Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2000

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

 

 

Committees

Op 14 oktober gaat een eerste schrijven rond, waarin bewoners worden opgeroepen om te participeren in een van de werkgroepen/thema's:
 1. aanpassing stoepen
 2. veiligheid kinderen
 3. kwaliteit wegdek
 4. verlichting
 5. verkeersoverlast

Oprichting

29 augustus 2000

De "Wijkvereniging Vogelzang" is op 29 augustus 2000 opgericht door Wijnand Mebius en Roel de Jong, en heeft als doel om alle aangelegenheden in de wijk te behartigen in de ruimste zins des woords. De statuten zijn opgemaakt bij notaris Mr. R.E. Schippers te Soest. Op 14 oktober gaat de oproep uit om lid te worden van de vereniging.

Kijk op de wijk

Een rapport "Kijk op de wijk", geschreven door Marcel Flipse, vat de opstart van de wijkvereniging samen, geeft de resultaten van een enquete die onder bewoners is gehouden over verbeteringen in de wijk (met resultaten per straat ge´nventariseerd), en bevat de statuten. Het rapport wordt op 8 juli in een plenaire buurtvergadering besproken en erna verspreid over de wijk. (de statuten werden overigens pas na de zomer getekend).

We gaan ervoor

27 mei 2000

Vergadering ten huize van mevr Pos (Spoorlaan 24) met het besluit om een bewonersvereniging op te richten - daar wordt in een persbericht melding van gemaakt.

Uit de enquete (50% respons) blijkt dat de prioriteiten zijn: 1) aanpassing stoepen, 2) veiligheid kinderen, 3) asfaltering, 4) verlichting, 5) verkeer.

Het initiatief

18 maart 2000

Vergadering van een bewonerscommissie op initiatief van Monique Eijkelenburg en Indra van Deemter met als hoofdpunt een inventarisatie van verbeterpunten in de wijk:
 1. Bestrating (prioriteit 2)
 2. Buurtpreventie (prioriteit 4)
 3. Verlichting (prioriteit 4)
 4. (Onveilige) verkeerssituatie  (prioriteit 1)
 5. Hondenpoep
 6. Aanleg geluidsscherm
 7. Parkeren en laden/lossen Hak
 8. Onderhoud groenvoorziening (prioriteit 3)
 9. Speeltuintje voor de kinderen

Er wordt besloten een enquete onder de bewoners te houden.

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2