Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2008

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

 

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief van het bestuur van de wijkvereniging.
De onderwerpen zijn:
- wijkvereniging bereikt akkoord m.b.t. wijkrenovatie
- voortgang ondertunnelling spoor en ontwikkeling centrum
- werkgroep bezwaren/bestemmingsplan
(28 oktober)

Evacué in 1944/45

De (historische) beschrijving en de beelden van onze wijk op deze website kan bij bezoekers herinneringen oproepen. Dat was het geval bij Cor Loen, die in 1944 als 11 jarige jongen tijdens de slag om Arnhem uit Renkum naar Bilthoven evacueerde met zijn familie. Hij werd ondergebracht in de Leijensewegschool en bracht er de hongerwinter door. Hij schreef zijn verhaal op. (oktober 2008)

Spoorlaan 48 gesloopt

Op 25 september kwam de bulldozer om Spoorlaan 48 te slopen, nadat de avond ervoor de buren om 21:30 waren opgeschrikt door een briefje in de bus. Het was ons niet bekend dat er een sloopvergunnning was verleend (maar de gemeente had een "foutje" gemaakt door het op de verkeerde plek in de Biltse Courant te plaatsen in juli). Een verzoek tot stopzetting van sloop bij de rechtbank leverde geen resultaat, en het pand was inmiddels al onherstelbaar beschadigd. De gemeente, noch de wethouder wilde reageren. Pas later kwamen er excuses maar toen lag het pand al plat.

Wijk Vogelzang krijgt beschermd karakter!

In de raadscommissie Openbare Ruimte van 11 september is het onderwerp "voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Vogelzang" (voorstel B&W) besproken. Dit besluit beoogt het tegengaan van ongewenste bouwinitiatieven in het belang van het behoud van het (cultuurhistorische) karakter van wijk Vogelzang. In de commissie bleken alle partijen dit voorstel van harte te ondersteunen! Op 25 september zal het besluit in een raadsvergadering daarom waarschijnlijk als hamerstuk bekrachtigd worden. Dit zou een geweldig resultaat zijn van de inspanningen van de wijkvereniging! Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig, en wethouder Ditewig zegde toe dat er in april 2009 een ontwerp-bestemmingsplan zal liggen waarin het beschermde karakter van de wijk zal worden overgenomen.

Raadsvoorstel
Tekening gebied voorbereidingsbesluit
Artikel in AD/UN (10 september 2008)

P.S. De gemeenteraad is op haar zitting van 25 september inderdaad akkoord gegaan met het voorbereidingsbesluit!
 

Nieuwe luchtfoto's

Er zijn weer nieuwe luchtfoto's van de wijk beschikbaar gekomen. Uit 1988 van de Leijenseweg, Middellaan en Prins Hendriklaan, en uit 1996 van het einde van de Spoorlaan. Ook in groot formaat!


1996

|
1988

Gezellig buurtfeest op 5 juli 2008

Op zaterdag 5 juli was er weer een buurtfeest bij de rotonde. Ondanks de paar regenbuitjes was het er weer druk en gezellig. Misschien werd de regen wel opgeropen door ritmisch djembe geroffel, eerst door de kinderen, daarna door de ouderen. Evenals vorige jaren was er weer een zeer gevarieerde en lekkere buffet waaraan iedereen zijn steentje had bijgedragen. De foto's staan op onze Google Picase site (foto's van Gerard de Jong en Geeske Menalda, dank!).

Voorzitter Marcel Flipse meldde weer vertraging bij de gemeente, zowel voor de wijkrenovatie, als bij het nemen van een voorbereidingsbesluit over het bestemmingsplan (waardoor het huidige, voor onze wijk veel te soepele bestemmingplan in de ijskast wordt gezet). Hij herinnerde aan vakatures in het bestuur, en bedankte uiteraard iedereen hartelijk die het feest mogelijk hebben gemaakt.

Bezwaarschrift Spoorlaan 48 ongegrond verklaard

De gemeente volgt bij brief van 4 maart de Adviescommissie bezwaarschriften en heeft de ingediende bezwaarschriften tegen kavelsplitsing van Spoorlaan 48 ongegrond verklaard. De belangrijkste overwegingen zijn:
- de bouwvergunning is een gebonden beschikking
- bij een bouwvergunning geen belangenafweiging plaatsvindt
- het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand
Dat de verleende bouwvergunning in strijd is met het raadsbesluit van 27 mei 1999 waarin gepleit wordt voor goede bescherming van de aanwezige waarden heeft helaas geen rol gespeeld.

Artikel in de Biltsche Courant (5 maart 2008)
Artikel AD/UN (21 maart 2008)

Inmiddels is de bezwaarprocedure vervolgd voor de Utrechtse rechtbank.

Zoals we vreesden is begin mei ook voor Spoorlaan 24 door de gemeente een bouwvergunning verleend voor de bouw van 3 appartementen, waarvan 1 met garage, waarvoor het bestaande huis moet worden gesloopt.

Op 14 mei stond in de BBC een geheel gelijkluidende alarmkreet over sloop van een karakteristiek dertiger jaren pand op de hoek van de Prins Bernhardlaan, waar projectontwikkelaar O&B Vastgoed een appartementencomplex van drie woonlagen wil gaan bouwen - tot ontzetting van de buurt.

Martine Sikkema is de nieuwe secretaris

De wijkvereninging is heel blij met de nieuwe secretaris, Martine Sikkema. Zij stelt zichzelf even voor. Els Bonten, onze vorige secretaris, blijft deel uitmaken van het bestuur (april 2008).

Wijkrenovatie (verslag)

Op vrijdag 7 maart 2008 was er om 20.00 uur een extra ledenvergadering in de Röntgenzaal van de muziekschool. De voorstellen van de wijkrenovatiecommissie werden besproken, en breed gesteund en aangevuld. De komende weken zal het bestuur een definitief wijkstandpunt bepalen en doorgeven aan de gemeente.

Het definitief advies van de wijkvereniging met apart de foto's

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2