Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld   |   running dinner 29 juni

 
startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk
 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang (daar staan de albums tot zomer 2016). Gebruik voor recente gebeurtenissen de onderstaande links:

Paaseieren zoeken 2019
Kerstlunch 2018

Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017

wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016

Laatste nieuws

Komende activiteiten
 

Running dinner: zaterdag 29 juni
Houdt de datum vrij! Nadere informatie volgt nog.
 

Recente activiteiten
 

Paaseieren zoeken: maandag 22 april, 11.00 uur
Op Tweede Paasdag, gaan we weer paaseieren verstoppen voor de (kleine) kinderen. Voor de iets grotere kinderen is er weer een (foto)speurtocht door de wijk. Om 11 uur staan we met een kraam met limonade en koffie – en natuurlijk paaseietjes - klaar op het grasveld van de Prins Hendriklaan/Kruislaan. Leuk om jullie dan te ontmoeten.

De kinderen doorzochten de struiken op het grasveld in hoog tempo, en ruilden de gevonden plastic eieren in voor echte van chocolade. Lekker snoepen. Terwijl de ouders in het zonnetje wat bijpraatten. Hier zijn de foto's!

Groenstrook onderhoud: zaterdag 13 april 11.00 uur
Het natuurpad Vogelzang, de groenstrook langs het spoor, is eigendom van NS Vastgoed. De wijkvereniging heeft met NS Vastgoed afgesproken dat de groenstrook open wordt gesteld, in ruil waarvoor de wijkvereniging deze onderhoudt. We hebben er fruitbomen geplant en organiseren elk voorjaar een ‘snoeiochtend’. Snoeiafval uit de wijk kan tegen de geluidswal worden geplaatst; dus niet over het hek gooien s.v.p. Houtsnippers kunnen op het pad worden verspreid. Het stuk tussen de Spoorlaan en het pad houden we netjes en open. Hondenpoep op en direct naast het pad graag opruimen (er hangen plastic zakjes bij de ingang bij Spoorlaan 9/11). Zo houden we het natuurpad samen netjes. Op zaterdag 13 april gaan we om 11.00 uur het natuurpad weer opknappen. Komen jullie een handje helpen? We verzamelen bij de ingang bij het begin van de Spoorlaan. Natuurlijk is er koffie, thee en koek.

Met zijn allen is het onderhoud in een paar uur wel helemaal klaar, en ligt ons natuurpad er weer mooi bij. Dank aan de helpers! We waren wel verbaasd toen een weekje later het hek ' gerepareerd'  werd (in opdracht van NS Vastgoed?) waardoor de toegang aan het begin van de Spoorlaan afgesloten werd. Je kunt nu naast het bankje naar binnen.

putters in onze wijk

Vogelzangwandeling: zaterdag 30 maart 7.30 uur
Wie gaat er mee vogels speuren en beluisteren in de wijk met Janneke Kimstra (Vogelwacht Utrecht)? We gaan ook weer een aantal onverwachte achtertuinen bezoeken. Kom op zaterdag 30 maart om 7.30 uur naar het grasveld bij de Kruislaan/Prins Hendriklaan. Zoals elk jaar besluiten we met een lekker ontbijt bij Titia Brouwer en Gerrit Bloothooft. Voor hun organisatie: graag aanmelden op info@wijkvogelzang.nl.

In alle vroegte verzamelden 12 vogelaars op het grasveld, en zagen meteen de grote bonte specht, zanglijster, merels, koolmees, roodborst. Tijdens de wandeling, waarbij verborgen tuinen werden bezocht, hoorden en zagen we nog eksters, heggemus, vinken, pimpelmees (nestelend achter muurbeschot), groenlingen. Tijdens het als altijd gezellige en heerlijke ontbijt kwam er ook nog putters in de tuin. De wijk deed zijn naam eer aan.

Algemene Ledenvergadering

We maken ons op voor de start van een nieuw jaar vol met activiteiten van de wijkvereniging. Allereerst beginnen we met onze Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 19 maart om 20.00 uur. Net als vorig jaar vindt de ALV plaats in het bijgebouwtje op het terrein van de Boekverkopersbond, Prins Hendriklaan 72. Aansluitend nuttigen we graag een drankje met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Op de agenda van de ALV staan de notulen van de vorige ALV, de financiën en het secretarieel jaarverslag. Wij verwijzen naar onze website voor deze documenten.

De bestuurssamenstelling blijft voor komend jaar ongewijzigd. Volgend jaar zit de termijn voor Tjeerd Mijnster erop en hij heeft aangegeven dan graag zijn taken over te dragen. Heb jij misschien interesse om zitting te nemen in het bestuur van onze wijkvereniging? Je bent van harte welkom om eerder mee te draaien. Laat het dus gerust weten aan één van de bestuursleden.

