Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Stijnoord

 

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk

 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang. Gebruik voor recente gebeurtenissen de onderstaande directe links:

wijkfeest 2019
running dinner 2019
paaseieren zoeken 2019
kerstlunch 2018
Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017
wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016

 


Plattegrond van de wijk met de lokaties van het wijkfeest (paaseieren zoeken), Sint Maarten, en de kerstboom.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief april

Alhoewel er weinig activiteiten mogelijk zijn, kon iedereen op 2 april bij bureau Lou (in het voormalig politiebureau) een bosje narcissen, paaseitjes en een kleurplaat ophalen. Ook kon er een drankje gedronken worden, en wat bijgepraat worden. Verder komt er een Algemene Ledenvergadering - fysiek. Ook is er in de nieuwsbrief aandacht voor het project 'samen werken aan wonen' (met het advies van de wijkvereniging),  de omgevingsvisie De Bilt 2040, en wordt er nog eens opgeroepen om hondenpoep op te ruimen.           

Stijnoord

Zo af en toe komt er weer een oude foto boven water. Dit keer die van Maria Hoeve (Soestdijkseweg 259) kort na de bouw in 1913. Toen stond er nog Stijnoord op de gevel. De bouwer was Johannes Vermeer. Rond 1920 was de bekende ballonvaarder Delia Mouton bewoner van het huis.

Nieuwsbrief februari

In de nieuwsbrief is aandacht voor de beperkingen van de contactmogelijkheden in de wijk door de coronamaatregelen, de AED, de komende algemene ledenvergadering van 30 maart, de minibieb die is verplaatst naar Spoorlaan 2, en bouwontwikkelingen rond onze wijk. [19-02-2021]

AED in de wijk

Wijk Vogelzang heeft in samenwerking met Stichting Hartslag De Bilt een AED aangeschaft en deze mogen plaatsen bij Kruislaan 12 (linker kolom van het hek). Onze AED is opgenomen in het landelijk AED-netwerk dat als doel heeft overal een AED te plaatsen binnen een straal van 500 meter. Want Ďhoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de overlevingskansí. 

Maar met alleen de apparaten zijn we er nog niet. Er zijn ook mensen nodig die met de AEDís kunnen reanimeren. De Hartstichting heeft het oproepsysteem hartslagnu opgezet van burgerhulpverleners. Deze personen worden opgeroepen door het systeem bij een hartstilstand in de buurt waar zij zich dan bevinden. Hiervoor moet je wel zijn opgeleid en aangemeld. Er zijn echter nog onvoldoende burgerhulpverleners die zich hebben ingeschreven. Vandaar onze oproep aan een ieder die kan reanimeren zich in te schrijven op www.hartslagnu.nl. Wij hadden cursussen reanimatie gepland, maar deze konden tot op heden geen doorgang hebben vanwege Covid19.

Hoe werkt het reanimatie oproepsysteem?

Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem hartslagnu stuurt dan direct burgerhulpverleners, die in de buurt zijn van het slachtoffer, om te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance en/of brandweer vaak nog onderweg is.

Uitleg van www.hartstichting.nl:

Voor verdere informatie kun je voor onze wijk terecht bij Jeffrey Rundberg die beheerder is van onze AED (contact zie onder).


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuursleden:

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Bertine Klinkenberg Lid Leijenseweg 32

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.

Inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kan alleen voor bewoners hier.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 16-02-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leyen
Centrum 2