binnen enkele maanden een uitgebreidere onderbouwing worden gepresenteerd aan belangstellenden. Er werd uitgelegd welke overlast voor omwonenden de laatste 15 jaar (met ups en downs) hadden ervaren. Verschillende standpunten passeerden de revue, waarbij belangrijk was dat de bestaande en komende situatie van alle kanten werd belicht.

De resultaten van de enquete over spoorhinder werden gepresenteerd. Zo'n 20 huizen meldden scheuren in muren en stucwerk die werden toegeschreven aan trillingen van het spoor. Diverse technische oorzaken werden genoemd. Via de gemeente zal worden geprobeerd een gesprek hierover met ProRail te arrangeren.

Daarna was het de beurt aan de wijkagenten Floris Moons en  Laura van de Kraats. Ze legden uit hoe de politie te werk gaat om de veiligheid in onze wijk (die helaas nu bekend staat als hotspot van inbraakactiviteiten) te versterken. Zie voor details en links hun presentatie. De wijkvereniging zal de komende weken werken aan een wijk-app via welke snel berichten verspreid kunnen worden (na een 112 melding).

De voorzitter dankte hen, en ook alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en goede bijdragen aan de discussie, waarna een drankje volgde. [22 maart 2016]

Resultaten Spoorenquête

Op basis van 48 enquêteformulieren is een korte rapportage gemaakt over de geluid- en trilinghinder van het spoor. In 19 gevallen werd schade gemeld aan muren en stucwerk. Het rapport wordt ook aan de gemeente gestuurd met het verzoek een gesprek met ProRail te arrangeren. [8 maart 2016] In oktober 2017 is door ProRail een wissel verwijderd waardoor de overlast is verdwenen.

Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 14 maart is om 20.00 uur onze algemene ledenvergadering in het zaaltje naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. We nodigen iedereen graag uit om daar aanwezig te zijn. Naast de jaarlijkse verantwoording hebben we dit keer wijkagent Floris Moons uitgenodigd om te vertellen over veiligheid. Zeker met de recente zorg om inbraken is dat een actueel thema. Ook zullen we de mogelijkheid van een wijk-app bespreken. Daarnaast zal aandacht gegeven worden aan de ontwikkelingen rond 'De Prins', zie onder, en aan de enquête over spoorhinder.
Hier is het verslag van de ALV 2015. [8 maart 2016]

Nieuwe bestuursleden

Reina Everaars gaat het bestuur verlaten en met het oog op bestuurscontinuïteit in de toekomst zoeken we dit jaar twee nieuwe bestuursleden. Wilt u meehelpen om onze mooie wijk zo te houden en aktiviteiten te organiseren voor jong en oud, neem dan contact op met een bestuurslid.  [29 februari 2016]

Nieuwsbrief februari 2016

 

Ontwikkelingen
De Prins

Donderdag 3 maart hebben wethouder Anne Brommersma, omwonenden van De Prins, Lijn5 en de wijkvereniging opnieuw gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. De Prins. Het was een van alle kanten duidelijk gesprek dat in goede sfeer werd gevoerd. Lijn5 toonde begrip voor de klachten van de omwonenden maar wil haar beleid niet aanpassen, mede vanwege de contracten die Lijn5 met gemeenten heeft gesloten over crisisopvang. De omwonenden gaven aan een verzoek om handhaving van het bestemmingsplan niet uit de weg gaan als de crisisopvang in De Prins doorgang vindt.

Om die impasse te doorbreken kwam de wethouder met het voorstel om een adempauze in te lassen: Lijn5 wacht twee tot drie maanden met het plaatsen van crisisjongeren, terwijl in die tijd een onafhankelijke deskundige wordt gevraagd zich een oordeel te vormen over het plaatsingsbeleid van Lijn5, de consequenties van het nieuwe beleid voor de omwonenden en de wijk, en de maatregelen die (kunnen) worden genomen om (het risico op) overlast acceptabel te houden. Ook zullen in deze periode afspraken over communicatie tussen De Prins en de wijk worden gemaakt. Alle aanwezigen konden zich hierin vinden. Het voorstel is ter (financiële) goedkeuring aan het bestuur van Lijn5 en de gemeente voorgelegd.

Een vervolgafspraak is gepland voor maandag 14 maart. 's Avonds zal daarover, heet van de naald, op onze ledenvergadering worden gerapporteerd. [8 maart 2016]

De Prins

In onze wijk is aan de Prins Hendriklaan 91 het pand ‘De Prins’ gevestigd. Dit pand  is al vele jaren een begeleid wonen locatie voor maximaal 10 jongeren en jongvolwassenen. Tot nu toe woonden hier jongeren in de laatste fase op weg naar zelfstandigheid. Een aantal omwonenden heeft de afgelopen jaren met regelmaat overlast ervaren van de bewoners van ‘De Prins’.

Lijn5, de jeugdzorgorganisatie waar ‘De Prins’ onder valt, heeft recent besloten tot een beleidswijziging. In verband met het opheffen van de locatie van Lijn5 in Maartensdijk, zullen in De Prins per 1 maart a.s. jongeren worden geplaatst die vanwege complex probleemgedrag intensievere begeleiding nodig hebben. Wij vrezen dat het pand daar, mede gezien de locatie, niet geschikt voor is.

Op 23 februari jl. heeft op initiatief vanuit de wijk een gesprek plaats gehad met wethouder Anne Brommersma en een vertegenwoordiging van Lijn5. Hierbij waren vanuit onze wijk aanwezig: de naaste buren Wijnand Mebius, Christoph Buter, Frits Rebel en voor de wijkvereniging Heleen André de la Porte. Dit gesprek heeft onze zorgen niet kunnen wegnemen. Het bestuur van de wijkvereniging is van mening dat de kans op overlast in de wijk door deze wijziging aanzienlijk toeneemt. Bovendien is het leveren van dergelijke begeleiding en zorg vanuit ‘De Prins’ in strijd met het gemeentelijke bestemmingsplan.

Wij hebben het bestuur van Lijn5 schriftelijk verzocht om de voorgestelde beleidswijziging niet door te voeren (brief bijgaand). Op 3 maart a.s. vindt een vervolggesprek met de wethouder en Lijn5 plaats. We zullen op deze website verslag doen van de ontwikkelingen. [29 februari 2016]

Spoortunnel Leijenseweg

Hier is een nieuwsflits van de gemeente en ProRail over de aanleg van de nieuwe tunnel. [29 februari 2016]

2016

We wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar met veel woonplezier in de wijk. De volgende aktiviteit is de algemene ledenvergadering die we in maart zullen organiseren.
Er zullen vacatures zijn in het bestuur. Wie de wijkvereniging een warm hart toedraagt en er voor voelt om in het bestuur mee te helpen: neem eens contact op met een bestuurslid (zie linksonder) om er over te praten! [3 januari 2016]

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2