Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Sint Maarten de 11de van de 11de

 

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk

 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang. Gebruik voor recente gebeurtenissen de onderstaande directe links:

wijkfeest 2019
running dinner 2019
paaseieren zoeken 2019
kerstlunch 2018
Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017
wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016

 


Plattegrond van de wijk met de lokaties van het wijkfeest (paaseieren zoeken), Sint Maarten, en de kerstboom.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief november

Berichten over het komende running dinner op 6 november - met 70 deelnemers -; met groenstrook onderhoud ook op 6 november, opruimen, snoeien en zagen op de nationale natuurwerkdag (vanaf 11 uur); Sint Maarten op 11 november van 18:00- 19:30, zet een lichtje buiten als je meedoet of kom glŁhwein halen op de hoek Koppellaan en Middellaan; onderzoek naar mogelijke plekken voor speeltoestellen; plannen voor de besteding van de KIEM subsidie voor een bij-vriendelijke wijk; de ontwikkeling van de Leyensetuin bij het voormalige politiebureau; en informatie over de Dorpendialoog in De Bilt, en de ontwikkeling van plannen voor de bebouwing rond het station. En ideeŽn over een kerstactiviteit bij de kerstboom bij het fietspad over de spoortunnel: geef ze door! [5-11-21]           

Running dinner

De voorbereidingen van het running dinner zijn in volle gang. Het zal plaatsvinden op zaterdag 6 november [2-10-21] 

Wateroverlast filmpje

Op 22 augustus was het weer mis, een hevige stortbui veroorzaakte dat de Prins Hendriklaan en de Spoorlaan van huis tot thuis blank stonden. Regio TV De Bilt maakte er een filmpje van. Op 29 mei was het ook al mis, en ook hier is een filmpje van Regio TV De Bilt van waarin onder andere de situatie op de 2e Brandenburgerweg en de Spoorlaan wordt getoond.
[8-9-21]

Extra Nieuwsbrief over het wijkfeest 

Nieuwsbrief  juli 

Hierin lees je alles over het wijkfeest en de ALV van 7 juli. [30-7-21]

Wijkfeest zaterdag 29 augustus 15:00 grasveld Kruislaan 

Als de coronamaatregelen het toelaten is er op zaterdag 28 augustus weer een wijkfeest. Geen gezamelijke maaltijd, maar wel een borrel, en entertainment met muziek in samenwerking met bureau Lou, en een springkussen voor de kinderen. Dat wil je niet missen. Noteer alvast in de agenda [30-7-21]

Met groot format schaken, dammen, kegelen en natuurlijk een springkussen voor de kinderen, leuke sessies trommelen op emmers voor zowel de kinderen als volwassenen, met een drankje voor iedereen, genoten veel wijkgenoten van een mooie zomer namiddag op ons centrale grasveld. Er werd ook kennis gemaakt met nieuwe bewoners. [3-9-21]

Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli

Op woensdag 7 juli is er om 20.00 een algemene ledenvergadering in bureau Lou, het voormalig politiebureau aan de Leijenseweg 38. Hier staan de notulen van vorig jaar. De website en de nieuwsbrieven vormen het secretariŽle verslag, terwijl het financiŽle verslag in de vergadering wordt uitgedeeld. Bert Roke verlaat het bestuur en Esther Strijbos en Madelon Spruijt worden voorgesteld als nieuwe leden. [24-6-21] 
De activiteiten en plannen van het bestuur zijn goedgekeurd, Bert Roke is in de bloemen gezet en de nieuwe bestuursleden zijn welkom geheten. [30-7-21]

Nieuwsbrief juni

In de nieuwsbrief staat uitgebreider informatie over de onderstaande punten. [24-6-21]    

Wijkfeest zaterdag 28 augustus

Noteer alvast dat iedereen om 17.00 welkom is voor het traditionele wijkfeest op het grasveld van de Kruislaan. Hoe het georganiseerd gaat worden wordt nog bekend gemaakt, maar bij elkaar komen doen we zeker! [24-6-21]

Running dinner zaterdag 6 november

Ook het jaarlijkse running dinner wordt weer gehouden, nu niet in juni maar op 6 november. Drie gangen op drie adressen met steeds 6 verschillende wijkbewoners. Iedereen uit de wijk kan zich opgeven, alleen of met zijn tweeŽn, op runningdinnervogelzang@hotmail.com. Annette en Olga staan weer voor de organisatie. [24-6-21]

Groene Tour De Bilt

Hardlopend zwerfvuil verzamelen. Maak onze wijk en Bilthoven nůg schoner. Meld je aan bij sportief in het groen. [24-6-21]

Basiscursus reanimatie na de zomer

Lees hieronder over de AEDs in de wijk. Daarvoor zijn wel burgerhulpverleners nodig die kunnen reanimeren. Als je dat kun meld je dan aan op www.hartslagnu.nl. In het najaar organiseert de wijkvereniging samen met de Hartstichting/Hartslag De Bilt een basiscursusreanimatie in Buro Lou. Meld je aan via info@wijkvogelzang.nl.     

Bij-vriendelijk natuurpad langs het spoor

De wijkvereniging heeft een grote subsidie gekregen van KIEM (natuurinitiatieven in de provincie Utrecht) om in de groenstrook langs het spoor bij-vriendelijk in te richten met planten en een bijenhotel. Ook staat educatie voor kinderen - het zelf maken van een insecten/bijenhotel op het programma.  Onze imker Els Bonten zal het project begeleiden. Aanmelden kan bij onze voorzitter Jeffrey Rundberg. [24-6-21]

Hans Kloosterboer 100 jaar

Op 13 juni werd Hans Kloosterboer 100 jaar. Velen maakten een toepasselijk versierd vlaggetje voor haar die aan een lijn voor het huis werd opgehangen. Felicitaties voor deze kranige honderdjarige! [13-6-21]  

 


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuursleden:

  Voorzitter Spoorlaan 24
Tim Heere Penningmeester Prins Hendriklaan 97
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Madelon Spruit Lid Prins Hendriklaan 74
Bertine Klinkenberg Lid Leijenseweg 32
Esther Strijbos Lid Spoorlaan 38 

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.

Inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kan alleen voor bewoners hier.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 16-02-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leyen
Centrum 2