Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Algemene ledenvergadering 7 juli 20.00 Buro Lou

 

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk

 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang. Gebruik voor recente gebeurtenissen de onderstaande directe links:

wijkfeest 2019
running dinner 2019
paaseieren zoeken 2019
kerstlunch 2018
Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017
wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016

 


Plattegrond van de wijk met de lokaties van het wijkfeest (paaseieren zoeken), Sint Maarten, en de kerstboom.

Laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli

Op woensdag 7 juli is er om 20.00 een algemene ledenvergadering in bureau Lou, het voormalig politiebureau aan de Leijenseweg 38. Hier komen de notulen van vorig jaar. De website en de nieuwsbrieven vormen het secretariŽle verslag, terwijl het financiŽle verslag in de vergadering wordt uitgedeeld. Bert Roke verlaat het bestuur en Esther Strijbos en Madelon Spruijt worden voorgesteld als nieuwe leden. [24-6-21]

Nieuwsbrief juni

In de nieuwsbrief staat uitgebreider informatie over de onderstaande punten. [24-6-21]    

Wijkfeest zaterdag 28 augustus

Noteer alvast dat iedereen om 17.00 welkom is voor het traditionele wijkfeest op het grasveld van de Kruislaan. Hoe het georganiseerd gaat worden wordt nog bekend gemaakt, maar bij elkaar komen doen we zeker! [24-6-21]

Running dinner vrijdag 5 november

Ook het jaarlijkse running dinner wordt weer gehouden, nu niet in juni maar op 5 november. Drie gangen op drie adressen met steeds 6 verschillende wijkbewoners. Iedereen uit de wijk kan zich opgeven, alleen of met zijn tweeŽn, op runningdinnervogelzang@hotmail.com. Annette en Olga staan weer voor de organisatie. [24-6-21]

Groene Tour De Bilt

Hardlopend zwerfvuil verzamelen. Maak onze wijk en Bilthoven nůg schoner. Meld je aan bij sportief in het groen. [24-6-21]

Basiscursus reanimatie na de zomer

Lees hieronder over de AEDs in de wijk. Daarvoor zijn wel burgerhulpverleners nodig die kunnen reanimeren. Als je dat kun meld je dan aan op www.hartslagnu.nl. In het najaar organiseert de wijkvereniging samen met de Hartstichting/Hartslag De Bilt een basiscursusreanimatie in Buro Lou. Meld je aan via info@wijkvogelzang.nl.     

Bij-vriendelijk natuurpad langs het spoor

De wijkvereniging heeft een grote subsidie gekregen van KIEM (natuurinitiatieven in de provincie Utrecht) om in de groenstrook langs het spoor bij-vriendelijk in te richten met planten en een bijenhotel. Ook staat educatie voor kinderen - het zelf maken van een insecten/bijenhotel op het programma.  Onze imker Els Bonten zal het project begeleiden. Aanmelden kan bij onze voorzitter Jeffrey Rundberg. [24-6-21]

Hans Kloosterboer 100 jaar

Op 13 juni werd Hans Kloosterboer 100 jaar. Velen maakten een toepasselijk versierd vlaggetje voor haar die aan een lijn voor het huis werd opgehangen. Felicitaties voor deze kranige honderdjarige! [13-6-21]  

AED op de Wissellaan

Sinds kort is er ook een AED geplaatst aan de buitenmuur bij de ingang van appartementengebouw blok 2 aan de Wissellaan. Op initiatief van bewoners werd met de hulp van donateurs en dichtstbijzijnde buren binnen drie weken voldoende geld opgehaald om de AED met bijpassende buitenkast te kopen. De firma Huussen heeft de AED tegen een gereduceerde prijs geÔnstalleerd. Vijf personen starten de cursus Burgerhulpverlening. Voor deze AED gelden dezelfde instructies als voor het apparaat dat de wijkvereniging kon plaatsen bij Kruislaan 12. [22-04-21]  

Nieuwsbrief april

Alhoewel er weinig activiteiten mogelijk zijn, kon iedereen op 2 april bij bureau Lou (in het voormalig politiebureau) een bosje narcissen, paaseitjes en een kleurplaat ophalen. Ook kon er een drankje gedronken worden, en wat bijgepraat worden. Verder komt er een Algemene Ledenvergadering - fysiek. Ook is er in de nieuwsbrief aandacht voor het project 'samen werken aan wonen' (met het advies van de wijkvereniging), de omgevingsvisie De Bilt 2040, en wordt er nog eens opgeroepen om hondenpoep op te ruimen.  [05-04-21]

Stijnoord

Zo af en toe komt er weer een oude foto boven water. Dit keer die van de Maria Hoeve (Soestdijkseweg 259) kort na de bouw in 1913. Toen stond er nog Stijnoord op de gevel. De bouwer was Johannes Vermeer. Rond 1920 was de bekende ballonvaarder Delia Mouton bewoner van het huis, die eerder aan de Nachtegaallaan 1 woonde (Hoek en Rode, het logo van de wijkvereniging).

Nieuwsbrief februari

In de nieuwsbrief is aandacht voor de beperkingen van de contactmogelijkheden in de wijk door de coronamaatregelen, de AED, de komende algemene ledenvergadering van 30 maart, de minibieb die is verplaatst naar Spoorlaan 2, en bouwontwikkelingen rond onze wijk. [19-02-2021]

AED in de wijk

Wijk Vogelzang heeft in samenwerking met Stichting Hartslag De Bilt een AED aangeschaft en deze mogen plaatsen bij Kruislaan 12 (linker kolom van het hek). Onze AED is opgenomen in het landelijk AED-netwerk dat als doel heeft overal een AED te plaatsen binnen een straal van 500 meter. Want Ďhoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de overlevingskansí. 

Maar met alleen de apparaten zijn we er nog niet. Er zijn ook mensen nodig die met de AEDís kunnen reanimeren. De Hartstichting heeft het oproepsysteem hartslagnu opgezet van burgerhulpverleners. Deze personen worden opgeroepen door het systeem bij een hartstilstand in de buurt waar zij zich dan bevinden. Hiervoor moet je wel zijn opgeleid en aangemeld. Er zijn echter nog onvoldoende burgerhulpverleners die zich hebben ingeschreven. Vandaar onze oproep aan een ieder die kan reanimeren zich in te schrijven op www.hartslagnu.nl. Wij hadden cursussen reanimatie gepland, maar deze konden tot op heden geen doorgang hebben vanwege Covid19.

Hoe werkt het reanimatie oproepsysteem?

Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem hartslagnu stuurt dan direct burgerhulpverleners, die in de buurt zijn van het slachtoffer, om te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance en/of brandweer vaak nog onderweg is.

Uitleg van www.hartstichting.nl:

Voor verdere informatie kun je voor onze wijk terecht bij Jeffrey Rundberg die beheerder is van onze AED (contact zie onder).


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuursleden:

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Bertine Klinkenberg Lid Leijenseweg 32

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.

Inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kan alleen voor bewoners hier.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 16-02-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leyen
Centrum 2