Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws 2001

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

 

Nieuwsbrief

28 december 2001

Nieuwsbrief van 28 december 2001 met daarin een kort verslag van het gesprek met wethouder van Heertum over de verkeerssituatie in de wijk (waaronder mogelijkheid tot afsluiting van de Spoorlaan).

Eerste wijkfeest

8 juli 2001
BILTHOVEN - De rotonde op de Prins Hendriklaan vormde op zondag 8 juli het decor van het eerste buurtfeest van Wijkvereniging Vogelzang, een initiatief van drie bewoners. Na een welkomstdrankje begon een (natte) speurtocht door de wijk. Met behulp van foto's en historische informatie leerde iedereen op deze manier de wijk beter kennen. Vervolgens waren er op de rotonde spelletjes voor de kinderen en konden de volwassenen nader met elkaar kennismaken onder het genot van een drankje en een hapje. Tegen zessen, toen de barbecue begon, was het gelukkig eindelijke droog. Ondanks de natte start kon de organisatie tevreden terugkijken op een geslaagd buurtfeest, dat bezocht werd door circa twee honderd buurtbewoners.

Voorstellen van commissies

23 april 2001 (buurtvergadering)

Verkeer
knelpunten
 • Veiligheid voetgangers
 • Overlast vrachtverkeer
 • Snelheid (sluip)verkeer
 • Veiligheid kruispunten

oplossingen

 • Afsluiting van de wijk bij de Spoorlaan ter hooget van bijv. de Pr. Hendriklaan (nader te bepalen in overleg met omwonenden) - korte termijn
 • Invoering 30-km zome-gebied in de wijk
 • Verplaatsen van Hak of verplaatsen toegang Hak naar de Leijenseweg
 • Plaatsen borden, spiegels (e.e.a. in oveleg met de gemeente) - korte termijn
 • Aanpassen diverse kruispunten
 • Aanpassen splitsing Koppelaan/Spoorlaan

Kinderen/Veiligheid
knelpunten

 • Er wordt in de wijk te hard gereden
 • Stoepen zijn te smal; overgang naar weg is onduidelijk
 • gezamenlijke speelruimte ontbreekt

oplossingen

 • Invoeren 30-km zone
 • Brede stoepen en duidelijk onderscheid rijweg
 • Invoeren snelheidsvertragende maatregelen
 • Samen met de gemeente bepalen of terrein achter politiebureau geschikt kan worden gemaakt als speelterrein
 • Vverkeersborden "spelende kinderen" plaatsen - korte termijn
 • Invoeren duidelijke verkeersregels bijv haaietanden - korte termijn

Bestrating
knelpunten

 • Slecht onderhouden straten
 • Gaten in het wegdek zorgen voor gevaarlijke situatie
 • Onderhoudsonvriendelijk
 • Niet authentiek

oplossingen

 • Authentieke stijl
 • Klinkertjes (legpatroon nader te bepalen)
 • Bestrating afgestem op stoepen, veiligheid en verkeer
 • Passend binnen budget gemeente
 • Noodzakelijk onderhoud uitvoeren  -korte termijn
 • Gemeente vragen alvast rioleringswerkzaamheden uit te voeren (deel Spoorlaan) - korte termijn

Stoepen
knelpunten

 • Stoepen zijn te smal
 • Bomen op stoep die doorgang verhinderen
 • Parkeren op stoepen
 • Ontbreken van op- en afritten

oplossingen

 • Stoepen verbreden
 • Plaveisel afgestemd op bestrating, verkeer en veiligheid
 • Authentiek en onderhoudsvriendelijk
 • Op- en afritten plaatsen
 • In overleg met gemeente oplossing zoeken voor parkeerproblemen
 • Gaten ronde bomen opvullen (Middellaan) - korte termijn
 • Onderhoud aan stoepen plegen - op korte termijn
 • Stoepen vrijmaken van overhangend groen en onkruid - korte termijn

Verlichting
knelpunten

 • Lichtintensiteit wisslet per straat
 • Onveiligheid voetgangers
 • Criminaliteit bevorderend

oplossingen

 • Meer lantaarnpalen in authentieke stijl
 • Totaal renovatie project wijk van belang voor wijziging verlichting
 • Verlichting koppelen aan sensoren
 • VCP (Verkeerscirculatieplan). verkeersfunctie gekoppeld aan verlichting
 • Snoeien van groen - korte termijn

Commissies

januari 2001

Commissie zijn opgericht rond de onderwerpen:
 1. slechte stoepen (Jur van Goor, Monique van Eijkelenburg, Johan Mouwen)
 2. veiligheid kinderen (Monique Bolink, Indra van Deemter, Helen v/d Boorn, Peter Sjouw, Erica van der Hooff)
 3. asfaltering (John van Deemter, Roel de Jong, Arent van Linge)
 4. verlichting (Rob Heijboer, Marcel Flipse, Hans Lokker, Jantine de Jonge)
 5. verkeersoverlast (Els Bonten, Wijnand Mebius, Simone Saarloos, Koos Verhoeff, Titia Kortbeek)

Ze maken allemaal een plan.

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2