Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Alle activiteiten opgeschort ivm coronavirus

 

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk

 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang. Gebruik voor recente gebeurtenissen de onderstaande directe links:

wijkfeest 2019
running dinner 2019
paaseieren zoeken 2019
kerstlunch 2018
Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017
wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016

 


Plattegrond van de wijk met de lokaties van het wijkfeest (paaseieren zoeken), Sint Maarten, en de kerstboom.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief april 2020

Groenrenovatie Leijenseweg

De beplanting van de noordelijke tunnelkant wordt vervangen door inzaaing met wilde bloemen. De gemeente geeft uitleg.

Alle activiteiten opgeschort in verband met het corona virus

In het voorjaar bruist het meestal van de activiteiten in de wijk, maar niet dit jaar. Opgeschort zijn:
Algemene ledenvergadering (31 maart)
Vogelzangwandeling (4 april)
Paaseieren zoeken (13 april)
Groenstrook onderhoud (18 april)
Vogelgesprek (19 mei)
De koffieochtenden

Of uitstel ook afstel zal worden zal gaandeweg per activiteit worden bekeken.

Op 26 maart is er met groot enthousiasme voor de kinderen een berenjacht georganiseerd. Veel bewoners hadden beren te voorschijn gehaald en voor het raam gezet. Een mooi gebaar in deze gesoleerde tijden. [29-3-2020]

AED geplaatst

Er is een Automatische Externe Defibrilator geplaatst op de hoek Prins Hendriklaan en Kruislaan (aan de poer van Kruislaan 12). In nood: bel 112 en volg de instructies op de AED. [29-3-2020].

Ontwikkeling van het terrein van het voormalige politiebureau

In februari heeft de gemeente de omwonenden van het voormalig politiebureau aan de Leijenseweg genformeerd over woningbouwplannen ter plaatse, waarbij ook het volkstuinencomplex is betrokken. Of en hoe dit gestalte moet krijgen is uiteindelijk aan de gemeenteraad, maar bij de planontwikkeling (60-90 woningen wordt genoemd) worden omwonenden betrokken. De wijkvereniging zal ook vertegenwoordigd zijn en letten op algemene belangen, zoals speelterrein, groen, een mogelijke aardwarmtecentrale, enz. [29-3-2020]

Nieuwbrief maart 2020

Ook de das is er weer

De das is weer gesignaleerd tussen de Prins Hendriklaan en de Soestdijkseweg. Er is een burcht in Houdringe. [3-2-2020]

Sperwer in de wijk

Een sperwer heeft onze wijk ontdekt om zangvogels te verschalken. Vinken en groenlingen lijken de wijk nu te mijden en de voedersilo's raken niet zo snel meer leeg. Het belooft niet veel goeds voor de tuinvogeltelling volgend weekend. [18-1-2020]

Komende activiteiten

Koffie ochtenden

De koffie ochtenden voor de oudere wijkbewoners zijn dit jaar gepland op 13 januari, 18 februari, 18 maart, 20 april, 19 mei, 17 juni. 20 juli, 18 augustus, 16 september, 19 oktober, 17 november en een kerstlunch op 9 december. Ze zijn van 10-11.30 uur, graag even aanmelden bij Heleen Andr de la Porte. Iedereen is van harte welkom! [18-2-2019]

Recente activiteiten

Informatieavond over zonnepanelen 14 januari

Op 14 januari was er een bijeenkomst over zonnepanelen, speciaal voor wijkbewoners die aanschaf overwegen. Bert Klinkenberg en Jeffrey Rundberg willen in ieder geval dit voorjaar plaatsen, en het zou financieel gunstig kunnen zijn als er meer bewoners mee zouden doen. Het gaat om een investering van ca 5000-8000 euro die in 5-7 jaar wordt terugverdiend, waarbij je nu en in de toekomst je eigen elektriciteit produceert (zonder veel verdere kosten). Neem contact op met Jeffrey (voorzitter). [18-1-2019]


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuursleden:

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Bertine Klinkenberg Lid  

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.

Inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kan alleen voor bewoners hier.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 28-04-2020
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leyen