Automatische Externe Defibrilator (AED)
Het bestuur bereidt een investeringsvoorstel voor om in de ALV goedkeuring te vragen voor de aanschaf van een AED. Het voorstel wordt opgesteld op basis van informatie verkregen via Stichting Hartslag De Bilt. We overwegen in 2019 de AED aan te schaffen via de actie www.buurtaed.nl (een samenwerking tussen de Nederlandse Hartstichting en Philips). De totale investering van een AED bedraagt € 1.660 inclusief 5 jaar service en onderhoud. Het organisatiebudget van 2018 en 2019 zou dan worden aangewend voor de investering van de AED. De jaarlijkse kosten van de wijk nemen toe vanwege klein onderhoud, electra gebruik en vervangingsreservering.

Nieuwsbrief
Wij gaan nog dit jaar de nieuwbrief volledig digitaal aanbieden via mailchimp. We kunnen op deze manier sneller en vaker berichten naar iedereen verzorgen. Niet alleen de leden, maar alle bewoners van de wijk krijgen de mogelijkheid zich te abonneren. We vragen je dan ook actief je meest recente emailadres door te geven aan ons. En bij verhuizingen naar een nieuwe provider horen wij dat ook graag. Er zullen papieren nieuwsbrieven beschikbaar blijven in de minibibliotheek van Tjeerd op de Prins Hendriklaan 107.

Gesprek met de gemeentelijke gebiedsmakelaar
De gebiedsmakelaars van de gemeente De Bilt willen graag met de wijk in gesprek over diverse thema’s zoals: wat is positief in/van de wijk, welke kansen zijn er, welke aandachtspunten/verbeteringen zijn er, en wat kunnen we concreet maken en aanpakken? Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 19 februari waarbij het bestuur is aangevuld met Gerrit Bloothooft en Heleen André de la Porte. Wij zullen na de ALV een terugkoppeling geven van deze avond.


Vogelgesprek
Een nieuwe aktiviteit in de wijk! Aan elkaar vertellen wat ons in ons werk en daarbuiten bezig houdt en waar we enthousiast over zijn. Een wijkgenoot houdt een verhaal en daarna praten we er verder over. We denken dat er veel interessante kennis in de wijk aanwezig is en dat het is leuk om die met elkaar te delen. Op donderdag 10 januari beginnen we daarmee met een introductie van Anne Schroën, directeur ad interim van de Boekverkopersbond, die zal vertellen over de ontwikkelingen in de boekbranche.

Het vogelgesprek vindt plaats in het bijgebouw van de Boekverkopersbond, Prins Hendriklaan 72, en begint om 19.30 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). Graag even aanmelden bij Heleen André de la Porte (zie nieuwsbrief). Wie zelf eens zo'n verhaal wil houden, meldt dat ook aan Heleen. [15 december 2018]Het eerste Vogelgesprek op donderdag 10 januari kende een mooie opkomst van 14 personen. Na een korte introductie van de initiatiefneemster Heleen, heeft de directeur van de boekverkopersbond Anne Schroën ons op enthousiaste wijze meegenomen in de uitdagingen van de boekverkopersbond. Hoe kan de bond voorwaarden scheppen voor de boekondernemers om profijtelijk te ondernemen en toegevoegde waarde leveren voor de continuïteit en vitaliteit van de boekenbranche? De branchevereniging maakt zich in 2019 onder meer hard voor verlenging van de vaste boekenprijs. Ook laat de bond onderzoek doen naar de economische betekenis van de aanwezigheid van een boekwinkel in een winkelstraat.

Na voldoende ruimte voor vragen en antwoorden is de avond afgesloten met 2 mededelingen:
1. De boekverkopersbond geeft aanstaande 6 februari de nieuwjaarsreceptie voor haar leden; net als vorig jaar wordt er dan parkeerdrukte verwacht.
2. Het pand van de boekverkopersbond gaat in de loop van het voorjaar in de verkoop. Er ligt een aanvraag bij de gemeente om er een woonbestemming van te maken. Mocht je belangstelling hebben, dan kun je je melden bij de receptie (Prins Hendriklaan 72).

Koffieochtenden voor ouderen in 2019

Iedereen is welkom op de koffieochtenden voor ouderen. Ze zijn een keer in de maand bij een van de deelnemers thuis: maandag 14 januari, dinsdag 12 februari, woensdag 13 maart, maandag 15 april, dinsdag 14 mei, woensdag 12 juni, maandag 15 juli, dinsdag 13 augustus, woensdag 18 september, maandag 14 oktober, dinsdag 12 november en woensdag 11 december. Aanmelden kan bij Heleen André de la Porte.


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuur

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Tjeerd Mijnster Lid Prins Hendriklaan 107

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21. Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaars Fleur van der Schalk en Maarten Linssen. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 03-05-2019
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

Wijkraad De Leyen