Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | AED in de wijk

 

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk

 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang. Gebruik voor recente gebeurtenissen de onderstaande directe links:

wijkfeest 2019
running dinner 2019
paaseieren zoeken 2019
kerstlunch 2018
Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017
wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016

 


Plattegrond van de wijk met de lokaties van het wijkfeest (paaseieren zoeken), Sint Maarten, en de kerstboom.

Laatste nieuws

AED in de wijk

Aan de poer van Kruislaan 12 hangt al weer enige tijd een AED. Doe mee en wordt burgerhulpverlener (zie webpagina daarover van de hartstichting). Voor verdere informatie kun je voor onze wijk terecht bij Jeffrey Rundberg die beheerder is van onze AED (contact zie onder).

Nieuwsbrief van november
Met als  onderwerpen Sint Maarten (11 november), burenhulp in tijden van corona, snoeionderhoud groenstrook (14  november), kerst zonder wijkkerstboom (maar mogelijkheid om met hulp van de gemeente een permanente spar te plaatsen), ontwikkeling woningbouwplannen voor het terrein van het voormalige politiebureau (2 nieuwe voorstellen, zie www.leyenseweg.info), visie ontwikkeling spoorzone gebied, zoektocht naar wijkoverstijgende speelplekken.

Nieuw bestuurslid gezocht

Een oproep om je als bestuurslid van de wijkvereniging op te geven. Als je mee wilt werken aan leuke en mooie activiteiten voor jong en oud in de wijk, neem eens contact op met een bestuurslid of woon een keer een bestuursvergadering bij. [14-11-2020]

Oude foto van Spoorlaan 40

Vlak na de bouw van Spoorlaan 40 in 1911 moet deze foto zijn genomen, de schilders poseren en de bakkers/slagersjongen maakt een praatje. Jan verstuurde de foto als ansichtkaart in 1912 staat achterop. Ook groot beschikbaar. [15-10-2020]

'Vervangend wijkfeest'

Op zondag 30 augustus zal er tussen 5 en 6 uur 's middags een ijskar door de wijk rijden, met ijs voor iedereen, en natuurlijk de mogelijkheid van een praatje met elkaar. Luister naar het belletje! [28-7-2020]

Vrolijke klanken van een draaiorgel lokte veel bewoners en kinderen de straat op. Heerlijk ijs van de orginele ijskar van 'zin in ijs' en een gezellig praatje op coronaafstand op straat met bewoners was een goede vervanging van ons traditionele wijkfeest. Het ging door tot het ijs op was! [14-9-2020]

De zomernieuwsbrief

over het wijkfeest, de algemene ledenvergadering, de ontwikkelingen rond het voormalige politiebureau, een visie over het spoorzonegebied, en een verkenning voor een facbookpagina.

Geanimeerde ouderenkoffie

De ouderen in de wijk zijn ondanks corona goed bezig. De ouderenkoffie was 20 juli in de voormalige werkplaats van Theo Voorveld aan de Spoorlaan. Hij vertelde over de metaaldraaierij die daar gevestigd was. [28-7-2020]

Algemene ledenvergadering op 21 juli, 20.00 grasveld Kruislaan-PHlaan

Er komt een ledenvergadering, door de coronamaatergelen op een bijzondere plek: het grasveld bij de Kruislaan/Prins Hendriklaan. Graag even aanmelden bij een bestuurslid, en zelf een stoel meenemen. We nemen de vaste punten door: de notulen van de ALV2019, het secretarieel verslag (is deze website), het financiŽle verslag (wordt uitgedeeld), terwijl voorgesteld wordt om Bertine Klinkenberg in het bestuur te benoemen - waar Tjeerd Mijnster dat verlaat. Daarnaast zal het wel en wee van de wijk worden doorgenomen, en ook hoe de nabije toekomst er voor de wijk uit gaat zien. We blijven doen wat mogelijk is. Een drankje na is niet uitgesloten! [10-7-2020]

Facebook pagina

Er wordt gedacht aan het opzetten van een Facebook pagina voor de wijk. Wie daaraan wil meewerken: neem contact op met het bestuur (of Mariecken).

Ontwikkeling politiebureau terrein

De planontwikkeling voor het voormalige politiebureau terrein gaat door, nauwlettend gevolgd door een groep belanghebbenden. Kijk voor de plannen op de projectsite: www.leyenseweg.info of laat je informeren via een app-groep, via Esther (of een bestuurslid).

Bewegen!

Op 2 juli is er voor de ouderen in de wijk (maar iedereen kon meedoen) een fitness gehouden op het grasveld van de Kruislaan. Onder begeleiding van een gitarist en saxofonist werden de spieren losgemaakt. En minstens zo belangrijk, werd er koffie gedronken en bijgepraat. Heel gezellig allemaal, en misschien voor herhaling vatbaar.

Komende activiteiten (alles opgeschort behalve:)

Koffie ochtenden

De koffie ochtenden voor de oudere wijkbewoners gaan door, maar de dag en plaats worden elke maand ad hoc bepaald. Jullie krijgen bericht, of anders even contact opnemen met Heleen Andrť de la Porte. Iedereen is van harte welkom! [18-2-2020][14-9-2020]


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuursleden:

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Bertine Klinkenberg Lid Leijenseweg 32

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.

Inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kan alleen voor bewoners hier.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 15-11-2020
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leyen
Centrum 2